Search
Close this search box.

Bajramska hutba muftije dr. Sabahudin-ef. Ćemana

Zaista sva zahvala pripada Allahu dž.š., gospodaru svijetova. Neka je salavat i selam na na našeg Poslanika i miljenika Muhammeda a.s., njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegovim stopama do posljednjeg dana. Sve slava pripada Allahu dž.š., od Njega pomoć i oprost tražimo. Tražimo Allahovo utočište od našeg zla i naših zlih akcija. Onoga koga Allah uputi niko na stranputicu ne može odvesti, a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko mu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da niko nema pravo da se obožava osim Allaha, jer On nema druga, i svjedočim da je Muhammed a.s. Njegov rob i Poslanik.

Zahvaljujemo našem Gospodaru za blagoslovljeni mjesec ramazan. Zahvaljujemo Mu na još jednoj prilici u našem životu da postimo u ovom blagoslovljenom mjesecu. Nikada ne zaboravimo činjenicu da muslimani, bez obzira na to gdje žive, bez obzira na to koje su rase ili kojoj naciji pripadaju, nose emanet (povjerenje) da organizuju svoj pojedinačni i kolektivni život na principima islama, vjeri koju je Svemogući Allah odredio da bude sistem života za čovječanstvo, kako bi uskladili svoj život prema njoj. Samo na ovaj način mi ćemo se kao zajednica moći zaštititi i biti snažan faktor u svim sferama našeg života.

Muhammad a.s. nije došao samo da propovijeda vjeru. Allah ga je odabrao da poučava njegovoj knjizi, i da uzdigne ljudska bića na visoki nivo duhovnosti i morala. Islamski život izgrađen je na dva važna načela: duhovnost i moral. Oboje su važni i međusobno su povezani. Islam nas uči da se ne može biti pravi vjernik ako nemamo dobar karakter. Islamski moral ima dva aspekta: moral na ličnom, individualnom nivou i moral na kolektivnom, društvenom nivou. Islam naglašava važnosti pojedinačnog, ličnog morala kao i kolektivnog, društvenog morala. Istina, iskrenost, strpljenje, velikodušnost, dobročinstvo, čednost itd. su neki od pojedinačnih aspekata morala. Društveni moral uključuje pravdu, jednakost, toleranciju, porodični život, komšijski odnos i brigu, slobodu od predrasuda, ili u kratkom željeti drugima ono što želimo sebi samima kao što je rekao naš Poslanik Muhammed a.s.

Mjesec ramazana je došao i prošao. Njegova svrha nije bila da nas liši hrane i pića tokom dana. Njegova je svrha bila da nam da lekcije moralnog i duhovnog treninga, jer post u mjesecu ramazanu ima poseban duh. On kod čovjeka stvara pobožnost i iskrenost. Povećava dobročinstvo i velikodušnost. Donosi osjećaj jedinstva i solidarnosti sa drugima. Uklanja ljutnju, mržnju, ljubomoru, animozitet i izražava dobrotu u svakoj osobi koja posti.

Naša djela pokornosti, pobožnosti i predanosti, tokom mjeseca ramazana dovode nas bliže našem Gospodaru, a istovremeno nam pomažu da budemo bliži svojim porodicama, našim susjedima, našim džematima-zajednicama, svemu onome što je naš gospodar stvorio. Ovo su vrijednosti koje nas je Ramazan učio. Nadam se da smo naučili te vrijednosti i sada, nakon ramazana, ćemo ih i dalje praktikovati u našim životima. Svemogući Allah kaže u Kur’anu:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَـٰمُواْ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُون

 “Zaista, oni koji kažu: ‘Naš Gospodar je samo Allah’, a nakon toga Istaqamu (tj. stoje čvrsto u islamskoj vjeri tevhida uzdržavajući se od svih vrsta grijeha i zlih djela koja je Allah zabranio i izvršavajući sve dobra djela koja je On odredio), neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju! ”(Al-Ahkaf, 13)

Bajram je pored radosti i naše iskazivanje zahvale Svemogućem Allahu dž.š. koji je muslimanima dao priliku  u ramazanu da poboljšaju svoje stanje, poboljšaju svoj odnos prema Gospodaru i drugima, i poboljšaju svoju moralnu svijest. Bajram je dan zahvale Allahu dž.š. koji je muslimanima dao priliku da traže oprost za svoje grijehe koji su se nakupljali tokom cijele godine. Bajram je također znak zahvale Svemogućem Allahu koji je muslimanima dao priliku da se identificiraju s muslimanskim ummetom, pokazujući jedinstvo u pokornosti Uzvišenom Gospodaru i međusobnoj solidarnosti.

Uvjeren sam da svi osjećate radost i sreću, prisustvujući bajram namazu, svjedočeći jedinstvo muslimana cijelog svijeta na ovaj dan, ali istovremeno me čini tužnim da je bajram namaz jedan od nekoliko puta u godini kada pokažemo i izrazimo svoju poslušnost i pokornost prema Allahu dž.š. u ovom broju. Trebali bismo nastojati da svakodnevno pokazujemo svoju poslušnost i pokornost prema uzvišenom Gospodaru.

Naš poslanik Muhamed a.s. nam je ukazao na važnost jedinstva u sljedećim riječima:

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

‘Džemat je rahmet (milost), a cijepanje džemata je ‘azab (kazna, patnja)!’“

Podsjećam vas i sebe da sve vrijeme budemo svjesni Allaha dž.š., da budemo čvrsti muslimani uvijek posvećeni našoj vjeri i njenim vrijednostima. Posvetimo se svojoj sadašnjoj stvarnosti, pokušajmo je razumjeti i poboljšati. Stavimo liniju između hakka (istine) i batila (neistine) i suočimo se sa stvarnošću sa namjerom da je promijenimo na bolje. Čuvajmo svoj identitet. Vodimo računa o svojoj mladoj generaciji, njihovom islamskom obrazovanju i njihovom islamskom odgoju. Pazimo na svoje porodice, na svoje starije osobe. Naučimo svoju djecu kako da budu dobri muslimani svojim ličnim primjerom. Naučimo ih kako da budu dobri pripadnici našeg džemata-zajednice i odgovorni građani ovog društva.Pokušajmo razumjeti jedni druge, biti podrška jedni drugima i biti braća / sestre, onakvi kako nam je uzvišeni gospodar Allah dž.š. naredio da budemo. Molim Uzvišenog Allaha dž.š. da nam na tom putu pomogne. Molim Uzvišenog Allaha dž.š. da prihvati naše ibadete i pobožnost, te da bude milostiv prema nama i obaspe nas Njegovim nagradama koje daje svojim iskrenim robovima u ovom mjesecu.

U ime Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i u svoje lično ime, Vama i Vašim porodicama čestitam natupajuće bajramske dane riječima,

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

08. June 2024.

Finalno mektepsko tamičenje IZBSA