Obavještenja

URED MUFTIJE Br: 01-SC-37/22 Phoenix, AZ: 10. saffer 1444. god. po H.,                        09. septembar 2022. godine SVIM DŽEMATIMA ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA SJEVERNE A...
Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata IZBSA na području Sjeverne Amerike da u svojim džematima organizuju prikupljanje uplata za kurbane. Uplate za kurbane će se proslijediti u Rijaset Isla...

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3