Džamija u Northbrooku – 45 godina od osnivanja i 30 godina od svečanog otvaranja

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ove godine Islamski Kulturni Centar iz Northbrooka obilježio je 45 godina postojanja. Davne 1972. godine udareni su temelji za džamiju, koja će nakon nakon petnaest godina biti svečano otvorena kao prva džamija sa munarom u državi Illinois. Džamija u Northbrooku tako ove godine obilježava dva jubileja, 45 godina od početka gradnje džamije i trideset godina o svečanog proklanjavanja. Tokom svih ovih godina džamija je bila sjedište vjerskog, kulturnog, društvenog i nacionalnog života Bošnjaka, ne samo u Čikagu, već i na sjeverno-američkom kontinentu.

U želji da se historijski značaj ove džamije ne zaboravi, kao i da se trasiraju putevi za bolje organizovan vjerski život mlađih generacija koje su vezane za džamiju, upravni odbor Islamskog Kulturnog Centra u Northbrooku donio je odluku da se svake godine u mjesecu novembru održava Dan Naše Džamije ili Our Mosque Day. Tako će već drugog novembra ove godine biti organizovano pradavanje na temu Budućnost Muslimanske Omladine u Americi. Gost predavač je dr. Zijad Delić, imam u Islamskom Centru u Otawi. Osim predavanja, gosti će imati priliku da pogledaju i video prezentaciju svečanog otvaranja džamije koje je održano 15 oktobra 1988. Ukoliko vas drugog novembra put nanese u Čikago, pozivamo vas da sa nama podijelite sreću što nas je Uzvišeni Allah blagoslovio da preko četrdeset godina muslimani Čikaga, pa i cijele države mogu se osloniti na Islamski Kulturni Centar u Northbrooku.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3