Glavni imam ICNAB-a u posjeti reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U petak 13. novembra 2015. godine, reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović i zamjenik reisu-l-uleme Husein ef. Smajić primili su glavnog imama Islamske zajednice  Bošnjaka u Sjevernoj Americi Sabahudina ef. Ćemana.

Sabahudin ef. Ćeman je izvijestio Reisu-l-ulemu o stanju u Islamskoj zajednici Bošnjakamu Sjevernoj Americi kao i projektima na kojima je zajednica radila u ovoj godini. Sabahudin ef. je Reisu-l-ulemi podnio izvještaj o akcijama zekata i sadekatu-l-fitra, projektu kurbani 2015., te o dvadesetim jubilarnim susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike koji su prvi put organizovani od strane krovne organizacije.

Razgovarano je također i o budućim aktivnostima i projektima ICNAB-a, o održavanju skupština medžlisa i ranije usvojenim aktima koji su u procesu implementacije u džematima, kao i o pravilniku o radu imama koji se treba usvojiti kako bi se proces implementacije kompletirao.

Reisu-l-ulema se zahvalio na podnesenom izvještaju te je zamolio Sabahudin ef. da prenese njegove selame svim imamima, predstavnicima džemata i džematlijama koji su dali svoj doprinos u značajnom poboljšanju aktivnosti u džematima, a posebno u akciji prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra i kurbanima, što je rezultiralo da ICNAB i ove godine ostane prvi u dijaspori kada su upitanju ove akcije. Također je dao podršku procesu reorganizacije ICNAB-a sa pozivom svim džematima da podrže i daju svoj doprinos u institucionalnom jačanju Islamske zajednice Bošnjaka u Sjevernoj Americi kako bi odgovarala na izazove i potrebe svih Bošnjaka na tom prostoru.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3