Umra

Ured za hadž i umru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva sve zainteresovane džematlije sa područja Sjeverne Amerike da se prijave za februarsku umru u 2024. godini. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 14. februar, a povratak za 24. februar 2024. godine. Cijena aranžmana za četve...
Kaže Uzvišeni Gospodar u Kur’anu:  „Hadž i umru radi Allaha izvršavajte“ (Bekare, 196.) Kaže Uzvišeni Gospodar u Kur’anu: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.” (Ali Imran, 97) Re...
Ured za hadž i umru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva sve zainteresovane džematlije sa područja Sjeverne Amerike da se prijave za decembarsku umru u 2023. godini. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 20. decembar, a povratak za 29. decembar 2023. godine. Cijena aranžmana za č...
Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje umru sa područja Sjeverne Amerike u julu 2023. godine. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 22. juli, a povratak za 31. juli 2023. godine. Cijena aranžmana za četverokrevetne sobe sa doručkom iznosi $3,190. Doplata za dvokrevetnu sobu je $...
Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike po prvi put organizuje ramazansku umru za Bošnjake sa područja Sjeverne Amerike. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 9. april, a povratak u Ameriku je planiran za 26. april 2023. godine. Cijena aranžmana za četverokrevetne sobe sa doručkom iznosi $4...
Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje umru sa područja Sjeverne Amerike u februaru 2023. godine. Odlazak je, ako Bog da, planiran za 18. februar, a povratak za 28. februar 2023. godine. Cijena aranžmana za trokrevetne sobe sa doručkom iznosi $2,700. Doplata za dvokrevetnu so...

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.