Search
Close this search box.

Konkurs za priznanje “Ćamil-ef. Avdić” za 2024. godinu

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

OBJAVLJUJE

Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL EF. AVDIĆ“

Pravo učešća

  • Priznanje “ĆAMIL EF. AVDIĆ” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom i odnosom prema radu doprinijeli ugledu Islama i Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao i za izuzetan doprinos pisanoj riječi, obrazovnoj i općoj afirmaciji Bošnjaka, te intelektualnom i materijalnom angažmanu za vjeru Islam, Bošnjake i društvo.
  • Inicijativu i prijedlog za dodjelu priznanja “ĆAMIL EF. AVDIĆ” mogu podnijeti organi na svim nivoima Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, te druge bošnjačke organizacije koje svojim radom i djelovanjem doprinose afirmaciji vjere Islama, nacije, kulture i tradicije Bošnjaka.
  • Inicijativa i prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati: ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, kontakt informacije (adresa, telefon i e-mail) i odogovarajuće obrazloženje prijedloga.
  • Ako se zahtjev podnosi na ime organizacije, prijedlog mora sadržavati naziv pravnog lica ili organizacije, adresu sjedišta pravnog lica, telefon i e-mail, osnovne podatke o pravnom licu ili organizaciji, te odgovarajuće obrazloženje prijedloga.
  • Priznanje “ĆAMIL EF. AVDIĆ” može se dodijeliti i posthumno i predaje se članovima porodice te osobe.

Komisja za dodjelu priznanja “ĆAMIL ef. AVDIĆ” će po isteku konkursa razmatrati sve pristigle prijedloge te ima pravo da provjeri dostavljene podatke, zatraži dodatna objašnjenja, podatke i mišljenje, te kontaktira i razgovara sa prijavljenim kandidatima. Konačnu odluku o dodjeli prizanja komisija će pisanim putem obavijestiti sve kandidate najkasnije 10 dana prije svečane dodjele priznanja koje će se upriličiti na 27. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike koji će se održati od 30. augusta do 01. septembra 2024. godine u Dallasu, TX.

Sve prijave se primaju do 15. juna i šalju putem putem e-maila: mail@izbsa.com ili pošte na adresu:

IZBSA

13246 N. 23rd Ave

Phoenix, AZ 85029

O PRIZNANJU “ĆAMIL-EF. AVDIĆ”

Više informacija o priznjanju “Ćamil-ef. Avdić” i dobitnicima ove nagrade na linku ispod:

https://izbsa.com/priznanje-camil-ef-avdic/

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

08. June 2024.

Finalno mektepsko tamičenje IZBSA