Search
Close this search box.

"Hadž i umru radi Allaha izvršavajte!"

(El-Bekare, 196)

Ured za hadž i umru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje odlazak na hadž i umru za svoje članove sa prostora Sjeverne Amerike. 

Hadž se organizuje za vrijeme hadža prema islamskom kalendaru, a umra se generalno organizuje dva puta godišnje, tj. u martu i decembru, ukoliko ima dovoljno zainteresovanih. 

VAŽNE INFORMACIJE

SAVJETI HODOČASNICIMA

za vizu potrebno

  • Pasoš čija je važnost duža od šest mjeseci od dana putovanja.
  • Uz bosanski pasoš je potrebna zelena karta (green card). 
  • Slika za pasoš, skenirana u JPG formatu. 

ReSTRIKCIJE

Saudijska Arabija je ukinula restrikcije za godine, tj. nema starosnog ograničenja za obavljanje hadža i umre.

Nije potrebna Covid-19 niti meningitis vakcina. 

Ženama nije potrebna pratnja mahrema za obavljanje hadža i umre. 

HADŽ I UMRA VIJESTI

Ured za hadž i umru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva sve zainteresovane džematlije sa područja Sjeverne Amerike da se prijave za februarsku umru u 2024. godini.Odlazak je, ako Bog da, planiran za 14. februar, a povratak za 24. februar 2024. godine. Cijena aranžmana za četve...
Kaže Uzvišeni Gospodar u Kur’anu:  „Hadž i umru radi Allaha izvršavajte“ (Bekare, 196.)Kaže Uzvišeni Gospodar u Kur’anu: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.” (Ali Imran, 97)Re...
Obavljanje hadža je jedan od pet temeljnih ibadeta u islamu, te je Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike nastojala da izvršavanje ove vjerske dužnosti bude omogućeno svima zainteresovanim iz naše zajednice.Kao i prošle godine, Rijaset Islamske Zajednice je za Bošnjake iz dijaspore odob...
Ured za hadž i umru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva sve zainteresovane džematlije sa područja Sjeverne Amerike da se prijave za decembarsku umru u 2023. godini.Odlazak je, ako Bog da, planiran za 20. decembar, a povratak za 29. decembar 2023. godine. Cijena aranžmana za č...
Nakon što su obavili oprosni tavaf hadžije su utorak 7. jula 2023 u ponoć napustili Mekku i istog dana hajirli stigli u Bosnu i Hercegovinu.Sve hadžije su hvala Allahu dobro i zdravo. Iako vidno umorni i iscrpljeni od putovanja ipak su sretni i zadovoljni stigli svojim kućama.Molimo Allah...
Nakon šest dana boravka u Mekki, ispunjenim ibadetima i namazima u Časnom Haremu, iščekujući Dan Arefata i hadžske obrede.Došao je dan hadžskih obreda kada se jedna grupa hadžije sa područja sjeverne Amerike u nedjelju 25. juna zaputila ka Mini u kasnim večernjim satima gdje su proveli noć, a...

HADŽ

2023.