Hadžije sa područja sjeverne Amerike obavile hadžske obrede

Nakon šest dana boravka u Mekki, ispunjenim ibadetima i namazima u Časnom Haremu, iščekujući Dan Arefata i hadžske obrede.

Došao je dan hadžskih obreda kada se jedna grupa hadžije sa područja sjeverne Amerike u nedjelju 25. juna zaputila ka Mini u kasnim večernjim satima gdje su proveli noć, a zatim se se pridružiti ostatku svoje grupe Arefatu.

Druga grupa hadžija se sljedećeg dana 26. juna u ponedjeljak također u kasnim večernjim satima zaputila na Arefatu, da bi se nakon obavljenog sabah namaza na Arefatu sastali sa hadžija koji su došli sa Mine, gdje su svi zajedno dan Arefata proveli u dovi i drugim ibadetima.

Nakon što je nastupio akšam 27. juna u utorak krenuli autobusima na Muzdelifu, odakle su nakon pola noći pješke zaputili ka Mini, da bi se nakon prvog bacanja kamenčića svi zdravi sigurni vratili hotel.

Iako nakon nekoliko dana ispunjenih fizički zahtjevnijim ibadetima. Hadžije sa područja sjeverne Amerike su obavile hadžski tavaf i oslobodili ihramskih zabrana.

Molimo Gospodara dž.š. da svim hadžijama primi hadž, dove i ibadete. Amin!

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.