Pod predsjedavanjem muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike dr. Sabahudin ef. Ćemana,održana je šesta redovna sjednica Izvršnog Odbora na kojoj su glavni imami podnijeli izvještaje sa prethodno održanih mektebskih takmičenja i omladinskih druženja. Na prostoru medžlisa 1 i 2 održani ...
Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata IZBSA na području Sjeverne Amerike da u svojim džematima organizuju prikupljanje uplata za kurbane. Uplate za kurbane će se proslijediti u Rijaset Isla...
Behar Publishing u saradnji sa Islamskim Kulturnim Centrom Behar,Grand Rapids u Michigan-u, Islamskom Zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Karolini i Islamskim Centrom Belmont u New Yorku, raspisuje DRUGI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU  “ISNAM TALJIĆ” na temu: ” Bošnjaci, s...
Uzvišeni Allah džellešanuhu kaže u Kur’anu: “Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti. A one koji čine ne...
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE Džemat Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle raspisuje (I N T E R N I)   K O N K U R S  (Za imame Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike) Za prijem imama, hatiba i muallima u stal...
Ured za vjerske poslove Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike organizovao je četvrti redovni seminar za imame i delegate Skupštine IZBSA pod nazivom „Izazovi institucionalnog organizovanja vjerskog života u Sjevernoj Americi“. Ovaj seminar je bio prilika da imami i delegati dobiju jako...

KALENDAR
DOGAĐAJA

Carlisle7
MEVLUD U DŽEMATU DENVER
Event Location
Feb 25, 2025
08:30 PM
$18

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

18
MAY
Carlisle8
SUSRETI BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE
Event Location
Feb 25, 2025
08:30 PM
$18

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

18
MAY

KALENDAR DOGAĐAJA

14. May 2022.

Skupština IZBSA

14. July 2022.