Dr. Muaz ef. Redžić

Muaz ef. Redžić je rođen 1976. godine. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završava ratne 1995. godine, a fakultet Islamskih nauka u Kuvajtu, odsjek Fikh i Usulu-l-fikh, upisuje 1996. godine i završava ga u roku 2000. godine. Iste godine se zapošljava kao imam u džematu Bowling Green, KY.

U periodu od 2008. do 2009. godine radi u Uredu za dijasporu kao sekretar, a 2009. godine se vraća u Sjedinjene Američke Države i zapošljava se kao imam u džematu Bošnjački Islamski Kulturni Centar Grand Rapids, savezna država Michigan gdje je i trenutno uposlen. Za vrijeme imamskog rada u Sjevernoj Americi, Muaz ef. završava magistrat iz oblasti komparativnih religija na Vanderbilt Univerzitetu u Nashville, Tennessee 2006. godine, a doktorat iz islamskih nauka završava 2010. godine na Graduate Theologial Foundation, koji je tada bio smješten u South Bendu, Indiana.

Muaz ef. aktivno učestvuje u procesu reogranizacije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike kao glavni imam tadašnjeg Medžlisa 7. od 2011. do 2013. godine, a potom kao sekretar Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike od 2012. do 2015. godine. Muaz ef. je postavljen za glavnog imama Medžlisa II – Midwest u junu 2019. godine. Oženjen je muallimom Amelom i ima dvoje djece.