Biografija – Osman ef. Brkić

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Osman ef. Brkić rodom je iz Lugova kod Busovače od roditelja Hrustana i Hafize.

Osnovno obrazovanje stekao je u rodnom kraju. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a nakon medrese, školovanje  nastavlja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Diplomirao je na temi “Porodični odgoj u islamskoj tradiciji “ i na fakultetu stekao zvanje profesora islamske vjeronauke.

Nakon završene medrese Osman-ef. je radio honorarno kao imam u džematima Sebinje i Ahmići kod Viteza, a od 2004. do 2011. službeno je radio kao imam u džematu Modrički lug  u Modriči (manji BH entitet). Osman ef. je radio i u školi predavajući Islamsku vjeronauku.

U julu 2011. godine dolazi u džemat Bosnian American Islamic Center Detroit država Mičigen gdje ostaje do 2019. godine kada prelazi u džemat Islamic Center of North Phoenix u Arizoni.

Velika ljubav Osman ef. je učenje Kur’ana i ilahija.

Od decembra 2016. godine pa do prelaska u džemat Phoenix 2019. godine obnašao je dužnost oblasnog imama Medžlisa 2 koji broji 13 džemata. Bio je član i Izvršnog odbora ICNAB-a, te Organizacionog odbora Susreta Bošnjaka u Sjevernoj Americi.

Oženjen je suprugom Alemom. Otac je troje djece, sinova  Harisa i Emira te kćerke Amine.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu