BEKO džemat u akciji pomoći beskućnicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

BEKO džemat iz Portlanda, u američkoj saveznoj državi Oregon, organizovao je tokom mjeseca februara 2016. godine pripremu i serviranje

hrane za jedno prihvatilište za beskućnike (shelter) koje se nalazi na području grada Portlanda a u blizini BEKO džamije i bošnjačkog centra.

Poslanik Muhamed alejhisselam je rekao da je poslan kako bi izgradio i upotpunio moralne osobine i ponašanje ljudi, te kako da se ophodne jedni prema drugima. To znači da je svrha i cilj Muhamedove, alejhisselam poslaničke misije odgoj ljudi i afirmacija njihovih pozitivnih osobina i lijepog ponašanja i pozitivnog i korektnog odnosa jednih prema drugima. Shodno tome, odgojiti ljude da se u svim životnim situacijama ponašaju moralno i odgovorno, cilj je svakog kur’anskog ajeta i svake poslaničke izreke, hadisa.

Tako i ovaj čin da se nahrani gladni spada u dio islama i naučavanja našeg voljenog Pslanika alejhisselam.

Pričao je Amr bin Halid, njemu Lejs prenoseći od Jezida, a on od Ebu-Hajra, a ovaj od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhu, da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Šta je po islamu najbolje činiti?”

Rekao je: “Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam onome koga poznaješ i koga ne poznaješ.”

Rukovodeći se ovim učenjem naše časne vjere Bošnjaci i Bošnjakinje članovi BEKO džemata i organizacije u Portlandu su sa svojim najmilijim pristupili pripremanju i serviranju hrane za one kojima je to bilo potrebno u hladnim noćima. Lijep primjer. Hvala svima koji su učestvovali u ovom dobrom djelu.

Ovu informaciju završavamo u smilsu podsjećanja da oko želi da gleda, uho da sluša, noga da ide, ruka da hvata, ali i srce hoće da vjeruje i da voli, um želi da misli, prenosimo s koljena na koljeno, pomažući i praštajući jedni drugima, slijedeći savjete Muhammed a.s:

” SJEĆAJ SE ALLAHA U SVAKOM TRENUTKU, GOVORI DOBRO ILI ŠUTI, NAHRANI GLADNOG I SIROMAŠNOG, BUDI PONIZAN PREMA RODITELJIMA, BUDI POŠTEN I KOREKTAN U SVIM POSLOVIMA ” .

” GOSPODARU NAŠ NE DOPUSTI NAŠIM SRCIMA DA SKRENU NAKON ŠTO SI NAM NA PRAVI PUT UKAZAO,I DARUJ NAM SVOJU MILOST, TI SI UISTINU ONAJ KOJI MNOGO DARUJE ” (Ali Imran, 8 ajet)

Mahsuz selam i svako dobro od Bošnjaka i Bošnjakinja članova BEKO džemata i organizacije iz Portlanda.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3