Konkurs za dodjelu priznanja „ĆAMIL-EF. AVDIĆ“ – 2022.

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

objavljuje

Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL-EF. AVDIĆ“

Pravo učešća

  • Priznanje “ĆAMIL-EF. AVDIĆ” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom i odnosom prema radu doprinijeli ugledu Islama i Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao i za izuzetan doprinos pisanoj riječi, obrazovnoj i općoj afirmaciji Bošnjaka, te intelektualnom i materijalnom angažmanu za vjeru Islam, Bošnjake i društvo.
  • Inicijativu i prijedlog za dodjelu priznanja “ĆAMIL-EF. AVDIĆ” mogu podnijeti pojedinci i organi na svim nivoima Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, te druge bošnjačke organizacije i pojedinci koji svojim radom i djelovanjem doprinose afirmaciji vjere Islama, nacije, kulture i tradicije Bošnjaka.
  • Inicijativa i prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati: ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, kontakt informacije (adresa, telefon i e-mail) i odogovarajuće obrazloženje prijedloga.
  • Ako se zahtjev podnosi na ime organizacije, prijedlog mora sadržavati naziv pravnog lica ili organizacije, adresu sjedišta pravnog lica, telefon i e-mail, osnovne podatke o pravnom licu ili organizaciji, te odgovarajuće obrazloženje prijedloga.
  • Priznanje “ĆAMIL-EF. AVDIĆ” može se dodijeliti i posthumno i predaje se članovima porodice te osobe.

Dodjela nagrade

Komisja za dodjelu priznanja “ĆAMIL-ef. AVDIĆ” će po isteku konkursa razmatrati sve pristigle prijedloge te ima pravo da provjeri dostavljene podatke, zatraži dodatna objašnjenja, podatke i mišljenje, te kontaktira i razgovara sa prijavljenim kandidatima. Konačnu odluku o dodjeli prizanja komisija će pisanim putem obavijestiti sve kandidate najkasnije 10 dana prije svečane dodjele priznanja koje će se upriličiti na 25. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike koji će se održati od 02. do 5. septembra 2022. godine u Denveru, CO.

Sve prijave se šalju putem pošte na adresu:

IZBSA

13246 N. 23rd Ave

Phoenix, AZ 85029

ili putem e-maila: mail@izbsa.com.

Konkurs ostaje otvoren do 15. juna 2022. godine.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.