Biografija – Samir Mujagić

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Samir Mujagić

Samir Mujagić rođ 1972. godine u mjestu Čaglica u okolici Bužima. Srednju školu završio u Bihaću 1990. godine nakon čega odlazi u Kovin/ Beograd na služenje vojnog roka i vojne Akademije. Tokom 1991. godine prelazi u Zemunik/ Zadar na Glavni Vojni Aerodrom gdje oataje do samih ratnih dešavanja. Odbrani BiH se priključuje u maju 1992. godine. Nakon ratnih dešavanja dolazi u Čikago gdje u januaru 1996. godine pristupa džematu Northbrook.

Trenutno, Samir obnaša dužnost predsjednika džemata Bosnian Islamic Cultural Center (BICC) u Fort Wayne, Indiana. Sa par prijatelja Samir 2011. Godine pokreće akciju formiranja džemata i kupovine obejkta u Fort Wayne, Indiana. Akcija je uspješno privedena kraju u aprilu 2012. godine. U Upravni odbor Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike izabran je na 3. redovnoj skupštini medžlisa 2, održanoj 30. i 31. januara 2016. godine u Grand Rapidsu, Mičigen, a na funkciju stupio potvrdom na Saboru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike 2. aprila 2016. godine.

Oženjen je i otac 3 sina i 2 kćerke. Firmu MS Truck Sales and Service otvara 2008. godine, a firmu ABC CARRIER LLC., otvara 2009. Godine. Obavlja dužnost izvršnog direktora (CEO) u obje firme.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3