Hadždž

Obavljanje hadža je jedan od pet temeljnih ibadeta u islamu, te je Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike nastojala da izvršavanje ove vjerske dužnosti bude omogućeno svima zainteresovanim iz naše zajednice. Na osnovu dosadašnjih odluka Ministarstva za hadž u Saudijskoj Arabiji i komunik...
Ured za hadž i umru organizovao je seminar o hadžu za ovogodišnje hadžije sa teritorije Sjeverne Amerike koji na hadž putuju u organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Seminar je održan u Chicagu u džematu BICC, u subotu 20. jula 2019.godine. Cjelodnevni seminar je vodio Ismet e...
HADŽDŽ OBREDI HADŽDŽA ZVANOG „ET-TEMETTU“ „Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je, Al...
Savjeti hodočasnicima pred odlazak na hadždž Odlazak na hadždž je najznačajniji događaj u životu svakog vjernika. Da bi se ovaj obred obavio što je moguće potpunije i ispravno, potrebno se je ozbiljno pripremiti. U tu svrhu vam želimo uputiti nekoliko savjeta iz svog iskustva i iskustva drugih...
Hajj Itinerary 2014/1435 AIRLINE RESERVATION CODE 46F4EH (SV) SAUDIA AIRLINES, SV 0036 IAD WASHINGTON DULLES, DC – JEDDAH, SAUDI ARABIA 1. DEPARTUR: Friday 19 Sep; at: 6:00 pm. Terminal: Not available; 2. ARRIVING: Saturday 20 Sep, at: 12:55 pm, SOUTH TE...
KRATKA UPUTA ZA USPJEŠNO OBAVLJANJE HADŽDŽA -Važni savjeti za naše buduće hadžije- Onaj ko želi izvršiti peti islamski šart – Hadždž, da hodočasti Kabu, te da mu Hadždž bude primljen kod Allaha dž. š. i boravak na svetim mjestima bude prijatan i neometan bilo kak...

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3