Deset pitanja sa mr. Sabahudin ef. Ćemanom, glavnim imamom Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

1.Islamska zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi (ICNAB) prolazi kroz jednu administrativnu i organizacionu tranziciju u zadnjih par godina. Kako ste zadovoljni tim procesom?

Kao što ste naveli i u samom pitanju ICNAB se trenutno nalazi u procesu uspostavljanja strukture koja će imati bolju administrativnu i komunikacijsku vezu sa njenim članovima tj. džematima. Svaka promjena koja ima za cilj poboljšanje rada je proces koji se ne može desiti preko noći, potrebno je vrijeme i učešće svih nas da bi ta promjena bila kvalitetna te da bi odgovorila svim našim potrebama, zahtjevima i odgovornostima koje imamo. Vjerujem da će ovaj proces u kojem se nalazimo biti uz Allahovu pomoć i završen jer nam je potrebna organizacija koja će biti strukturalno, administrativno i komunikacijski bolje povezana sa našim džematima na osnovu čega ćemo moći bolje, jedinstvenije i adekvatnije odgovarati potrebama naših džematlija na području Sjeverne Amerike.

Želje i očekivanja su jedno, a realnost je ono sa čim treba da se suočimo. Iskreno, moja lična očekivanja su bila veća nego što se realno dešava. Volio bih da mogu reći da je entuzijazam, rad i trud svih nas podjednak u ovom procesu reorganizacije, ali moram reći da nas još uvijek ima koji ne dajemo podršku ovom procesu. Kod nekih je još uvijek izražen strah da će izgubiti autoritet na lokalnom nivou ako se ojača krovna organizacija. Lično smatram da je ovo pogrešno razmišljanje jer jaka krovna ogranizacija je i jača lokalna zajednica i bolja podrška. Također neki smatraju da njihov dosadašnji rad u njihovim džematima-zajednicama neće biti vrednovan, da će ICNAB preuzeti vođenje njihovih džemata što ih čini da su u najmanju ruku nezainteresovani za ovaj process.

2. Šta su Vaši prioriteti u narednom periodu što se tiče reorganizacije ICNABa?

U proteklom periodu smo usvojili nekoliko jednoobaznih pravilnika na nivou ICNAB-a po kojima naši džemati, medžlisi i ICNAB treba da rade u budućnosti. Ovo je veoma važno jer na taj način ćemo izbjeći šarenilo koje imamo u našim džematima po pitanju statuta i pravilnika po kojima oni funkcionišu i rade. U određenom broju naših džemata dolazimo do situacija gdje se sami rad džemata u okvirima njihovih pravilnika i statuta po kojima rade različito interpretira od strane pojedinaca što veoma često dovodi džemat do podjela među džematlijama i stanja u kojima naši džemati stagniraju. Kao posljedicu toga imamo slučajeva naših džematlija koji napuštaju džemate ili jednostavno su nezainteresovani i marginalizirani.

3. Kojim projektima ste trenutno najviše zaokupljeni?

U narednom periodu je priprema za skupštine medžlisa i Sabor ICNAB-a. Također su u pripremi i drugi pravilnici-akti koje je potrebno da usvojimo kao jednoobrazne kako bi ovaj proces u kojem se nalazimo bio nastavljen i uz Božiju pomoć završen te kako bi bili u mogućnosti da organizovano odgovaramo izazovima društva i sredine u kojoj živimo. Jedan od prioritetnih pravilnika je Pravilnik o radu Imama. Trenutno svaki džemat pravi ugovor sa Imamom ali imamo veliko šarenilo po pitanju kvalifikacija imama, obaveza imama u džematu, pravima imama itd. Ovakvo stanje dovodi da u nekim našim džematima imamo sukobe između imama i pojedinca ili pojedinaca što na kraju dovodi do podjele u samom džematu. Usvajanjem ovog pravilnika bi jasno definisali obaveze i prava imama te na osnovu toga vrednovali rad i imama i odbora tj. džemata.

4. U kakvom se stanju trenutno nalazi Islamska zajednica Bošnjaka u Sjevernoj Americi? Koliko džemata su članovi ICNAB-a?

ICNAB trenutno sačinjava 57 džemata podijeljenih u 4 medžlisa. Medžlis 1 ili West sačinjava 13 džemata, medžlis 2 ili Midwest sačinjava 12 džemata, medžlis 3 ili Northeast sačinjava 20 džemata i medžlis 4 ili South sačinjava 12 džemata. Potrebno je napomenuti da je u posljednjih par godina došlo do “zaleđivanja” statusa u slučaju 3 džemata koji praktično nisu trenutno u sastavu ICNAB-a, a to su džemati ICC of Greater Chicago ili poznatiji kao džemat Northbrook, džemat u Washingtonu DC i džemat ICC St. Louis. Ova tri džemata nisu prihvatili usvojeni Statut i pravilnike ICNAB-a i time su isključili sami sebe iz ICNAB-a. Znamo da postoje specifičnosti u džematu Northbrook, kao i u drugi džemat koji je još od ranije prestao biti članom ICNAB-a, džemat Plav-Gusinje u New Yorku, ali se nadamo da ćemo specifičnosti ova dva džemata uspjeti da riješimo na obostrano zadovoljavajući način. Također treba da napomenemo da imamo džemata koji su prihvatili pravilnike-akte ICNAB-a formalno (verbalno i pismeno) ali to nisu prenijeli svojim džematlijama te i dalje se odnose selektivno prema akcijama IZ BiH I ICNAB-a. U narednom periodu će se posjetiti ovi džemati i tražiti izjašnjavanje skupštine džemata kao zakonodavnog tijela o status džemata pri ICNAB-u i IZ BiH.

Što se tiče generalnog stanja ICNAB-a, mislim da je ovo veoma stabilno i u jednom konstantnom usponu. Najbolji pokazatelji ovoga su rezultati akcija i sergija koje ICNAB sprovodi u džematima, a koji se tiču Rijaseta IZ u BiH. ICNAB je odavno preuzeo vođstvo kao najuspješnija krovna IZ u čitavoj dijaspori po rezultatima prikupljanja Zekata i Sadekatu-l-fitra i kurbana, te mnogih drugih sergija koje je Rijaset IZ u BiH inicirao u posljednjih par godina.

5. Šta savjetujete imamima i džematlijama za uspješniji rad džemata?

Rad i funkcionisanje naših džemata na području Sjeverne Amerike su veoma specifični jer se susrećemo sa izazovima koji su slični kao i u drugim zajednicama, ali ipak specifični za društvo i sredinu u kojem živimo.

Najvažnija stvar za svakog imama i odbor tj. ljude koje džematlije izaberu da ih vode jeste njihovo jedinstvo. Naravno da kao ljudska bića nemamo identična mišljenja i stavove po svim pitanjima, ali se pred džematlije izlazi sa jednim stavom ili mišljenjem.

Svaka različitost u mišljenju ili radu imama i odbora se prenosi i na džemat, zato imam i odbor treba da budu jedinstveni pred džematom jer to će omogućiti džematu da napreduje i odgovara izazovima sa kojima se svakodnevno susreće.

6. Kako integrisati omladinu u džemate i koje aktivnosti im ponuditi?

Odgovor na ovo pitanje je veoma teško dati jer svi mi želimo da naša omladina bude sastavni dio naših džemata, da naši džemati budu oaze u kojima će se oni sastajati i družiti jer društvo u kojem živimo je u raznoraznim moralnim, duhovnim, društvenim krizama koje vrijeme u kojem živimo nosi sa sobom. U svim našim džematima se pokušava odgovoriti na ovo pitanje i rezultati su različiti. Ono što se može reći je da po ovom pitanju do sada nismo uspjeli adekvatno odgovoriti, čak šta više u dosta mjesta smo dobili i suprotan efekat pored naše najbolje želje. Ideja i projekata je bilo i biće i u budućnosti koji mogu odgovoriti na neke od njihovih potreba, ali smatram da naš najvažniji projekat treba da bude da se naša omladina osjeća kao sastavni dio naših džemata te da im treba dati povjerenje da i oni nose dio odgovornosti u našim džematima jer na kraju krajeva to će i raditi u budućnosti kada nas ne bude.

7. Da li je moguće i samoodrživo osnivanja džemata gdje živi manje od 1000 Bošnjaka?

Naša odgovornost je prema svakom Bošnjaku gdje god se on nalazio neovisno od njihovog broja u određenom mjestu. Način njihovog organizovanja i funkcionisanja je ono o čemu treba da se povede računa. Naravno da održavanje aktivnost i funkcionisanje tih džemata nije moguće kao i u džematima gdje imamo veću populaciju Bošnjaka, ali se mora omogućiti izvršavanje osnovnih vjerskih obaveza i aktivnosti. Funkcionisanje ovakvih džemata treba regulisati na način kako je to regulisano i u nasoj domovini, da manji džemati budu dio većeg džemata u njihovoj blizini te da zajednički odgovore potrebama tog džemata.

8. Nedavno su održani 20. Susreti Bošnjaka Sjeverne Amerike u Čikagu gdje je organizacija po prvi put prešla sa nivou džemata na krovnu organizaciju ICNAB. Kako ste zadovoljni time?

Protekli susreti su organizovani po prvi put od strane ICNAB-a, ali su također po prvi put organizovani i naposve drugačiji način. Organizacija Susreta od strane ICNAB-a je posljedica trenutnog stanja Bošnjaka na području Sjeverne Amerike gdje je ICNAB preuzeo kompletnu odgovornost za same Susrete.

Način održavanja samih Susreta koji su imali konvencijski stil je promjena koju je ICNAB učinio sa željom da to bude uzrok bolje posjećenosti u budućnosti te da svako ima mogućnost da se okoristi od programa koji je pripremljen. Nadamo se da će se u budućnosti moći vidjeti rezultati ovih promjena jer sada trenutno davati sud je po mom mišljenju rano. Kada ovo kažem mislim i na one koji su osudili same Susrete prije nego su se i održali, ali i na one koji su smatrali i vjerovatno još uvijek smatraju da ovakav način održavanja Susreta nije dobar itd. Vrijeme će ako Bog da donijeti najbolju procjenu i sud o ovogodišnjim Susretima.

9. Šta Bošnjaci Sjeverne Amerike i šire mogu očekivati od narednih Susreta i da li možemo očekivati češće dovođenje akademika iz BiH u posjetu džematima?

Ono što svi treba da očekujemo od budućih Susreta je da svake godine oni budu bolji, kvalitetniji, bolje posjećeni i bolje podržani od naših džemata i džematlija. Iz proteklih susreta trebamo uzeti pouku i popraviti eventualne propuste, pripremiti aktualne teme i pitanja društva u kojem živimo, kao i teme i pitanja vezana za naš cjelokupni identitet.

Povezanost sa IZ BiH je do sada najbolja i mozemo očekivati da imamo sve više posjeta naših duhovnih vođa, akademika, stručnjaka iz svih oblasti koje su važne za naše bitisanje ovdje. Navedene posjete će davati najviše rezultata ako to budemo organizovano činili preko ICNAB-a što smatram da je i neophodno da bi posjete bile česte.

10. Poruka za kraj?

Allahova odredba je da veliki broj Bošnjaka živi na ovim prostorima, iako veliki broj nas o tome nije ni razmišljao. Veliki broj Bošnjaka je dao ogroman doprinos da se naši džemati osnuju, da omoguće ispunjavanje naših osnovnih vjerskih, društvenih, nacionalnih i kulturnih potreba. Da nije bilo ovakvih pojedinaca mi danas ne bi imali ovoliki broj naših džemata-zajednica na području Amerike. Molim Allaha Uzvišenog da neizmjerno nagradi sve naše pojedince koji su u tom periodu ponijeli teret naših zajednica. Sada nam je potrebna jedinstvena zajednica koja je iznad svakog od nas pojedinačno. Ako je sada ne napravimo institucionalno jakom, neće biti u mogućnosti da odgovara izazovima sa kojima se suočava i našim potrebama i sav trud koji je do sada učinjen, da li pojedinačno ili zajednicki može doći u pitanje. Zato molim sve nas, počinjući od sebe, da ne dozvolimo da individualni interesi budu iznad džemata, interesa Bošnjaka i naše domovine. Koliko budemo uspješni u tome toliko ćemo biti jaki i sposobni da odgovorimo izazovima koji su pred nama.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3