Search
Close this search box.

DRUGI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU  “ISNAM TALJIĆ”

Behar Publishing

u saradnji sa

Islamskim Kulturnim Centrom Behar,Grand Rapids u Michigan-u,

Islamskom Zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Karolini

i Islamskim Centrom Belmont u New Yorku,

raspisuje

DRUGI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU  “ISNAM TALJIĆ”

na temu:

” Bošnjaci, svjedočimo da jesmo

Tekstove treba poslati na e-mail:

dzematbehar@gmail.com

Rok za slanje tekstova je 5. septembar 2022.g.

Nagrade:

  1. Nagrada : Plaketa ($1000)
  2. Nagrada : Plaketa ($700)
  3. Nagrada : Plaketa ($500)

Ovogodišnji konkurs je otvoren i za radove pisane na engleskom jeziku.

  1. Nagrada za rad na engleskom jeziku: Plaketa ($500)

Svi autori moraju, uz svoje radove, obavezno poslati propratno pismo, sa ličnim/osobnim  podacima autora, i to:

1. Ime i prezime :

2. Puna adresa :

3. Telefon :

4. E mail :

Naša konkursna komisija će nakon završetka konkursa, svoju odluku o nagrađenim radovima objaviti 12 oktobra 2022.g., na prigodnoj manifestaciji u Džematu “Behar”, a nakon toga rezultati i nagrađeni radovi će biti objavljeni na web stranici www.beharpublishing.com  i u medijima. Nagrade će biti uručene u toku mjeseca novembra 2022 godine.

Ovim želimo podstaknuti sve one kojima je tema bliska, a koji pišu i govore isključivo na engleskom jeziku, a posebno naše mlade kojima je svijet postao domovina, da se prijave i sudjeluju na ovom konkursu.

Opći uvjeti:

Svi radovi u formi poezije, eseja, kratke priče dužine do 5000 riječi, moraju ispunit sljedeće uslove da bi bili razmatrani od strane komisije:

1. da je autorski rad napisan na bosanskom, ili engleskom jeziku;

2. da rad nije ranije objavljivan u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).

3. da je rad originalno autorsko djelo;

4. da jedan autor može  prijaviti samo jedan rad na konkurs;

5. da je rad na bosanskom jeziku lektoriran i otkucan na živom bosanskom jeziku – uz upotrebu afrikata (slova s kvačicama): ć,č,đ,dž,š,ž;

6. da slanjem na ovaj konkurs autor pristaje da njegov rad može biti objavljen u elektonskoj ili štampanoj verziji od strane organizatora ili u saradnji sa partnerima;

7. Aplikaciju poslati u jednom fajlu koji treba nasloviti imenom autora (ne naslovom rada), u „Word“ , fontom New Times Roman, formatu – *doc ili *docx, veličina slova 12, s duplim proredom;

8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radova na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba;

9. Pravo učešća imaju sve osobe starije od 17 godine, bez obzira na mjesto boravka i

10. Ne ispunjenje bilo kojeg od ovih uslova po odluci organizatora/komisije/slektora može diskvalificirati radove iz konkursa.

Vašim slanjem svog popratnog teksta potvrđujete da ste vi jedini autor, i da dajete dozvolu i pravo Behar Publishing da vaš rad objavljuje u bilo kojim pisanim i elektronskim medijima po potrebi organizatora konkursa.

Naš komentar za ovogodišnju temu:

Bošnjaci svjedoče da nema ničega vrijednog veličanja osim Gospodara svih svjetova, Gospodara života i ljudskih sudbina. Čitav naš bošnjački narod je naraskidivo povezan sa tom vjerom u Jednoću Stvoritelja, koji nam je ukazao na dobrotu života koji treba uložiti u činjenje dobra ljudima, a ne protiv njih. Ta vjera u dobro, snažno veže Bošnjake zajedno u jedan narod ma gdje danas oni živjeli.

Naš 2022. literarni natječaj za nagradu “Isnam Taljić” želi da ovom temom potakne učesnike ovogodišnjeg konkursa da nam u slobodnoj formi pišu i svjedoče o toj zajedničkoj bošnjačkoj vjeri koja nas povezuje da kao jedan stari evropski narod, postojan u svojoj međusobnoj ljubavi i solidarnosti baziranoj na ravnopravnosti i pravdi, svjedoči o ljudskoj dobroti kao svrsi postajanja, bilo  na svojoj zemlji, u domovini ili  dijaspori.

Ovaj naš, sedmi po redu, literarni konkurs otvoren je za sve ljude dobre volje i lijepih namjera.

Sarajevo, Tuzla, Novi Pazar, Skoplje, Florida, Michigan, New York, North Carolina, 23.05.2022.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA