Prof. dr. Emir Ramić dobitnik nagrade “Ćamil-ef. Avdić” za 2019. godinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Minneapolis, MN – Dobitnik nagrade “Ćamil-ef. Avdić” za 2019. godinu je prof. dr. Emir Ramić, osnivač i direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada.

Akademik Ramić je redovni član Bošnjačke akademiije nauka i umjetnosti, Asocijacije svjetskih istraživača genocida, Komiteta memorijalnog muzeja holokausta Kanade, Kanadskog muzeja za ljudska prava, Asocijacije “Svijet bez genocida” i mnogih drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda široms svijeta.

Nagrada “Ćamil-ef. Avdić” je naveća nagrada koju dodjeljuje Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) pravnim ili fizičkim licima za životno djelo i izuzetan doprinos vjerskom životu, radu i djelovanju Bošnjaka koji su svojim radom i odnosom prema radu doprinijeli ugledu Islama i Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao i za izuzetan doprinos pisanoj riječi, obrazovnoj i općoj afirmaciji Bošnjaka, te intelektualnom i materijalnom angažmanu za vjeru Islam, Bošnjake i društvo.

Dosadašnji dobitnici nagrade “Ćamil-ef. Avdić” su Tajib-ef. Pašanbegović (2017), i Mensur Neimarlija r.a. (2018, posthumno).

Muftija Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike, dr. Sabahudin-ef. Ćeman, je uručio nagradu dr. Ramiću na svečanoj večeri na ovogodišnjim 24. Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike. Tokom svog gvora, dr. Ramić je istakao da nagradu želi podjeliti sa Bošnjačkim islamskim centrom Hamilton, jer bez tog džemata nebi bilo ni njegovog aktivizma, te drugim organizacijama sa kojima je do sada radio kao što su Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada, i druge. Također, izrazio je zahvalnost Bosanskoj akademskoj zajednici iz Minhena koja ga je predložila za ovu nagradu, te Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike na uvažavanju i dodjeli ove nagrade.

Muftija dr. Sabahudin-ef. Ćeman i dr. Emir Ramić

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.