"Hadž i umru radi Allaha izvršavajte!"

(El-Bekare, 196)

Ured za hadž i umru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje odlazak na hadž i umru za svoje članove sa prostora Sjeverne Amerike. 

Hadž se organizuje za vrijeme hadža prema islamskom kalendaru, a umra se generalno organizuje dva puta godišnje, tj. u martu i decembru, ukoliko ima dovoljno zainteresovanih. 

VAŽNE INFORMACIJE

SAVJETI HODOČASNICIMA

za vizu potrebno

  • Pasoš čija je važnost duža od šest mjeseci od dana putovanja.
  • Uz bosanski pasoš je potrebna zelena karta (green card). 
  • Slika za pasoš, skenirana u JPG formatu. 

ReSTRIKCIJE

Saudijska Arabija je ukinula restrikcije za godine, tj. nema starosnog ograničenja za obavljanje hadža i umre.

Nije potrebna Covid-19 niti meningitis vakcina. 

Ženama nije potrebna pratnja mahrema za obavljanje hadža i umre. 

HADŽ I UMRA VIJESTI

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje umru sa područja Sjeverne Amerike u februaru 2023. godine. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 18. februar, a povratak za 28. februar 2023. godine. Cijena aranžmana za trokrevetne sobe sa doručkom iznosi $2,700. Doplata za dvokrevetnu so...
Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike je u periodu od 21.12. do 31.12.2022. godine organizovala umru (hodočašće) koja podrazumjeva posjetu svetim mjestima islama, Mekki i Medini. Umra ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji, od kojih su: obačenje Ihrama, nijjet, tavaf o...
Allahovom voljom, Časna mjesta u Mekki i Medini su otvorena za sve hodočasnike, te Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje odlazak na decembarsku umru. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 21. decembar 2022. godine, dok je povratak planiran za 31. decembar 2022. godine. Cijena a...
Allahovom voljom, Časna mjesta u Mekki i Medini su otvorena za sve hodočasnike, te Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje odlazak na martovsku umru. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 17. mart 2022. godine, dok je povratak planiran za 26. mart 2022.godine. Cijena aranžmana za...
Ured za hadž i umru organizovao je seminar o hadžu za ovogodišnje hadžije sa teritorije Sjeverne Amerike koji na hadž putuju u organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Seminar je održan u Chicagu u džematu BICC, u subotu 20. jula 2019.godine. Cjelodnevni seminar je vodio Ismet e...
HADŽDŽ OBREDI HADŽDŽA ZVANOG „ET-TEMETTU“ „Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je, Al...

HADŽ

2023.

UMRA

2023.