Uzvišeni Allah džellešanuhu kaže u Kur’anu: “Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti. A one koji čine ne...
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE Džemat Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle raspisuje (I N T E R N I)   K O N K U R S  (Za imame Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike) Za prijem imama, hatiba i muallima u stal...
Ured za vjerske poslove Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike organizovao je četvrti redovni seminar za imame i delegate Skupštine IZBSA pod nazivom „Izazovi institucionalnog organizovanja vjerskog života u Sjevernoj Americi“. Ovaj seminar je bio prilika da imami i delegati dobiju jako...
U subotu 14. maja 2022. godine u Des Moines, IA je održana redovna skupština Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Džemat domaćin je bio Islamic Cultural Center “Bošnjak” koji je na čelu sa hafizom Nermin-ef. Spahićem i mutevelijom Elvedinom Sivcem dočekao brojne imame, delegate i druge g...
ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE objavljuje Konkurs za dodjelu prizanja „ĆAMIL-EF. AVDIĆ“ Pravo učešća Priznanje “ĆAMIL-EF. AVDIĆ” dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom ...
Pod predsjedavanjem muftije dr. Sabahudia-ef. Ćemana održana je 5. redovna sjednica IO-a IZBSA. Pored članova IO-a istoj su prisustvovali predsejdnik skupštine IZBSA dr. Hazim-ef. Fazlić  i potpredsjednik Abid Talić. Hazim-ef. i Abid su upoznali IO-a o pripremama za predstojeću Skupštinu IZBS...

KALENDAR
DOGAĐAJA

Carlisle7
MEVLUD U DŽEMATU DENVER
Event Location
Feb 25, 2025
08:30 PM
$18

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

18
MAY
Carlisle8
SUSRETI BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE
Event Location
Feb 25, 2025
08:30 PM
$18

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

18
MAY

KALENDAR DOGAĐAJA

14. May 2022.

Skupština IZBSA

14. July 2022.