Bilten Broj 855

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

SJEDNICA RIJASETA

Sarajevo, 8. mart 2013. (MINA) – Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održao je 07. marta 2013. godine u Sarajevu redovnu sjednicu kojom je predsjedavao reisu-l-ulema Husein ef. Kavazovi?. Pored ?lanova Rijaseta sjednici su prisustvovale sve muftije iz Bosne i Hercegovine i rukovodioci stru?nih službi Rijaseta.

Rijaset Islamske zajednice je razmatrao i, nakon rasprave o sadržaju i metodologiji izrade, usvojio Izvještaj o radu Rijaseta Islamske zajednice i njegovih ustanova. Izvještaj je ocijenjen obimnim i informativnim te daje pregled raznovrsnih aktivnosti organa i ustanova Islamske zajednice. Konstatirano je da je na temelju Izvještaja vidljiv pad nataliteta, posebno je to o?ito kroz upis u mektebe i poha?anje islamske vjeronauke, zatim se uo?ava smanjenje broja povratnika ali i teško stanje u povratni?kim medžlisima.

Na dnevnom redu sjednice Rijaseta bio je Finansijski izvještaj za 2012. godine koji je, nakon iscrpne analize izvršenja budžeta, usvojen. Na sjednici je posebno istaknuta finansijska disciplina, pridržavanje planiranih budžetskih troškova te naglašeno da je Rijaset Islamske zajednice pozitivno poslovao. Tako?er je na sjednici razmatran i usvojen budžet Rijaseta za 2013. godinu.

Nacrt Platforme za promjene Ustava Islamske zajednice, koji je predo?en ?lanovima Rijaseta, uz iznesene primjedbe, dobio je podršku Rijaseta i bit ?e upu?en na javnu raspravu koja ?e trajati 15 dana a najkasnije do 25. marta 2013. godine. Po okon?anju javne rasprave, Rijaset ?e ovaj dokument, nakon što ga usvoji u kona?noj formi na narednoj sjednici, uputiti Saboru Islamske zajednice na usvajanje.

Rijaset Islamske zajednice je dao saglasnost na prijedloge Vakufske direkcije na nova uvakufljenja i promet vakufskim nekretninama te formiranje džemata Krušnica, Medžlis Islamske zajednice Bosanska Krupa.

Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlovi? je imenovan, umjesto rahmetli Muhameda Salki?a, za ?lana Komsije za pregovore s državom radi potpisivanja ugovora izme?u države i Islamske zajednice, dok je na prijedlog Vjerskoprosvjetne službe imenovana Disciplinska komisija za vjerou?itelje na ?ijem je ?elu dr. Zuhdija Adilovi?, saop?eno je iz Službe za odnose s javnos?u Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.(kraj)

SAVJET REISU-L-ULEME

Sarajevo, 6. mart 2013. (MINA) – ?lanovima savjeta reisu-l-uleme danas je, pred sjednicu Rijaseta prezentiran nacrt Platforme za promjene Ustava Islamske zajednice u BiH.

?lanovi savjeta su, uz odre?ene prijedloge podržali Nacrt Platforme. (kraj)

REISU-L-ULEMA U POSJETI MUFTILUKU SARAJEVSKOM

Sarajevo, 8. mart 2013. (MINA) – Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazovi? u dvodnevnoj je posjeti Muftiluku sarajevskom.

Reisu-l-ulemu je danas u prostorijama Muftiluka do?ekao i zaželio dobrodošlicu muftija sarajevski Husein ef. Smaji?. Tokom susreta, muftija je upoznao resul-l-ulemu sa stanjem i aktivnostima u Muftiluku. Nakon razgovora Reisu-l-uleme i Muftije, održan je Sastanak Reisu-l-uleme sa ?lanovima Savjeta Muftiluka sarajevskog.

U subotu, drugog dana posjete Muftiluku sarajevskom, Reisu-l-ulema je posjetio mekteb u Sokolovi? Koloniji, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo. Zajedno sa reisu-l-ulemom bili su i sarajevski muftija Husein ef. Smaji? i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Ferid ef. Dautovi?. (kraj)

REISU-L-ULEMA PRIMIO APOSTOLSKOG NUNCIJA

Sarajevo, 4. mart 2013. (MINA) – Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazovi? primio je danas u nastupnu posjetu novog apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori nadbiskupa Luigi Pezzutoa (Lui?i Pecuto).

Apostolski nuncij je svojim nastupnim posjetama prednost dao vjerskim poglavarima, a posjeta Reisu-l-ulemi je bila me?u prvim.

Nuncij Pezzuto je, uz ?estitke reisu-l-ulemi na njegovom izboru za poglavara Islamske zajednice, iskazao otvorenost za sve kulture i religije te otvorenost za dijalog.

Nadbiskup Luigi Pezzuto je imenovan 17. novembra 2012. apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, a doputovao je u BiH 10. februara 2013. godine. (kraj)

SAOP?ENJE SLUŽBE ZA ODNOSE S JAVNOŠ?U RIJASETA

Sarajevo, 6. mart 2013. (MINA) – U povodu uvredljive upotrebe termina „muftija“, Služba za odnose s javnoš?u Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdala je saop?enje za javnost u kojem se kaže:

-Na web stranici TV1, http://www.tv1.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/dogadjaji/9079-ko-je-%E2%80%9E%C4%91avolji%E2%80%9C-muftija-zukorli%C4%87.html, 05. marta 2013. godine, uz prilog koji tretira stavove muftije sandža?kog Muamera Zukorli?a, postavljen je naslov „Ko je „?avolji“ muftija Zukorli?“. S obzirom da niko od sagovornika nije upotrijebio ovaj uvredljivi epitet, name?e se zaklju?ak da je to autorsko djelo i izbor novinara ili urednika TV1.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osu?uje skrnavljenje termina „muftija“ i podsje?a da termin „muftija“ unutar islamske doktrine i prakse ima specifi?nu stvarnu i simboli?ku vrijednost i zna?enje te stoga za Islamsku zajednicu nije prihvatljivo da se ovaj islamski termin, ili bilo koji drugi, koristi u pogrdnom kontekstu ili izvrgava ismijavanju i ruglu, isti?e se izme?u ostalog u saop?enju Službe za odnose s javnoš?u Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.(kraj)

PROMOVISANA KNJIGA LJUBAV U KUR-ANU

Sarajevo, 8. mart 2013. (MINA) – U Bošnja?kom institutu u Sarajevu promovisana je knjiga Ljubav u Kur’anu autora Ghazi bin Muhammad bin Talala, a u prijevodu Ajše Hafizovi?-Hadžimeši?. Autor knjige je jordanski princ, profesor teologije.

Promotori su bili dr. Mustafa Ceri?, dr. Enes Kari? i dr. Ivan Šar?evi?.

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.