Islamic Association of Bosniaks in BC

Adresa: 7133 McBride St, Burnaby
Grad: Burnaby
Poštanski broj: VPE 1R3
Država: Canada
Telefon: 604-474-4484
Email: iabbc@icnab.com

O DŽEMATU

Džemat je formiran 2004. godine i prvi predsjednik je bio gospodin Mirsad Džanić a njegovi saradnici su bili Nisvet Nezić, Hasan Bajrić, Mirsad Dragić i Rezak Brkić. Trenutno dzemat nema svoju džamiju i nema stalnog imama, već se aktivnosti odvijaju u BiH Centru u kojem se odvijaju i druge aktivnosti za potrebe Bošnjaka sa ovog područja. Vjerska pouka se odrzava jednom sedmicno.

Do sada dužnost imama za ramazan su obavljali Emir-ef.Kapo (2004-2005),

Emir-ef. Omanović(2011-2012), i

Edin ef. Hodžić (2013).

D

Džemat Vancouver BC, Canada je član Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike preko koje održava pravnu i duhovnu povezanost sa Islamskom zajednicom u BiH. Džemat ima 62 člana(familije). Ovaj džemat se bori za očuvanje islamskoga i ošnjačkoga identiteta Bošnjaka na ovom dijelu svijeta.

Sadašnji članovi džematskog odbora Vancouver BC, Canada su:

Sakib Velagić-Predsjednik

Ćamil Odobašić-Zamjenik Predsjednika

Osman Hodžić-Sekretar

Amer Djapo-Blagajnik

Mersid Djapo-Zamjenik Blagajnika

Hazim Avdić

Dževad Agetović

Sanela Baković

Almir Čaušević

GALERIJA SLIKA