102 diplome za 102 učenika mektebske pouke u Seattleu

Bismillahi rrahmani rrahim

“Ikre bismi Rabbike”

Uči u ime Gospodara tvoga.

U Subotu 13. maja 2017. godine, svečanim programom podjele diploma mektebskim učenicima je završena mektebska 2016/17. godina u mektebu ICBW Seattle.

Mekteb u džematu Seattle organizovan je na tri punkta. Mektebski učenici su podjeljeni u više smjena i grupa. Mektebskom nastavom rukovodi imam Begzudin Jusić, a u radu mu pomaže muallima Elma Jusić, oboje dugogodišnji radnici na poslovima profesora islamske vjeronake u osnvnoj i srednjoj školi u BiH. Sad svoje vještine dokazuju u mektebskoj nastavi. Oboje vjeroučitelja ističu da je najvažnije da djeca zavole mekteb, da se lijepo osjećaju na časovima, da se u džamiji osjećaju kao da baš tu pripadaju. Sva nastava se izvodi na bosanskom jeziku, a dio nastavnog gradiva i aktivnosti je posvećen bosanskom jeziku, kulturi i tradiciji, što uveliko pomaže mladim naraštajima u očuvanju bosanskih korjena.

Islamska Zajednica Bošnjaka u Washingtonu kao glavni i primarni zadatak svog rada je stavila upravo rad sa djecom i omladinom. Pored mektebske nastave, ICBW može da se pohvali Horom Zemzem, kao i KUDom Ljiljan. U džematu je prisutna i omladinska grupa Bosnian Youth of Seattle.

Program je otpočeo učenjem Kur’ana, obraćanjem imama, a onda su se nizale recitacije, ilahije i Kur’anski ajeti, sve u predivnoj izvedbi mektebskih učenika.

Jedna od recitacija sa svečanog programa dodjele diploma mektebskim učenicima koja se je mogla čuti je recitacija i ilahija o ramazanu, koja nosi divne i praktične pouke i poruke.

Doš’o je ramazan
doš’o mjesec odabran
stig’o nam dragi gost
donio nam radost.

Ramazan,ramazan
treba postit svaki dan
vreo somun namazan
hurma,šerbe svaki dan.

Ramazan,ramazan
postač dvaput radostan
prvi put za iftar, drugi put božji dar.

Ako ne postiš ti
nemoj javno mrsiti
možeš i napostiti
Allah će oprostiti.

Ovaj program je ujedno bio predramazanski program mektebskih učenika. Svoj muslimanskoj djeci i omladini želimo da ih Allah uputi i vodi Pravim putem.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.