Biografija – Dr. Hazim Fazlić

Dr. Hazim ef. Fazlić

Hazim Fazlić rođen je 1975. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje završio je u Kalesiji, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Na Fakultetu Islamskih Nauka u Sarajevu desetkom je diplomirao 2000. godine na temu Tefsirski izvori Husein ef. Đoze u fetvi o davanju zekata i sadekatul-fitra i polemike oko toga. Pred kraj školovanja na FIN-u po preporuci Fakulteta upućen je na Univerzitet Al-Azhar u Kairo radi specijalizacije u oblasti arapskog jezika, islamskog misionarstva i islamske ekonomije. Magistrirao je 2004 godinena Univerzitetu u Birminghamu na temu suvremene islamske misli na Balkanu. Na istom univerzitetu 2012. godine uspješno je odbranio i svoju doktorsku disertaciju na temu Islama na prostoru bivše Jugoslavije.

U vremenu 1993. – 1994. radi pri Press Centru općine Kalesija. Nakon toga odlazi u Sarajevo radi završetka školovanja i honorarno radi pri Rijasetu Islamske Zajednice za Muslimansku Informativnu Agenciju (MINA). Takođe, za vrijeme školovanja tri godine je bio angažiran od strane Sarajevskog Medžlisa kao honorarni imam. Učestvovao je u više vjersko-edukativnih emisija televizije Hajat i nekadašnjeg Radija Hayat. Dvije godine bio je stipendista SDA za nadarene studente. Od 2003. do 2009. radio je kao imam u džematu Birmingham u Engleskoj gdje je uspješno vodio akcije uspostavljanja Bosanskog Kulturnog Centra Midlands te kupovine prostorija za džamijske i rekreativne potrebe bošnjačke zajednice u Velikoj Britaniji.

Od 2003. do 2013. redovno je angažiran od strane Kembridž Univerziteta pri ocjenjivanju studenata iz islamskog svijeta na predmetu Islamske Studije. Tri godine je radio kao direktor Centra za Međureligijski Dijalog u Birminghamu i kao stručni konsultant BH Islamic Centra u Londonu. Od 2013. godine, a na prijedlog Islamske Zajednice u BiH, angažiran je na mjesto imama pri Islamskom Kulturnom Centru u Northbrooku. Takođe, već treću godinu predaje islamske studije na Lake Forest Koledžu. Oženjen je i ima dvoje djece.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.