Biografija – Ismet ef. Zejnelović

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Mr. Ismet-ef. Zejenlović

Rođen je 12. juna 1955. u ulcinjskoj opštini. Osnovnu školu završio u Starom Baru 1970. Godine, a Gazi-Husrev begovu medresu završio je 1976. Godine. Nakon toga, studij Orijentalistike završio je u Prištini 1980. Godine.

Radio je u Libiji, Tripoli, kao prevodilac za arapski jezik pri SSNO-u od septembra 1982. do avgusta 1987. sa prekidom od godinu dana (83.-84.), kada je bio vršilac dužnosti imama u Starom Baru, nakon bolesti rahm. Halil ef. Seferovića;

U periodu nakon povratka iz Libije do kraja 91. godine vodio privatni posao, a rat ga je zatekao u Sarajevu koji je sa porodicom napustio u maju 92. u konvoju Dječje ambasade;

Vrijeme do 31. marta 93. proveo u Hrvatskoj u radu sa bosanskim izbjegilcama, a od 01. aprila 94. do 29. juna 1998. proveo u Njemačkoj. Osnovao novi džemat u Bonnu i bio imam istoga do odlaska u SAD, gdje bez prekida živi do danas.

Obavlja dužnost imama u bošnjačkom džematu Zajednice Bošnjaka Džordžije (COBGA) u Atlanti, od 29. avgusta 1998. godine do danas.

U krovnoj organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi (ICNAB) obnaša dužnost oblasnog imama Medžlisa 4 koji obuhvata 12 džemata iz 7 saveznih država Amerike. Istovremeno, obnaša dužnost šefa Ureda za hadž za SAD i Kanadu pri Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB).

Od nadležne obrazovne institucije iz Floride priznata mu je master diploma iz orijentalistike, Master of Arts (M.A.) in Oriental Studies.

Oženjen suprugom Faketom, otac dvoje djece. Sin Faris je advokat. Kćerka Ilma završila koledž i radi.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3