Search
Close this search box.

Damir Husamović

Damir Husamović je rođen 1983. godine u Gračanici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Gračanici, a 2001. godine odlazi na studije u Tursku kao stipendista Ministarstva Obrazovanja Republike Turske. 2006. godine završava ekonomski fakultet na Middle East Technical University u Ankari i stiče zvanje Diplomiranog Ekonomiste. Iste godine odlazi na postdiplomske studije u SAD kao stipendista University of Rochester. U oktobru 2008. godine stiče zvanje Magistra Ekonomskih Nauka na University of Rochester u gradu Rochester, država New York.

Od 2009. do 2011. godine bio je zaposlen u Rochester Academy Charter School kao administrator. Od 2011. do 2016. godine bio je zaposlen u Federaciji Balkansko-Američkih Udruženja (FEBA) kao Regionalni Direktor. Od 2016. do 2021. godine bio je zaposlen u Vega Transport kao Operations Manager, a od 2021. godine zaposlen je u CYDEO kao Community Engagement Manager.

U periodu od 2008. do 2011. godine obavljao je dužnost predsjednika džematskog odbora Bosansko-Hercegovačkog Kulturnog Centra Rochester, a od januara do jula 2016. godine je bio član upravnog odbora Bosansko-Hercegovačkog Islamskog Centra New York. Od 2012. do 2016. godine obavljao je i dužnost predsjednika Bošnjačke Omladine New York-a. Od januara 2017. godine je predsjednik džematskog odbora Bosanskog Islamskog Centra Saint Louis.

Poziciju sekretara Sabora Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike obavljao je od 2012. do 2016. godine, a 2016. godine je izabran za člana izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. 

Damir Husamović je oženjen i otac je četvoro djece. Trenutno živi u Saint Louis-u, u državi Missouri.