Search
Close this search box.

Aktuelno

Zajednica Bošnjaka Georgija je registrovani džemat u okviru Islamske zajednice BošnjakaSjeverne Amerike. Svojim radom i djelovanjem promoviraju vjerske, kulturne i nacionalnevrijednosti Bošnjaka u Georgiji. Dana 22. maja 2024. godine održana je svečanost hatmi u džematu Sabur u Atlanti. Tompri...
Saint Louis Islamic Centar, poznatiji pod nazivom džemat “Nur”, je jedan od dva džemata u St. Louis, Missouri koji radi i djeluje u sklopu Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA). Ovaj džemat je jedan od džemata koji ima izuzetno velik broj učenika u mektebu i u protek...
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE OBJAVLJUJE Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL EF. AVDIĆ“ Pravo učešća Priznanje “ĆAMIL EF. AVDIĆ” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom...
Pod predsjedavanjem muftije dr. Sabahudina ef. Ćemana održana je peta redovna Sjednica Izvršnog odbora (IO) Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA), na kojoj je prisustvovao i predsjednik Skupštine IZBSA, hadžija Nihad Poljaković koji je podijelio sa Izvršnim odborom analizu protekle...
Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata IZBSA na području Sjeverne Amerike da u svojim džematima organizuju prikupljanje uplata za kurbane. Uplate za kurbane će se proslijediti u Rijaset Isla...
Pod predsjedavanjem muftije IZBSA dr. Sabahudina ef. Ćemana održana je četvrta redovna sjednica Izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, kojoj je prisustvovao i predsjednik Skupštine IZBSA hadžija Nihad Poljaković. Hadžija Nihad je upozno IO o pripremama za predstojeću Skupšt...

KALENDAR DOGAĐAJA

08. June 2024.

Finalno mektepsko tamičenje IZBSA