Search
Close this search box.

Priznanje “Ćamil-ef. Avdić” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom i odnosom prema radu doprinijeli ugledu Islama i Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao i za izuzetan doprinos pisanoj riječi, obrazovnoj i općoj afirmaciji Bošnjaka, te intelektualnom i materijalnom angažmanu za vjeru Islam, Bošnjake i društvo.

Priznanje se, jednom godišnje, dodjeljuje tokom svečane večere na Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike. Dodjela priznjanja počela je od 2017. godine, a priznanje nije dodjeljivano tokom pandemije corona virusa. 

KO JE BIO ĆAMIL-EF. AVDIĆ?

DOBITNICI PRIZNANJA "ĆAMIL-EF. AVDIĆ"

2017.
Tajib ef. Pašanbegović

2018.
Mensur Neimarlija (posthumno)

2019.
Dr. Emir Ramić

2022.
Dr. Senad-ef. Agić

2023.
Ismet-ef. Zejnelović

KO MOŽE I KAKO PREDLOŽITI NEKOG ZA PRIZNANJE "ĆAMIL-EF. AVDIĆ"?

PROCES NOMINIRANJA

Jednom godišnje, sredinom maja mjeseca, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisuje konkurs za dodjelu priznanja “Ćamil.ef. Avdić”.

  • Inicijativu i prijedlog za dodjelu priznanja “ĆAMIL-EF. AVDIĆ” mogu podnijeti organi na svim nivoima Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, te druge bošnjačke organizacije koje svojim radom i djelovanjem doprinose afirmaciji vjere Islama, nacije, kulture i tradicije Bošnjaka.
  • Inicijativa i prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati: ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, kontakt informacije (adresa, telefon i e-mail) i odogovarajuće obrazloženje prijedloga.
  • Ako se zahtjev podnosi na ime organizacije, prijedlog mora sadržavati naziv pravnog lica ili organizacije, adresu sjedišta pravnog lica, telefon i e-mail, osnovne podatke o pravnom licu ili organizaciji, te odgovarajuće obrazloženje prijedloga.
  • Priznanje “ĆAMIL-EF. AVDIĆ” može se dodijeliti i posthumno i predaje se članovima porodice te osobe.
 

Sve prijave se šalju putem pošte na adresu:

IZBSA

13246 N. 23rd Ave

Phoenix, AZ 85029

ili putem e-maila: mail@izbsa.com

Priznanje se uručuje tokom svečane večere na Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike. 

PRIZNJANJE "ĆAMIL-EF. AVDIĆ" VIJESTI

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE OBJAVLJUJE Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL EF. AVDIĆ“ Pravo učešća Priznanje “ĆAMIL EF. AVDIĆ” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom...
Atlanta, GA – Dobitnik nagrade “Ćamil-ef. Avdić” za 2023. godinu je Ismet-ef. Zejnelović, dugogodišnji imam u džematu Zajednica Bošnjaka Georgia u Atlanti. Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) dodjeljuje ovo priznanje pravnim ili fizičkim licima koji su svojim radom i odnosom prem...
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE objavljuje Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL-EF. AVDIĆ“ za 2023. godinu Pravo učešća: Priznanje “ĆAMIL-EF. AVDIĆ” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koj...
Denver, CO – Dr. Senad-ef Agić, imam u džematu SABAH u Čikagu, dobitnik je nagrade “Ćamil-ef. Avdić” za 2022. godinu. Nagrada “Ćamil-ef. Avdić” je preznanje koje Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) dodijeljuje jednom godišnje fizičkim ili pravnim licima za životno dij...
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE objavljuje Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL-EF. AVDIĆ“ Pravo učešća Priznanje “ĆAMIL-EF. AVDIĆ” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom ...
Piše: Muhammed Al-Ahari Preveo i doradio: Mahir Dizdar Munib ef. Krehić (1885-1950) Imam Munib Krehić je došao u Čikago iz Ljubuškog, Hercegovine 1906. godine, neoženjen, i živio je sa prijateljem iz istog grada dok nije oženio amerikanku Ann 1911. godine. Prema istraživanjima Faruka Bo...
Učitaj više...