Dr. Senad-ef. Agić dobitnik nagrade “Ćamil-ef. Avdić” za 2022. godinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Denver, CO – Dr. Senad-ef Agić, imam u džematu SABAH u Čikagu, dobitnik je nagrade “Ćamil-ef. Avdić” za 2022. godinu. Nagrada “Ćamil-ef. Avdić” je preznanje koje Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) dodijeljuje jednom godišnje fizičkim ili pravnim licima za životno dijelo i izuzetan doprinos vjerskom životu i djelovanju Bošanjaka prvenstveno na području Sjeverne Amerike.

Dr. Agić je završio Gazi Husrev-begovu medresu, a visoko obrazovanje stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Godine 2004. stiče titulu doktora islamskih nauka i dobija nagradu Jalaluddin Rumi za naučni rad i doprinos u oblasti povijesti islama u Americi, a 2006. godine stiče stepen doktora nauka sa koncentracijom na islamskim znanostima (Ph.D) iz oblasti historije islama u Americi na Graduate Technological Foundation in South Bend, Indiana, SAD.

U svojstvu imama i administrativnog direktora Islamskoga kulturnoga centra u Northbooku radi od 1989-2010., a 1994. godine biva imenovan za glavnog imama IZ Bošnjaka SAD. Na toj dužnosti ostaje do 2011. U periodu od 1985-1989 radio je u Izdavačkoj djelatnosti Mešihata IZ za BiH, Hrvatsku i Sloveniju. Od 2010. do danas imam je džemata SABAH – Čikago u Franklin Parku.

Autor je knjige Muslimanska lična imena, na bosanskome jeziku i Immigration & Assimilation, The Bosnian Muslim Expirience In Chicago, na engleskom, urednik monografije 100 Godina Bošnjaka u Americi na engleskom i bosanskom (2006), koautor knjige o Hadžu i umri te autor pedesetak radova. 

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.