Dodatne informacije o akciji Islamske Zajednice “Kurbani 2015”

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ove godine provodi akciju otkupa kurbana od povratnika i podjelu kurbana povratnicima. Veći dio stoke za kurbane koji će biti žrtvovani u okviru akcije je uzgajan te će biti i otkupljen na prostoru manjeg bh. entiteta.

Značajno učešće u projektu će uzeti povratnička populacija sa prostora gornjeg i srednjeg Podrinja, istočne i zapadne Hercegovine, zapadne Bosne i dobar dio uzgajivača krupne i sitne stoke sa područja Federacije BiH.

Za ovu godinu je planirano žrtvovanje više od 6,000 kurbana od preko 300 kooperanata iz povratničkih područja. Stoku za kurbane uzgajaju povratnici a većina kurbana će biti žrtvovano u mjestima u kojima su i otkupljeni, za što je potrebna radna snaga. Kurbani će se kupovati u Vlasenici, Bratuncu, Zvorniku, Srebrenici, Višegradu, Foči, Rogatici, Žepi, Prnjavoru, Kozarcu, Gacku, Nevesinju, Glamoču, Livnu i u drugim mjestima.

Takođe će u istim područjima veći dio kurbanskog mesa biti i podijeljen, za što je takođe potreban angažman lokalnog stanovništva.

Tokom realizacije projekta biće evidentirani uspješni učesnici kojima će nakon realizacije biti ponuđeni kooperantski ugovori. Tako će moći planirati i učešće i za narednim godinama. To im otvara mogućnosti participiranja u fondovima i projektima za podsticaje razvoja poljoprivrede.

Nakon ovogodišnjih kurbana očekuje se da za tri do pet godina broj poraste na 50-60 hiljada, i da svi budu odgojeni na našim imanjima od strane naših ljudi Bošnjaka.

Cijena kurbana u Sjevernoj Americi je $215, i može se uplatiti u svim džematima koji su dio ICNAB-a do 18. septembra. Više o pojedinostima implementacije akcije “Kurbani 2015” možete poslušati na ovom linku.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.