Biografija – Muris ef. Neimarlija

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Muris ef. Neimarlija

Muris ef. Neimarlija je rodom iz Kaknja.

U rodnom kraju je završio osnovnu školu a nakon toga medresu “Osman ef Redžović” u Velikom Čajnu kod Visokog. Diplomirao je na Fakultetu islamskih Nauka u Sarajevu, na predmetu fikh a na temu “Zloupotreba droga u šeriatskom pravu”.

Još dok je studirao kao redovni student na fakultetu radio ja kao imam u više džemata u Kaknju i Sarajevu. Bio je drugi imam Ferhadija džamije u Sarajevu i imam u džematu Ciglane, Sarajevo. Muris ef. je objavljivao radove u više časopisa u BiH kao što su: Preporod, Saff, Student, Mlađak itd. Osim tekstova vjerskog karaktera piše pjesme i kratke priče a njegov rad je uključen i u islamsku vjeronauku za osnovnu školu.

U rano proljeće 2010. godine dolazi u Ameriku na mjesto imama u džemat Islamski kulturni Centar Bošnjaka Syracuse, NY gdje i sada radi. Od 2012. Obavlja i dužnost glavnog imama medžlisa Northeast (prije zvanog medžlis 5 a sada medžlis 3) ICNAB-a. Član je Upravnog Odbora ICNAB-a kao i Organizacionog Odbora susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike. Muris ef. ima 36 godina i oženjen je.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu