Dopis UO ICNAB-a vezano za opće izbore u BiH

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Br: 01/NA-­51/14

Phoenix, AZ : Zul-­Hidždže 7, 1435.g.H.

Oktobar 1, 2014 god.

„Neka među vama jedna zajednica bude koja će dobru pozivati, čestitost i poštenje naređivati, a zlo zabranjivati! Eto, takvi su oni koji će uspjeti.“ (Kur’an)

„Vjernici su poput cigli u jednoj građevini, jedna drugu učvršćuje.“ (hadis)

Poštovani,

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) osjeća moralnu i patriotsku obavezu da reaguje usljed učestalih obraćanja i prigovora svojih imama, njihovih džematlija i općenito građana BiH nastanjenih u gradovima Sjeverne Amerike, a koji se odnose na otežanu proceduru registracije i slučajeve kašnjenja ili nedobijanje glasačkih listića za Opće izbore 2014. Naime, direktni izvještaji sa terena govore da je nemali broj Bošnjaka i njihovih sunarodnjaka koji još, bez ikakvoga obrazloženja i uprkos validnoj registraciji, nisu ili relativno kasno primaju glasačke listiće. Prisjetimo se da je za Opće izbore 2014. broj registrovanih u dijaspori (42.000) bio ohrabrujuće najveći u odnosu na registracije prethodnih godina. Simptomatično je da se gore navedeni propusti dešavaju upravo sada.

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike čija je briga očuvanje vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta svojih pripadnika, zabrinuta je zbog mogućih negativnih posljedica aktuelnih neregularnosti. Kratkoročno, znatan broj bh. građana u američkoj dijaspori ostat će uskraćeni svoga demokratskoga prava da glasaju 12. oktobra, i dugoročno, još pogubnije, bojazan je da građani zbog ukupnih dešavanja budu obeshrabreni da svoje legitimno pravo realiziraju u budućnosti.

Također, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike je zabrinuta šutnjom bošnjačkog civilnog sektora i nereakcije njegovih organizacija i udruženja u dijaspori koji su najpozvaniji da djeluju u interesu onih koje predstavljaju.

S tim u vezi, Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike apelira na sve relevantne instance: Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, utjecajne društvene faktore i medije u domovini i dijaspori da odgovarajućim angažmanom skrenu pažnju javnosti, ukažu na problem i adresiraju odgovorne sa ciljem adekvatnog saniranja dotičnih propusta i osiguravanja demokratskih prava svih građana, posebno Bošnjaka u Sjevernoj Americi.

Pozivamo vas na zajednički moralni i patriotski glas za dobrobit svih; nas, našega naroda i domovine.

U nadi Vaše konkretne podrške i doprinosa društvenoj pravdi primite iskrene izraze zahvalnosti,

S poštovanjem,

Za UO ICNAB‐a

Mr. Sabahudin ef. Ćeman

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3