Hadždž

Allahovom voljom, Časna mjesta u Mekki i Medini su otvorena za sve hodočasnike, te Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje odlazak na decembarsku umru. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 21. decembar 2022. godine, dok je povratak planiran za 31. decembar 2022. godine. Cijena a...
Ured za hadž i umru organizovao je seminar o hadžu za ovogodišnje hadžije sa teritorije Sjeverne Amerike koji na hadž putuju u organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Seminar je održan u Chicagu u džematu BICC, u subotu 20. jula 2019.godine. Cjelodnevni seminar je vodio Ismet e...
HADŽDŽ OBREDI HADŽDŽA ZVANOG „ET-TEMETTU“ „Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je, Al...
Savjeti hodočasnicima pred odlazak na hadždž Odlazak na hadždž je najznačajniji događaj u životu svakog vjernika. Da bi se ovaj obred obavio što je moguće potpunije i ispravno, potrebno se je ozbiljno pripremiti. U tu svrhu vam želimo uputiti nekoliko savjeta iz svog iskustva i iskustva drugih...
Hajj Itinerary 2014/1435 AIRLINE RESERVATION CODE 46F4EH (SV) SAUDIA AIRLINES, SV 0036 IAD WASHINGTON DULLES, DC – JEDDAH, SAUDI ARABIA 1. DEPARTUR: Friday 19 Sep; at: 6:00 pm. Terminal: Not available; 2. ARRIVING: Saturday 20 Sep, at: 12:55 pm, SOUTH TE...
KRATKA UPUTA ZA USPJEŠNO OBAVLJANJE HADŽDŽA -Važni savjeti za naše buduće hadžije- Onaj ko želi izvršiti peti islamski šart – Hadždž, da hodočasti Kabu, te da mu Hadždž bude primljen kod Allaha dž. š. i boravak na svetim mjestima bude prijatan i neometan bilo kak...

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.