Bedr je životna pobjeda

17. april 2022. / 16. ramazan 1443. h.g.

Hvala Allahu, s Čijom se dozvolom i pomoći upotpunjuje svaki hajirli posao, te postiže uspjeh i pobjeda. Neka je najljepši salavat i selam na Allahovog Miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu i čistu porodicu Ehli Bejt, na ashabe, tabi’ine, čestitu ulemu, plemenite šehide i hrabre borce na Božijem putu, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu’mine i mu’minke do Sudnjeg dana!

Događaji neposredno prije, tokom i poslije bitke na Bedru sadrže mnoge životne lekcije. Mi ćemo se ovdje fokusirati na tri posebno značajne za savremene muslimane.

Prva lekcija Bedra je da se za svaki važan posao treba dobro pripremiti i detaljno isplanirati razvoj tog posla, a onda se posavjetovati s kompetentnim ljudima u svojoj blizini. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je pred samu bitku išao u izviđanje zajedno sa Ebu Bekrom, r.a. Poslije je ponovo poslao Aliju b. Ebi Taliba, Zubejra b. Avvama i S’ada b. Ebi Vekkasa, r.a., u izviđanje, pa su oni tom prilikom zarobili dvojicu mladića koji su bili mušričke vodonoše. Tako je Poslanik, a.s., saznao važne informacije o neprijatelju. To je kur’anski princip: „I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite nadoknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.” (El-Enfal, 60)

Pejgamber, a.s., je mogao samostalno donijeti odluku kada će se, kako i gdje sukobiti s neprijateljem, jer imao je direktnu vezu sa Gospodarom Svevišnjim. Međutim, on se posavjetovao sa svojim ashabima, a zatim prihvatio prijedlog Habbaba b. Munzira, r.a., da zauzmu položaj oko bedranskih bunareva i prijedlog S’ada b. Muaza, r.a., da naprave komandno mjesto na jednom brežuljku. Dakle, priprema i planiranje su pola završenog posla. Jedna mudrost kaže: „Ako propadneš u planiranju, onda si planirao propast.“

Druga bedranska lekcija je da uz pripremu i planiranje trebamo biti svjesni kako nema uspjeha i pobjede bez Allahove dozvole i pomoći. Dakle, kada učinimo ono što je do nas, onda se trebamo čvrsto pouzdati u Allaha, dž.š. Tako je i Vjerovjesnik, s.a.v.s., noć uoči bitke dovio: „Moj Bože, daj mi pomoć koju Si mi obećao! Moj Bože, ako bude uništena ova skupina vjernika, na Zemlji neće biti nikoga ko će Ti ibadet činiti!“ (Muttefekun alejhi) Tako žarko i dugo je dozivao Allaha, dž.š., Onoga čija moć obuhvata nebesa i Zemlju, da mu je ogrtač spao s ramena. Ebu Bekr, r.a., je prišao i kazao mu: „O, Božiji Poslaniče, toliko se moliš svome Gospodaru! Zaista će Allah ispuniti ono što Ti je obećao!“

I treća, veoma važna lekcija dolazi nakon bitke na Bedru. Naime, muslimani su zarobili 70 mušrika, a svaki zarobljenik se mogao otkupiti imetkom ili tako što će opismeniti deset muslimana. Dakle, u ratnim okolnostima, kada je svaka materijalna dobit značajna, Poslanik nas uči šta je krunska vrijednost islama – znanje, obrazovanje! Treba skrenuti pažnju i na to da su ti „učitelji“ bili mušrici, ali Pejgamber nas uči da vjerska pripadnost ne smije biti prepreka za obrazovanje. Dakako, on nas savjetuje: „Mudra riječ izgubljena je stvar vjernika, pa gdje god da je nađe on joj je najpreči.” (Tirmizi) U današnje vrijeme upravo je obrazovanje naš Bedr. Svaki Bošnjak koji se žrtvuje da bi odškolovao dijete koje će doprinositi našem narodu i Zajednici u ravni je borca na Božijem putu!

Ove tri bedranske lekcije nas uče da životni uspjeh i pobjeda dolaze kao plod dobre pripreme i planiranja, savjetovanja s drugima, pouzdanja u Božiju pomoć i obrazovanja.

Bože naš, pokaži nam istinu istinom i blagoslovi nas njenim slijeđenjem, a zabludu nam pokaži zabludom i blagoslovi nas da se od nje udaljimo, amin!

Enver Kunić
Imam u Bosnian Islamic Center o St. Louis

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.