Dopis o kurbanima za 2023./1444 h.g.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) se ovim putem obraća imamima, vršiocima dužnosti imama i zvaničnim predstavnicima džemata IZBSA na području Sjeverne Amerike da u svojim džematima organizuju prikupljanje uplata za kurbane.

Uplate za kurbane će se proslijediti u Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Rijaset IZ u BiH i ove godine u fokus stavlja povratnička mjesta u Gornjem i Srednjem Podrinju, Istočnoj Hercegovini, Zapadnoj Bosni i Zapadnoj Hercegovini gdje će se kod povratnika otkupiti kurbani, žrtvovati i podijeliti u povratničkim mjestima.


Kurbansko meso koje se dobije izvršenjem propisa kurbana već duži niz godina se usmjerava u humanitarne svrhe, za potrebe povratnika, siromašnih, ugroženih, zavodima za nezbrinutu djecu i djecu sa potrebama, licima u kolektivnim centrima, socijalnim ustanovama, bolnicama, studentskim domovima, medresama i fakultetima Islamske zajednice u BiH.

Cijena kurbana za područje Sjedinjenih Američkih Država odlukom Rijaseta za ovu godinu
je $255.00 a za područje Kanade 345.00 CAD. Krajnji datum za prijave kurbana je 28. juni 2023. godine.
Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) kao jedno od muftijstava Islamske zajednice u BiH, na području Sjeverne Amerike prima samo uplate za klanje kurbana u organizaciji Rijaseta
Islamske zajednice u BiH.


Uplate se mogu izvršiti na dva načina:

  1. U gradovima gdje ima džemat IZBSA isključivo u džematima IZBSA,
  2. U gradovima gdje nema džemat IZBSA putem pošte na adresu:

IZBSA – ICNAB
13246 N. 23rd Ave.
Phoenix, AZ 85029
sa naznakom “Kurban 2023”

Imami, vršioci dužnosti imama i zvanični predstavnici džemata će informaciju o broju uplata dostaviti na e-mail adresu mail@izbsa.com najkasnije do 28. juna 2023. godine sa brojem kurbana koji će biti žrtvovani u organizaciji Rijaseta Islamske Zajednice u BiH, a uplate najkasnije do 15. jula 2023. godine na gore navedenu adresu.

Na sljedećem linku možete pogledati nekoliko detalja vezanih za akciju kurbana: https://youtu.be/GRM0IxLxCXI

Molimo Allaha Džellešanuhu da sve one koji redovno vrše ovu vjersku dužnost pomogne i da nam naše kurbane, kao i sve naše druge hajirli poslove ukabuli. Amin!

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu