Biografija – Adis Trnjanin

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Adis Trnjanin

Adis Trnjanin je rodom od Trnopolja (Kozarac), Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu pohađao je u Bosni, Sloveniji, i Sjedinjenim Američkim Državama. Srednju školu završava u Portland, Oregon nakon čega pohađa Mt. Hood Community College gdje steče diplomu Mrežnog inžinjera (Network Engineer Specialist). Na Univerzitetu Istočnog Oregona (Eastern Oregon University) diplomirao je Biznis Administraciju i Marketing 2005. godine. Na istom univerzitetu pohađa master studij iz biznis administracije (MBA) koji bi trebao završiti u augustu 2016. godine.

Dužnost blagajnika džemata u Portlandu, Oregon (BEKO) obnašao je od 2003. do 2005. godine, a od 2005. do 2013. godine obnašao je dužnost predsjednika džemata u Portlandu. Bio je član Upravnog odbora ICNAB-a, od 2012. godine do 2014. godine. Od 20. februara 2016.godine Adis je ponovo preuzeo funkciju predsjednika džemata u Portlandu. Član je Organizacinog odbora 19., 20., i 21. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike. Adis je potpredsjednik Sabora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Trenutno živi u Portlandu, Oregon, a zaposlen je u International Containter Terminal Services Inc., (ICTSI) na poziciji menadžera lučkih radnika (Stevedore Manager).

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3