Džemat SABAH kupio Luteransku crkvu u Čikagu

Društvo Bosanaca i Hercegovaca iz Čikaga (Society of Bosnians and Herzegovinians – SABAH) poznato i kao Američki Islamski Centar u Čikagu, u petak, septembra 23, 2016. (Zul-Hidždžah 21, 1437h), nakon što je dobio odobrenje od gradskih vlasti, kupio Resurrection Luteransku crkvu na adresi: 9920 Grand Ave, Franklin Park, IL 60131.

Ovaj centar će biti mjesto za povezivanje s Bogom u okruženju učenja, molitve i služenja, slijedeći i promovirajući vrijednosti i učenja tradicionalnog Islama u skladu sa Kur’anom, Sunnetom i zahtjevima vremena i zalagat će se za međureligijski sklad u multikulturalnom društvu.

Čestitamo svim članovima i prijateljima i molimo dragog Allaha da nam primi i ukabuli ovj naš vakuf, koji predajemo na upotrebu korisnicima radi sticanja Njegovog zadovoljstva.

Upravni Odbor

SABAH

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.