Hadž »TEMETTU’«

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hadž »TEMETTU’«

Esnaf ef. Imamović

Lektor:

Hurija Imamović

Recenzija:

Muftija travnički, mr. Nusret ef. Abdibegović

بسم الله الرحمن الرحيم

Uvod

Znajući da naše hadžije iz BiH, već nekoliko godina obavljaju temettu’ hadž, našao sam za shodno da napišem nešto opširnije o načinu obavljanja temettu’ hadža. Time želim olakšati hadžijama da što bolje shvate način obavljanja temettu’ hadža kako bi ga što potpunije i ispravnije obavili. Naravno prije načina obavljanja spomenuo sam pravnu kvalifikaciju hadža i umre te vrijednosti njhovog obavljanja da bi hadžija znao kakvu nagradu zaslužuje kada ih obavi.

Pošto su hadž obavezne obaviti samo one osobe kod kojih se ispune određeni uvjeti spomenuo sam te uvjete. Namjerno sam opširnije govorio o tim uvjetima kako bi osoba tačno znala da li joj je hadž obavezan ili ne.

Sastavljajući priručnik koristio sam se djelima iz hanefijskom mezheba.

Molim Allaha dž.š.da mi ukabuli ovo djelo a da hadžijama ukabuli hadž. Amin!

Hadž

Značenjeriječi hadž

Jezičko značenje

Riječ „had“ž u arapskom jeziku znači: željeti, namjeravati, ciljati i uputiti se prema ili do.

Šerijatsko značenje

Hadž u Šerijatu znači imati za cilj posjetu Kabi radi obavljanja određenih obreda, u određeno vrijeme i pod određenim uvjetima.[1]

Vrijeme propisivanja hadža

Hadž je Kura’nom propisan krajem devete godine po Hidžri :

(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)

„Hadž je dužan, Allaha radi, obaviti svako onaj koji je u mogućnosti. (Alu ‘Imran, 97 ).

Pravna kvalifikacija hadža

Hadž je stroga vjerska dužnost (fard) svakom muslimanu ukoliko se ispune određeni uvjeti[2] i jedan je od ruknova Islama. Na to upućuje Kur’an, sunnet i idžma‘ (konsenzus).

1. Kur’an

(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)

„ Hadž je dužan, Allaha radi, obaviti svako onaj ko je u mogućnosti.“ (Alu ‘Imran, 97 ).

2. Sunnet

:عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام ؟ يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao:

“ Obraćajući nam se jednom prilikom Poslanik, s.a.v.s., je rekao:’ O ljudi, Allah vam je stavio u obavezu da obavite hadž, pa učinite to!’ ‘ Je li svake godine, o Allahov poslaniče?’, upita neko od prisutnih. Poslanik, s.a.v.s., je ćutao dok to ovaj nije ponovio tri puta, a onda je rekao:’ Bilo bi vam naređeno svake godine da sam rekao „da“, a ne biste bili u stanju to učiniti.’ “[3]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم« بني الإسلام عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » .

Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:

“ Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed, s.a.v.s, Njegov poslanik, obavljanju namaza , davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca ramazana.“[4]

3. Idžma‘

Sva islamska ulema se slaže da je hadž stroga obaveza (farz).[5]

Hadž kao obaveza

1. Hadž je stroga obaveza svakom pojedincu

2. Hadž je neodložna obaveza, to znači ako se ispune uvjeti obaveznosti hadža, nije dozvoljeno odlagati njegovo obavljanje i osoba koja bi odgađala obavljanje hadža, bila bi grješna[6]

3. Hadž je obavezno obaviti jednom u životu[7]

Vrijednost hadža

Mnogo je hadisa koji govore o vrijednosti hadža, ali mi ćemo spomenuti samo neke.

1. لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه حجمن

Božiji Poslanik, s. a. v. s., je rekao:

“ Onaj ko obavi hadž bez griješenja i ružnih riječi, vratit će se s hadža čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.[8]

2. الْحَجُّ الْمَبْرُورليس له جزاءُ إِلاَّ الْجَنَّة

Božiji Poslanik, s. a. v. s., je rekao:

“ Za mebrur hadž ne postoji nikakva druga nagrada osim Dženneta.[9]

Upozorenje onima koji su u mogućnosti da obave hadž, a to odgađaju !!!

Od Omera, r. a., i drugih ashaba, r. a., se prenosi da su rekli:

“ Onome ko bude u mogućnosti da obavi hadž, pa ga ne obavi, svejedno je preselio kao kršćanin ili jevrej.“[10]

Uvjeti obaveznosti hadža

Da bi hadž nekome bio stroga obaveza, moraju se ispuniti sljedeći uvjeti:

1. Da je musliman

Hadž je stroga obaveza samo muslimanima. jer je hadž ibadet, a Islam je uvjet za ispravnost ibadeta.

2. Da zna da je hadž obaveza

Ovaj uvjet je vezan za osobe koje žive u nemuslimanskim sredinama. Što se tiče osoba koje žive u islamskim sredinama, ovaj uvjet se ne uzima u obzir.[11]

3. Da je punoljetan

Punoljetnost je uvjet obaveznosti i uvjet da bi obaveza hadža spala sa onoga ko ga obavi, ali ne i uvjet ispravnosti hadža. Dakle, ako bi dijete obavilo hadž, on bio bi ispravan ali bi bio nafila. Kada dijete postane punoljetna osoba, mora obaviti hadž Islama.[12]

4. Da je pametan i umno zdrav

Dva prethodna uvjeta temelje se na hadisu:

عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «رفع القلم عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصبي حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ».

Od Alije, r. a. , se prenosi da je Poslanik, s. a.v. s., rekao :“ Pera su podignuta sa tri osobe : sa osobe koja spava dok se ne probudi, sa maloljetne osobe dok ne postane punoljetna i sa bezumne osobe dok ne postane pametna“.[13]

5. Da je slobodan

Rob nije obavezan obaviti hadž zato što je za obavljanje hadža potreban imetak, a rob ne može posjedovati.

Ovaj uvjet temelji se na hadisu:

أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ, ثُمَّ أُعْتِقَ, فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى

„Ako bilo koji rob obavi hadž za vrijeme ropstva, pa poslije toga bude oslobođen, morao bi ponovo obaviti hadž.“ [14]

6. Da je imovinski u mogućnosti da obavi hadž

Pod ovim uvjetom se podrazumijeva da osoba posjeduje putnu opskrbu i prijevoz no sredstvo, lično ili unajmljeno, za odlazak i povratak, a to prelazi preko osnovnih potreba za život, kao što je stanovanje, odjeća, opskrba porodice za vrijeme njegovog odsustva i vraćanje dugova.

Ovaj uvjet se temelji na ajetu:

(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)

„Hadž je dužan, Allaha radi, obaviti svako onaj koji je u mogućnosti.“ (Alu ‘Imran, 97 ).

Poslanik, s. a. v.s., je „mogućnost“ protumačio putnom opskrbom i prijevoznim sredstvom.[15]

Ako bi osoba posjedovala stan ili kuću u kojima ne stanuje, ili odjeću koju ne upotrebljava, ili zemlju koju ne obrađuje i sl. a to prelazi preko njegovih osnovnih potreba, dužna je to prodati da bi obavila hadž.[16]

Važno je napomenuti da osobi koja posjeduje dovoljno imetka za obavljanje hadža, ali nema sredstava za kupovinu hedija i ugošćavanje prijatelja i rodbine prije odlaska na hadž, kako je to danas običaj, to nije valjan razlog za odgađanje hadža. Na osnovu ovoga, osoba bi bila grješna ako bi zbog toga odgodila obavljanje hadža.[17]

7. Vrijeme

Hadž ne postaje stroga obaveza sve dok ne nastupe mjeseci hadža ili vrijeme odlaska ljudi na hadž iz krajeva u kojima osoba boravi.[18]

U današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini se uzima u obzir vrijeme oglasa Islamske zajednice i drugih organizacija za prijavljivanje za hadž. Muslimanu koji bude posjedovao imetak dovoljan za obavljanje hadža u vrijeme ovog oglasa, a bude punoljetan i pametan, hadž postaje stroga obaveza. Osoba koja bi ispunjavala ove uvjete u prvo vrijeme oglasa, a ne prijavi se na vrijeme, tako da se popune mjesta, biva grješna, osim ako za kašnjenje ima opravdan razlog. Osoba koja bi postala vlasnik imetka, naprimjer, polovinom oglasa i prijavi se odmah, međutim ne uspije obezbijediti mjesto za putovanje, neće biti griješna. Razlika između prvog i drugog je u tome što je hadž neodložna obaveza i onaj ko posjeduje imetak i ne prijavi se blagovremeno, sam je doprinio odlaganju hadža, dok je drugi uradio što je u njegovoj moći i nije on krivac što su mjesta popunjena, a Allah najbolje zna.

Ukoliko nedostaje jedan od prethodnih uvjeta, hadž nije obavezan u osnovi.

Kada je hadž lična obaveza

Da bi osoba bila obavezna da lično obavi hadž, pored prethodnih sedam, potrebno je da se ispune i sljedeći uvjeti:

1. Da je fizički zdrava

Pod ovim uvjetom se misli da je osoba zdrava i da ima zdrave tjelesne organe, tako da hadž nije dužna lično obaviti osoba koja je slijepa, osoba koja je paralizovana, stara, oronula osoba, osoba koja ne podnosi putovanje, osoba koja je hronični bolesnik i njima slične osobe. Ukoliko ovakve osobe imaju dovoljno imetka za obavljanje hadža, dužne su platiti bedeluk ili ostaviti oporuku da se za njih, nakon njihove smrti, plati bedeluk iz njihovog imetka.

2. Da je na putu sigurna za sebe i svoj imetak

Ako put nije siguran, naprimjer zbog toga što prolazi kroz neprijateljsku teritoriju ili zbog drumskih razbojnika, zatim rata i sl., osoba nije dužna lično obaviti hadž, nego je dužna platiti bedeluk ili ostaviti oporuku da se za nju, nakon njene smrti, plati bedeluk od njenog imetka.

3. Da žena putuje u pratnji muža ili mahrema

Ukoliko je razdaljina između mjesta gdje osoba boravi i Meke tolika da se krati namaz, da bi ženska osoba bila obavezna da lično obavi hadž, uvjetuje se prisustvo muža ili mahrema[19] tokom putovanja i obavljanja hadža.[20]

Ovo mišljenje zastupaju hanefijski i hanbelijski pravnici, dok su šafijski i malikijski pravnici mišljenja da je ženi dozvoljeno putovati na hadž u grupi pouzdanih i povjerljivih žena, što je danas praksa IZ-a.

4. Da žena nije u iddetu[21](pričeku)

Ukoliko se uz prethodnih sedam ispune i ovi uvjeti, osoba je lično obavezna da obavi hadž.

Ukoliko nedostaje jedan od ovih uvjeta, a ispuni se sedam prethodnih, osoba nije obavezna da lično obavi hadž, nego je dužna platiti bedeluk ili ostaviti oporuku da se za nju plati bedeluk nakon njene smrti od njenog imetka.[22]

Hadžski farzovi, vadžibi i sunneti

Farzovi[23] hadža su:

1. Ihram

Ihram označava nijet za stupanje u obred. Sastoji se od nijeta i telbije a podrazumijeva oblačenje ihrama.

2. Boravak na Arefatu

U hadisu se kaže:الحج عرفة

„ Hadž je Arefat .“ [24]

3. Tavafuz-zijare (obilazak oko Kabe)

Dokaz za ovaj farz je ajet:

(ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)

„ Zatim, neka sa sebe prljavštinu otklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze.“ (Hadž, 29)

4. Redoslijed između pomenuta tri farza u izvršavanju

Prvo treba zanijetiti , zatim boraviti na Arefatu, zatim tavafiti oko Kabe.

5. Svaki farz obaviti u njegovom tačno određenom vremenu i na tačno određenom mjestu[25]

6. Zabrana spolnog odnosa od izgovaranja nijeta do poslije Arefata

Ova zabrana propisana je ajetom:

الحجَ أشهر معلومات فمن فرض فيهين الحج فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجّ

Hadž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati, nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža.“ (El-Bekare,197)

Napomena:Ne treba razumjeti iz govora „do poslije Arefata“ da je dozvoljeno spolno općiti poslije Arefata, jer je ono zabranjeno i poslije Arefata, s tim da prije Arefata kvari hadž, a poslije Arefata je zabranjeno ali ne kvari hadž, nego se mora zaklati kurban.[26]

Ukoliko nedostaje jedan od farzova, hadž nije ispravan.

Vadžibi[27] hadža su:

1. Sa‘j (hodanje) između Safe i Merve

Dokaz za to je ajet

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شعائر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّف بهما) Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prijestup ako krene oko njih.“ (E-Bekare, 158).

2. Boravak na Muzdelifiposlije sabaha desetog dana zul-hidždžeta

Allah, d. ž., kaže:

(فإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام)

A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod Meš’aril-Harama.“ (El-Bekare, 198).

Meš‘aril-Haram je Muzdelifa.

3. Bacanje kamenčića

Dokaz za bacanje kamenčića je idžma‘.

4. Brijanje glave ili šišanje

Dokaz za ovaj propis je Allahov, dž. š.,govor : ((ثم ليقضوا تفثهم

„ Zatim, neka sa sebe prljavštinu otklone…“ (Hadž, 29).

Prenosi se od Ibn Omera, r.a,. da u otklanjanje prljavštine ulazi brijanje glave.[28]

5. Tavaful-vedda‘, oproštajni tavaf, za one koji ne žive u Meki

Dokaz za to je govor Poslanika, s. a.v. s:

من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت

Ko bude hodočastio Kabu, neka mu tavaf oko nje bude posljednje što će učiniti.“[29]

Ovaj tavaf nisu dužne obaviti žene koje su u hajzu i nifasu.[30]

Ukoliko bude izostavljen jedan od vadžiba, namjerno ili nenamjerno, hadž je ispravan, s tim da se mora zaklati kurban, ali prije klanja, ako je osoba koja je izostavila vadžib u mogućnosti da ga obavi, dužna ga je obaviti. Znači, klanje kurbana dolazi u obzir samo ako osoba ni u kom slučaju nije u stanju obaviti vadžib.

Hadžski sunneti

1. Tavafi kudum (počasni ili pozdravni tavaf) za one koji su van mikata i koji obavljaju samo hadž ili obavljaju kiran

2. Tri hutbe imama; prva u Meki sedmog dana, druga na Arefatu devetog dana i treća na Mini jedanaestog dana zul-hidždžeta

Imam će u ovim hutbama (obraćanjima) upoznati hadžije šta im slijedi od obreda hadža.

3. Izlazak na Minu na dan tervije (osmi dan zul-hidždžeta)

Izlazak treba da uslijedi poslije sabaha i pet narednih namaza treba obaviti na Mini.

4. Boravak na Mini noć prije Arefata

5. Uputiti se sa Mine ka Arefatu poslije izlaska sunca devetog dana zul-hidždžeta

6. Kupanje na dan Arefata prije podne

7. Noćivanje na Muzdelifi noć poslije Arefata.

8. Kretanje sa Muzdelife ka Mini prije izlaska sunca desetog dana zul-hidždžeta

9. Boravak na Mini u noćima i danima bacanja kamenčića

Ovaj boravak je u drugim mezhebima od vadžiba hadža.

10. Učenje telbije što češće[31]

Za izostavljanje sunneta zaslužuje se prijekor, ali nije se dužno iskupljivati.[32]

Umra

Značenje riječi umra

Jezičko značenje

Jedno od značenja umre u arapskom jeziku jeste posjeta.

Šerijatsko značenje

Umra u Šerijatu označava posjetu Kabi radi obavljanja tavafa i sa‘ja.

Pravna kvalifikacija umre

Hanefijski pravnici imaju oprečna mišljenja u vezi s pitanjem umre. Jedni kažu da je ona sunneti-mu’ekkede ( pritvrđeni sunnet ), dok drugi smatraju da je vadžib. Prvo mišljenje zastupa većina njih. Kao dokaz navode hadis u kojem stoji:

عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال لا وأن تعتمروا هو أفضل

Od Džabira, r.a., se prenosi da je Poslanik, s. a. v.s., upitan:“ Da li je umru obavezno obaviti? “ Nije, ali je bolje da je obavljate“, odgovorio je Poslanik , s. a. v. s.[33]

Vrijednost umre

Pohvalno je što češće obavljati umru, jer je nagrada za umru oprost grijeha koji se počine između dvije umre. Na to upućuje hadis:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال العمرة إلى العمرة كفارةلما بينهما.

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s. a. v.s., rekao : “Umra briše grijehe koji su počinjeni između nje i prethodne umre.“ [34]

Vrijednost umre u Ramazanu

Umra u mjesecu ramazanu ima vrijednost hadža ili vrijednost hadža sa Poslanikom, s. a. v. s. To potvrđuje hadis:

عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ».

Poslanik, s. a. v.s., je rekao:“ Umra u mjesecu Ramazanu ima vrijednost hadža.“[35]

U Bauharijinom rivajetu stoji:“… ima vrijednost hadža koji je obavljen sa mnom.“[36]

Farzovi umre

1. Ihram, sastoji se od nijeta i telbije a podrazumijeva oblačenje ihramske odjeće

2. Tavaf

Vadžibi umre

1. Sa‘j (hodanje) između Safe i Merve

2. Brijenje glave ili šišanje

Vrijeme obavljanja umre

Umru je dozvoljeno obavljati tokom cijele godine, osim u pet dana u kojima je obavljanje umre mekruh, a to su sljedeći dani: dan Arefata, prvi dan Kurban-bajrama i tri dana poslije njega.[37]/[38]

Mikati (granice)

Mikati se dijele na vremenske i mjesne.

Vremenski mikati su mjeseci hadža, a to su: ševval, zul-ka’de i deset dana zul-hidždžeta, a na to ukazuje kur’anski ajet:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات)„Hadž je u određenim mjesecima…“( El-Bekare, 197).

Obrede hadža nije ispravno obavljati osim u danima hadža. Iz ovoga se izuzima ihram, tj.nijet, jer je hadž dozvoljeno zanijetiti prije ovih mjeseci, s tim da je to mekruh.[39]

Mjesni mikati su mjesta iz kojih se nijete hadž i umra. U odnosu na ove mikate ljudi se dijele na tri vrste :

1. Ehlul-afak– oni koji stanuju van mikata koje je odredio Poslanik , s. a. v.s.

2. Ehlul-hil– oni koji stanuju između mikata i Mekkanskog harema

3. Ehlul-harem– oni koji stanuju unutar granica Mekkanskog harema

Mjesta iz kojih nijeti ehlul-afak

Oni koji stanuju van mikata koje je odredio Poslanik, s. a. v.s., hadž i umru nijete iz mikata koje je odredio Poslanik, s. a. v.s., i ne smiju proći te mikate bez nijeta hadža ili umre. To su sljedeći mikati (mjesta) :

1. Zul-Hulejfa – mikat Medinelija i onih koji naiđu iz pravca Medine

2. Džuhfa – mikat Šama i onih koji naiđu iz pravca Šama

3. Jelemlem – mikat Jemena i onih koji naiđu iz pravca Jemena

4. Karnu’menazil – mikat Nedžda i onih koji naiđu iz pravca Nedžda

5. Zatu-Irk – mikat Iraka i onih koji naiđu iz pravca Iraka

Nakon što je odredio ove mikate, Poslanik , s. a. v.s., je rekao:

هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

Oni (mikati) su za ove (spomenute) pokrajine i za one koji naiđu na njih a nisu iz spomenutih pokrajina a imaju namjeru obaviti hadž i umru.“ [40]

Važno je napomenuti da nije obaveza doći na ove mikate da bi se zanijetilo, nego ih nije dozvoljeno proći bez nijeta. Tako oni koji ne dolaze na mikate a putuju kopnom ili morem moraju zanijetiti kada budu uporedo najbližem mikatu. Oni koji budu putovali avionom, moraju zanijetiti kada budu nadlijetali jedan od ovih mikata.

Ehlul-afak, tj. oni koji su van mikata, ne smiju proći ove mikate osim sa nijetom umre ili hadža, svejedno bio cilj njihovog ulaska u Meku hadž ili umra ili neka druga potreba. Znači, oni koji ulaze u Meku, naprimjer, radi trgovine moraju obaviti jedno ili hadž ili umru.

Mjesta iz kojih nijeti ehlul-hil

Onima koji stanuju između mikata i granica mekanskog harema najbolje je da nijet za hadž i umru učine u svojoj kući, s tim da im je dozvoljeno zanijetiti s bilo kojeg mjesta između njihove kuće i granica Harema[41].[42]

Ovo se temelji na prethodnom hadisu. Kada je Poslanik, s. a. v.s., odredio mikate za one koji stanuju van njih, rekao je za one koji stanuju iza mikata:

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ

„ A onome koji je iza mikata, mikat mu je odakle zanijeti…“

Njima nije dozvoljeno prijeći granice Harema bez nijeta ukoliko žele obaviti hadž ili umru, međutim, ukoliko ulaze u Meku radi neke potrebe, dozvoljeno im je ući bez nijeta za jedan od obreda.

Oni koji su van mikata ukoliko imaju neku potrebu između mikata i granica Harema, a nemaju nijet da obave jedan od obreda, mogu proći mikate bez nijeta. Ukoliko nakon toga htjednu obaviti jedan od obreda, nijetit će odakle nijete oni koji stanuju između mikata i granica Harema. Isto tako, onaj koji je iza mikata, ukoliko izađe van mikata, mora zanijetiti iz mikata ukoliko htjedne obaviti jedan od obreda.[43]

Mjesta iz kojih nijeti ehlul-harem

Oni koji stanuju u Meki, hadž nijete od kuće, ili sa bilo kojeg mjesta unutar Harema. To potvrđuje prethodni hadis u kojem, na kraju, stoji:

حتى أهل مكة من مكة

a Mekelije nijete u Meki.“

Umru moraju zanijetiti van granica Harema. Dokaz za to je što je Poslanik, s. a. v.s., naredio Aiši, r.a., da izađe na Ten’im da bi zanijetila umru.[44]

Ukoliko bi neko od ehlul-harema izašao van granica Harema, a zatim htjedne obaviti hadž, nijet će činiti odakle ga čine oni koji stanuju između mikata i granica Harema. Isto tako, ako bi izašao van mikata pa htjedne obaviti jedan od obreda, nijet mora činiti sa jednog od mikata.

Vrste obreda u odnosu na posjetu Kabi

1. Umra, zanijetiti i obaviti samo umru

2. Ifrad, zanijetiti samo hadž, a osoba koja obavlja samo hadž zove se mufrid.

3. Kiran, zanijetiti umru i hadž zajedno, a osoba koja obavlja ovu vrstu obreda zove se karin i obavezna je klati kurban.

4. Temettu‘,zanijetiti i obaviti umru, osloboditi se ihramskih zabrana, zatim zanijetiti i obaviti hadž.

Osoba koja obavlja ovu vrstu obreda zove se mutemetti‘ i obavezna je klati kurban.

Način obaljanja hadža

Prije nego što objasnimo način obavljanja hadža, pomenut ćemo šta jedan hadžija treba da uradi prije polaska na hadž, šta treba raditi u toku putovanja i propisane zijarete kada stigne u Medinu.

1. Iskrenost u nijetu

Onaj ko hoće da obavi hadž, treba da očisti svoj nijet. On treba zanijetiti da će hadž obaviti iskreno, samo u ime Allaha, dž.š., jer Allah, dž.š., ne prima osim ono što je urađeno iskreno u ime Njega. Ne smije se nijet za obavljanje hadža donositi zbog želje da se neko zove hadžijom, ili zbog revanša komšiji, ‘zato što je on obavio moram i ja’ ili da namjera putovanja bude izlet i tome slično.

2. Tevba

Prije nego što pođe na put, onaj ko hoće da obavi hadž treba se iskreno pokajati za sve počinjene grijehe, male i velike. Da bi mu tevba bila ispravna i primljena, potrebno je da ispuni sljedeće uvjete:

– da se osjeti prijekor i kajanje zbog počinjenih grijeha,

– da prestane činiti dotične grijehe,

– da čvrsto odluči da ih neće više činiti,

– da iskreno zamoli Allaha, dž.š., za oprost svojih grijeha,

– ukoliko je nekog moralno uvrijedio ili mu nanio nekog zuluma riječima, pored prethodno spomenutih uvjeta, dužan je tražiti halala i oprosta. Ukoliko je nekog materijalno zakinuo, treba mu to namijeriti i tražiti oprosta za zakidanje.

– ukoliko se pokaje kako je spomenuto, ne smije sumnjati u primljenost pokajanja.

3. Izmirenje dugova

Prije nego što krene na put, onaj ko hoće obaviti hadž treba izmiriti dugove za čije je vraćanje došlo vrijeme.

4. Oporuka

Prije nego krene na put, osoba treba napisati oporuku i pojasniti u oporuci kome je dužna i ko je njoj dužan, ima li nenapoštenih dana ili neizmirenih kefareta[45] i sl.. Oporuku treba ostaviti kod nekog ko je pravedan i povjerljiv, da bi izvršio ono što je u njoj u slučaju smrti oporučitelja.

5. Opskrba za porodicu

Osoba koja namjerava obaviti hadž dužna je ostaviti sredstva za opskrbu porodice i onih koje mu je obaveza da opskrbljuje za vrijeme njegovog odsustva pa sve do povratka sa puta.

6. Obavljanje hadža imetkom koji je stečen na halal način

7. Poznavanje propisa hadža

Adabi putovanja

1. Klanjanje dva rekata prije polaska na put

Na prvom rekatu proučiti Fatihu i suru Kafirun a na drugom Fatihu i suru Ihlas

2. Pri izlasku iz kuće proučiti sljedeću dovu:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

Bismillahi tevekkeltu ‘alellahi la havle ve la kuvvete illa billahi

U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema snage niti moći osim u Allaha

3. Prilikom opraštanja s porodicom i onima koji ga budu ispraćali, lijepo je proučiti sljedeću dovu za njih:

أَسْتَوْدِعُكمُ اللَّهَ الذي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

Estevdi‘ukumullahellezi la tedi‘u vedai‘uhu

Ostavaljam vas u amanet Allahu, čiji se emanet ne može izgubiti

A oni koji ga budu ispraćali lijepo je da mu kažu:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُ وَأَمَانَتَكُ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِك.

Estevdi‘ullahe dineke ve emaneteke ve havatime e‘amalike.

Allahu povjeravam vjeru tvoju, tvoj emanet i završetke djela tvojih

4. Prilikomulaska u prijevozno sredstvo lijepo je da onaj koji putuje kaže:

بسم الله الْحَمْدُ لِلَّهِ (سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ, الْحَمْدُ لِلَّهِ ,َاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ, أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَر,ُ سُبْحَانَكَ إني قَدْ ظَلَمْتُ نفسي فَاغْفِرْ لي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

Bismillahi, el-hamdu lillahi (Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina le munkalibun) el-hamdu lillahi, el-hamdu lillahi, el-hamdu lillahi, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, subhaneke inni kad zalemtu nefsi fa-gfirli fe innehu la jagfiruz-zunube illa Ente.

U ime Allaha, hvala Allahu. Slavljen neka je Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni. Mi se, doista, Gospodaru našem vraćamo. Hvala Allahu, hvala Allahu, hvala Allahu, Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka si slavljen Allahu. Zaista sam ja počinio nasilje prema sebi, zato-oprosti mi. Jer, grijehe, zasigurno ne oprašta niko drugi osim Tebe.

5. Pri polasku na put proučiti putnu dovu:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ( Subhanellezi sehhare lena haza ve ma kuna lehu mukrinin ve inna ila rabbina le munkalibun )Allahumme inna nes’eluke fi seferina haza el-birre vettakva ve minel-ameli ma terda, Allahumme hevvin alejna seferena haza vatvi anna bu’deh, Allahumme Entes-sahibu fisseferi vel-halifetu fil-ehli, Allahumme inni euzu bike min v’asaisseferi ve keabetil-menzari ve suil-munkalebi fil-mali vel-ehli.

Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Neka je slavljen Onaj Koji nam je omogućio ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni . Mi se doista, našem Gospodaru vraćamo. Allahu, molimo Te da nam na ovom putovanju podariš dobročinstvo i bogobojaznost, i djela kojima si Ti zadovoljan! Allahu olakšaj nam ovo putovanje, a razdaljinu njegovu učini podnošljivom! Allahu, Ti si Pomagač na putu i Čuvar u porodici! Allahu, zaštiti me od zamora i nesreća na putu, te tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice.

6. Kloniti se, što je više moguće, svih grijeha, ružnoga govora, vrijeđanja drugih, bilo riječima bilo djelima.

7. Što više vremena provoditi u zikru i ibadetu, učenju Kur’ana i dovi. Treba se kloniti bespotrebna govora i ne treba voditi nikakve rasprave.

8. Obavljati sve propisane namaze na vrijeme i na način kako su propisani

9. Prilikom zaustavljanja na mjestima lijepo je proučiti sljedeću dovu:

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

E‘uzu bi kelimatillahit-tammati min šerri ma haleka

Pomoću Allahovih savršenih riječi utječem se protiv zla svega što je stvorio!

U Medini

Medina ima svoje posebne vrijednosti. Prvo ćemo spomenuti neke od tih vrijednosti, zatim kako treba da se ponaša jedan hadžija za vrijeme svoga boravka u Medini, te koja mu je mjesta dozvoljeno zijaretiti.

1. Prva od posebnih vrijednosti Medine jeste da je Allah, dž. š., odabrao Medinu Poslaniku, s. a. v. s., za mjesto Hidžre.

2. Medina je harem (sveto i zabranjeno mjesto).

Božiji poslanik, s. a. v. s., je rekao: “ Allahu, doista ja ono što je između dvije labe (crno vulkansko kamenje koje je okruživalo Medinu sa dvije strane) proglašavam haremom, kao što je Ibrahim učinio Meku haremom.“[46]

Iz ovoga hadisa proizilazi da u granicama medinskog harema nije dozvoljeno loviti, trgati rastinje i potezati oružje radi borbe.

3. Medina je uporište imana.

Poslanik, s. a. v. s., kaže:“ Doista se iman povlači u Medinu kao što se zmija povlači u svoje skrovište.“[47]

4. Poslanik, s. a. v. s., je molio Allaha, dž.š., da blagoslovi u muddu i sa‘u[48] Medinlija rekavši:“ O Allahu daj njenim stanovnicima bereket u njihovom muddu i sa’u.”[49]

5. Medinu čuvaju meleki, tako da u nju ne može ući Dedždžal niti kuga, kako stoji u hadisu:“ Na ulazima Medine su meleki, ne ulazi u nju kuga niti Dedždžal .“[50]

6. Medina izgoni, protjeruje i odstranjuje zlo i loše ljude, kako to kaže Poslanik, s. a. v. s.: “Naređeno mi je da se uputim ka selu koje nadvladava ostala sela, zovu ga Jesrib, a ime mu je El-Medina, ona izgoni loše ljude (a u drugom rivajetu stoji udaljava zlo)kao što kovačeva mješina odstranjuje od željeza ono što ne valja.“ [51]

7. Poslanik, s. a. v. s., će biti šefadžija onome ko umre u Medini, shodno hadisu u kojem stoji:“ Ko može da umre u Medini, neka to uradi, jer ja se zauzimam za onoga ko umre u njoj.”[52]

8. Poslanik, s. a. v. s., će biti šefadžija ili svjedok onome ko osaburi na poteškoćama Medine, kako nas je o tome obavijestio u hadisu: “Neće niko od mog ummeta (sljedbenika) saburiti na nevoljama Medine i njenim teškoćama a da mu neću biti zaštitnik na Sudnjem danu ili svjedok.”[53]

9. Onaj ko bude činio novotarije u Medini, ili ih podržavao, ili pružio utočište onome ko ih radi, zaslužuje Allahovo, dž.š., prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Na Sudnjem danu neće mu biti primljeni ni farzovi niti nafile. Kaže Božiji poslanik, s. a. v. s.:“Medina je harem od ‘Ajra do tog i tog mjesta, ko u njoj počini neku novotariju ili da utočište novotaru, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Od takvog se neće primiti niti farz niti nafila.“[54]

Na osnovu ovoga, hadžija treba dobro da pazi šta radi u Medini i treba da izbjegava novotarije i da se pridržava Poslanikovog, s. a. v. s., sunneta što je više moguće, da ga ne bi sustigla kazna koja je spomenuta u hadisu.

Zijareti u Medini

Postoje određena mjesta u Medini koja je lijepo zijaretiti. Zijaret je u ovom slučaju vjerskog karaktera i osoba ima sevape za tu posjetu.

1. Propisano je zijaretiti sam Poslanikov, s. a. v. s., mesdžid, shodno poznatom hadisu:“ Nije se dozvoljeno spremati za put radi zijareta, osim za zijaret tri mesdžida: Mesdžidul-harama, Poslanikovog mesdžida i Mesdžidul-aksaa.“[55]

Prije posjete lijepo je da se osoba okupa i namiriše. U Poslanikov s.a.v.s. mesdžid treba ući prvo desnom nogom i proučiti:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك

Bismillahi vessalatu vesselamu ‘ala resulillahi Allahumme-ftah li ebvabe rahmetike

U ime Allaha, neka je mir i spas na Allahovog Poslanika; molim te Gospodaru da me obaspeš Svojom milošću!

1. Kada se uđe u Mesdžid, ukoliko nije gužva i nije zanijećen neki od farzova, lijepo je otići u Revdu i klanjati dva rekata. Ukoliko je zanijećen farz, treba prvo klanjati farz, pa tek onda otići u revdu i klanjati dva rekata. Ako bi bila gužva, može se klanjati bilo gdje u Mesdžidu. Nakon dva rekata treba uputiti dovu Allahu, dž.š., za šta se želi.

Revda je jedna od džennetskih bašči i ona počinje od Poslanikove, s. a. v. s., kuće a završava se kod njegovog minbera, kako nas je o tome obavijestio sam Posalanik, s. a. v. s., u hadisu:“ Ono što je između moje kuće i moga minbera je bašča od džennetskih bašči.[56]

2. Nakon posjete Mesdžidu lijepo je zijaretiti kabur Poslanika, s. a. v. s., i kabur Ebu Bekra, r.a., i Omera, r.a.

Kada se dođe naspram Poslanikovog, s. a. v. s., kabura, treba se okrenuti prema kaburu[57] i poluglasno nazvati selam Poslaniku, s. a. v. s., govoreći:

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته

Es-selamu ‘alejke, ja Resulellahi, ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Nakon toga treba donijeti salavat na Poslanika, s. a. v. s.

Kada se to završi, pomjeri se malo udesno i nazove selam Ebu Bekru, r.a. , govoreći:

السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته

Es-selamu ‘alejke, ja Eba Bekr, ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Zatim će se pomjeriti malo u desno i nazvati selam Omeru, r.a., govoreći:

السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته

Es-selamu ‘alejke, ja Umer, ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Ne treba dodavati ništa na spomenuto, jer je ovako prenešeno od Abdullaha, sina Omerovog, r.a.[58]

Prilikom posjete ne treba potirati zidove niti kupiti prah. Također, ne treba podizati glas prilikom nazivanja selama.

3. Nakon zijareta Poslanikovog, s. a. v. s., kabura, lijepo je zijaretiti mezarje Beki’a. Od sunneta je da se prilikom posjete ovom mezarju kaže:

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية

Es-selamu ‘alejkum ehleddijari minel-mu’minine vel-muslimin ve inna in šaellahu bikum lahikun es’elullahe lena ve lekumul-‘afijete

Mir s vama, stanovnici smrtničkih domova vjernika muslimana! Mi ćemo se, ako Allah da, priključiti vama! Allaha molimo da nama i vama oprosti!

Ovako se prenosi da je Poslanik, s. a. v. s., govorio prilikom posjete Beki’i.[59]

Ovo je sunnet kazati prilikom posjete bilo kojem mezarju.

4. Poslije posjete Beki’i lijepo je zijaretiti šehide Uhuda, jer ih je Poslanik, s. a. v. s., posjećivao.[60]

Kada se priđe šehidskim kaburima, treba reći:

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية

Es-selamu ‘alejkum bima sabertum fe ni‘me ‘ukbeddar[61] Es-selamu

‘alejkum ehleddijari minel-mu’minine vel-muslimin ve inna in

ša’ellahu bikum lahikun es’elullahe lena ve lekumul-‘afijete

Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište! Mir s vama, stanovnici smrtničkih domova vjernika muslimana! Mi ćemo se, ako Allah da, priključiti vama! Allaha molimo da nama i vama oprosti!

5.Sunnet je otići u Mesdžidul-kuba radi obavljanja namaza , jer je Poslanik, s. a. v. s., išao u Mesdžidul-kuba svake sedmice i klanjao u njemu[62]. Namaz u Mesdžidul-kubau ima posebnu nagradu a to je vrijednost umre. Kaže Allahov, dž.š., Poslanik, s. a. v. s.:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة

„ Ko se očisti kod kuće ( tj. okupa ili uzme abdest) i dođe u Mesdžidul- kuba, zatim obavi namaz u njemu, imat će nagradu kao da je obavio umru.“[63]

Shodno ovom hadisu, osoba koja namjerava posjetiti Mesdžidul-kuba treba se okupati ukoliko joj kupanje nije obavezno, a ako je obavezno, onda se mora okupati. Ukoliko joj kupanje nije obavezno i nije u mogućnosti da se okupa, onda će uzeti abdest. Kada bude ulazio u Mesdžid, ući će prvo desnom nogom i proučit će dovu koja se uči prilikom ulaska u mesdžid:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك

Bismillahi vessalatu vesselamu ‘ala resulillahi Allahumme-ftah li ebvabe rahmetike

U ime Allaha, neka je mir i spas na Allahovog Poslanika; molim te Gospodaru da me obaspeš Svojom milošću!

Nakon ulaska u Mesdžid treba klanjati dva rekata.

Preporučujemo hadžiji da svoje dragocjeno vrijeme ne provodi u kupovini hedija, pušenju cigareta, ispijanju kahvi po kahvedžinicama i ružnom i beskorisnom govoru, nego vrijeme boravka u Medini treba da iskoristi tako da što više vremena provedu u Poslanikovoj, s. a. v. s., džamiji radi ibadeta.

Način obavljanja hadža

U posljednjih nekoliko godina naše hadžije obavljaju hadž temettu, stoga ćemo objasniti kako se obavlja hadž temettu.

Hadž temettu‘

Hadž temettu‘ sastoji se od umre i hadža. Znači, prvo se zanijeti i obavi umra u mjesecima hadža, a potom se zanijeti i obavi hadž. Osoba koja obavlja ovu vrstu hadža dužna je zaklati kurban.

Način obavljanja temettu‘ hadža

Kada dođe u jedan od mikata, hadžija zanijeti umru. Nakon nijeta bivaju mu zabranjene određene stvari. Poslije toga uputi se u Meku. Tokom putovanja uči telbiju. Nakon dolaska u Meku obavi umranski tavaf, koji se sastoji od sedam krugova. Kada obavi tavaf, klanjat će dva rekata i uputiti se prema Safi i Mervi radi obavljanja sa‘ja. Sa‘j se sastoji od sedam hodanja između Safe i Merve. Hodanje počinje sa Safe a završava na Mervi. Poslije sa‘ja obrijat će glavu ili se podšišati i time završava umru. Nakon završene umre prestaju zabrane i hadžija će boraviti u Mekki. Osmog zul-hidždžeta zanijetit će hadž i sunnet je da se uputi ka Mini poslije izlaska Sunca. Na Mini će boraviti narednu noć. Kada izađe sunce narednog dana, tj. devetog zul-hidždžeta, uputit će se na Arefat. Na Arefatu će klanjati podne i ikindiju skraćeno, sa jednim ezanom i dva ikameta. Nakon zalaska sunca hadžija sa Arefata odlazi na Muzdelifu. Kada nastupi jacijsko vrijeme, klanjat će akšam i jaciju spojeno, sa jednim ezanom i dva ikameta. Tu noć provodi na Muzdelifi. Kada klanja sabah namaz desetog zul-hidždžeta i kada se razvidi, uputit će se ka Mini radi bacanja kamenčića. Toga dana kamenčići se bacaju samo na jedno džemre – Džemretul-‘akabe. Baca se sedam kamenčića. Nakon bacanja kamenčića kolje se kurban. Kada se završi sa klanjem kurbana, brije se glava ili podšiša. Ovim činom se oslobađa svih zabrana, osim spolnog općenja sa ženom. Sa Mine hadžija odlazi u Mekku da obavi hadžski tavaf (tavafuz-zijare). Poslije tavafa klanja dva rekata i obavlja sa‘j. Nakon obavljenog tavafa prestaju sve zabrane. Nakon sa‘ja odlazi na Minu i boravi tamo naredne dvije noći. Jedanaestog zul-hidždžeta poslije podne baca se po sedam kamenčića na sva tri džemreta. Isto to se uradi i dvanaestog zul-hidždžeta. Kada završi sa bacanjem kamenčića, dvanaestog zul-hidždžeta, hadžija može napustiti Minu, a može ostati još jednu noć i sutradan bacati kamenčiće. Time je završen hadž, s tim da je hadžija obavezan obaviti oproštajni tavaf (tavaful-veda‘) prije samog odlaska kući.

Opširno o temettu‘ hadžu

Onome ko hoće da obavi hadž temettu uvjetuje se da prvo obavi umru u mjesecima hadža i da obavi hadž te iste godine.

Ihram

Ihram je prva radnja koja je obavezna za hadžiju, a označava stupanje u hadžske ili umranske obrede. Sastoji se od nijeta i telbije. Radi lakšeg razumijevanja, umjesto riječi ihram koristit ćemo riječ nijet.

Mjesta iz kojih se nijeti umra

Vadžib je umru zanijetiti sa jednog od mikata. Pošto naše hadžije prije odlaska u Meku, uglavnom, borave u Medini, nijet će činiti sa medinskog mikata Zul-Hulejfe. Kada kažemo da je vadžib zanijetiti sa mikata, to znači da se ne smije proći mikat osim sa nijetom. Ukoliko bi osoba prošla mikat ne zanijetivši umru pa zanijeti poslije mikata, a ne vrati se da zanijeti sa mikata, morala bi zaklati kurban.

Šta treba uraditi prije nijeta

Prije nijeta lijepo je uraditi sljedeće:

– potkratiti brkove

– odrezati nokte

– odstraniti dlake ispod pazuha i sa stidnog mjesta

– oprati zube

– okupati se, ukoliko se u mogućnosti, a ako nije, onda uzeti abdest

Ovo kupanjeje propisano i za žene koje su u hajzu i nifasu.

– namirisati se

Treba namirisati tijelo, a ne odjeću, i treba paziti da miris sa tijela ne prijeđe na odjeću.

– obući ihramsku odjeću

Ihramska odjeća se sastoji iz dva dijela, jedan dio se ogrne oko donjeg dijela tijela a drugi se prebaci preko ramena. Ihramska odjeća treba biti čista i bijele boje, mada ne smeta da bude i druge boje.

Ovako se oblače muškarci, a žene oblače svoju uobičajenu odjeću koja prekriva njeno tijelo, dakako bez izazovnih ukrasa.

S obzirom na to da su velike gužve na mikatima, hadžija ove pripreme može uraditi u hotelu.

– klanjati dva rekata kada stigne na mikat, ukoliko nije vrijeme farz namaza ili vrijeme zabrane klanjanja namaza

Ukoliko bude nastupio neki od farzova, klanja se farz, pa poslije njega zanijeti i ne treba klanjati dva rekata. Ukoliko je vrijeme zabrane klanjanja namaza, zanijeti se bez klanjanja dva rekata.

Ova dva rekata nemaju poseban nijet i dovoljno ih je zanijetiti srcem. Na prvom rekatu, poslije Fatihe, uči se sura Kafirun ( Kul ja ejjuhel kafirun), a na drugom sura Ihlas (Kul huvallahu ehad).

Kako se nijeti

Nakon klanjanja dva rekata ili obavljenog farza na mikatu, zanijeti se umra. Dovoljan je nijet srcem, ali je lijepo da se i riječima zanijeti.

Osoba koja obavlja temettu hadž za sebe umru nijeti ovako:

اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني

Allahumme inni uridul-‘umrete mutemetti‘an biha ilel-hadždži fe jessirha li ve tekabbelha minni

Gospodaru moj, ja odlučih, da u ime Tebe obavim umru,poslije koje ću se osloboditi ihramskih zabrana do hadža, pa mi je olakšaj i primi je od mene

Ili

لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج

Lebbejkellahumme ‘umreten mutemetti‘an biha ilel-hadždži

Gospodaru moj odazivam Ti se umrom poslije koje ću se osloboditi ihramskih zabrana do hadža

Nakon izgovorenog nijeta proučit će telbiju koja glasi:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, innel-hamde venni‘mete leke vel-mulk la šerike lek.

Odazivam Ti se Gospodaru, odazivam! Odazivam Ti se, Ti Sebi nemaš ravnoga, odazivam Ti se! Doista sva zahvala, sve blagodati i sva vlast Tebi pripadaju! Ti Sebi nemaš ravnoga!

Kod hanefijskih pravnika sam nijet nije dovoljan za stupanje u obred, nego se mora dodati i telbija.

Osoba koja je bedel nijeti ovako:

Allahumme inni uridul-‘umrete bedelen an(spomene ime za koga obavlja bedeluk)mutemetti‘an biha ilel-hadždži fe jessirha li ve tekabbelha minni.

Gospodaru moj, ja odlučih, da u ime Tebe obavim umru za ( spomene ime osobe za koju obavlja hadž), poslije koje ću se osloboditi ihramskih zabrana do hadža, pa mi je olakšaj i primi je od mene.

ili

Lebbejkellahumme ‘umreten bedelen an (spomene ime za koga obavlja bedeluk)mutemetti‘an biha ilel-hadždži.

Gospodaru moj odazivam Ti se umrom za(spomene ime osobe za koju obavlja hadž)poslije koje ću se osloboditi ihramskih zabrana do hadža.

Zatim se doda telbija. Kada prouči telbiju, hadžija je stupio u ihramske zabrane i ne može ih se osloboditi sve dok ne obavi do kraja ono što je zanijetio.[64]

Propisi telbije

Farz je jednom proučiti telbiju da bi osoba stupila u zabrane, a sunnet je ponavljati telbiju nekoliko puta nakon samog nijeta.

Telbiju je lijepo učiti pri izlasku iz prijevoznog sredstva, zatim pri ulasku u prijevoz- no sredstvo, pred zoru, kada nastupa noć, poslije obavljenog namaza, kada se popne na brdo ili spusti u dolinu. Telbiju treba ponavljati po tri puta.

Muškarcima je lijepo da telbiju uče glasno, dok je ženama obavezno da uče u sebi. Isto tako, telbiju ne treba učiti u horu, nego je treba učiti svako za sebe.[65]

Šta hadžija ne smije raditi u ihramima

Osobi koja je zanijetila hadž ili umru zabranjeno je sljedeće:

1. spolno općiti

Dokaz za ovu zabranu je ajet:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجّ

Hadž je u određenim mjesecima; onome ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža.“ (El-Bekare, 197)

Ovo je ujedno i uvjet za valjanost umre. Na osnovu ovoga ukoliko bi osoba koja je pod zbranama spolno općila prije obavljanja tavafa, pokvarila bi umru.

2. predigre spolnog općenja i govor o tome sa ženama ili u njihovom prisustvu

I ova zabrana se izvodi iz prethodnog ajeta, jer riječ er-refes znači spolno općenje, njegove predigre i govor o tome, ili govor o tome u prisustvu žena.

3. ružan govor

4. činiti bilo kakve grijehe

5. vođenje bespotrebne rasprave koja dovodi do svađe

6. lov ili pomaganje u lovu kopnenih životinja na bilo koji način van i unutar granica mekkanskog harema, shodno ajetu:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

„Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadža obavljate.“ ( El-Maide, 96 ).

Napomena: Lov je zabranjen u granicama Harema kako onome koji je pod ihramima tako i onome koji nije pod ihramima. Isto tako, zabranjeno je trganje rastinja u granicama Mekanskog harema.

7. oblačenje šivene odjeće muškarcima, dok je ženama dozvoljeno

8. obuvanje čarapa muškarcima, dok je ženama dozvoljeno

9. upotreba mirisa, svejedno bila to upotreba mirisa ili mirisnih predmeta kao što su mirisni sapun, mirisne maramice, mirisne paste za zube itd.

10. skraćivanje ili čupanje bilo kakvih dlaka na tijelu

11. rezanje nokata

12. pokrivanje glave muškarcima, dok je ženi obavezno pokriti glavu

13. pokrivanje lica

Ovo važi za muškarca u svim situacijama i za ženu ukoliko je sama i s bližom rodbinom (mehremom), međutim, ako u njenom prisustvu ima neko ko joj nije bliži rod, spustit će nešto sa glave na lice, ali da joj to ne dodiruje lice. Ukoliko žena ne pokrije lice pred strancima, oni su dužni oboriti svoje poglede.[66]

14. obuvanje obuće koja pokriva većinu stopala muškarcima, dok je ženama dozvoljeno

Šta je dozvoljeno osobi koja je pod ihramima

Osobi koja je pod ihramima dozvoljeno je sljedeće:

1. kupanje ali bez upotrebe mirisnih sredstva pri kupanju

2. nositi sat

3. nositi prsten

4. oblačiti papuče ili sandale koje ne pokrivaju članke

5. stavljati slušalice

6. boraviti ispod bilo kakvog krova ili plafona

7. upotrijebiti suncobran ili kišobran

8. upotrijebiti kaiš

9. staviti oko pasa torbicu za nošenje novca i dokumenata

10. nositi naočale

11. upotrijebiti misvak

12. klati domaće životinje

13. pokrivati se bilo čim prilikom spavanja, čak ako bi uzeo košulju i njome se pokrio, ne bi smetalo.

14. ubiti zmiju, akrepa, miša, gavrana, lunju ( vrsta sokola ), bijesnog psa i druge zvijeri koje napadaju na insana.

U Meki

Po dolasku u Meku hadžija treba prvo da se smjesti u hotel. Kada se odmori, treba se okupati ali da ne koristi mirisna sredstva. Ako nije u mogućnosti da se okupa, uzet će abdest i učeći telbiju uputiti se prema Kabi da obavi tavaf.

Način obavljanja Tavafa

Vadžib je da osoba bude pod abdestom tokom obavljanja tavafa, ili da se okupa ako joj je kupanje obavezno, da joj bude čista odjeća, da joj bude pokriveno stidno mjesto i da tavaf obavlja hodajući na nogama ukoliko je u mogućnosti. Osoba koja je džunup, zatim osoba koja nema abdesta, osoba koja nije pokrila stidno mjesto i žena koja je u hajzu ili nifasu ne smiju tavafiti.

Kada bude ulazio u Mesdžidul-haram, proučit će dovu za ulazak u mesdžid:

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك

Bismillahi vessalatu vesselamu ‘ala resulillahi Allahumme-ftah li ebvabe rahmetike

U ime Allaha, neka je mir i spas na Allahovog Poslanika; molim te Gospodaru da me obaspeš Svojom milošću!

Kada ugleda Kabu, proučit će sljedeću dovu:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahumme Entes-Selamu ve minkes-Selamu hajjina rabbena bisselam, Allahumme zid hazel-bejte tešrifen ve ta‘zimen ve tekrimen ve mehabeten ve zid men ‘azzamehu ve šerrefehu ve kerremehu ve men hadždžehu ev i‘temerehu tešrifen ve tekrimen ve ta‘zimen ve birren

Nakon toga uputit će se ka Hadžerul-esvedu. Prije nego dođe do Hadžerul-esveda, muškarac će otkriti desno rame i ono ostaje otkriveno tokom cijelog tavafa. Mušakarac i žena će zanijetiti obavljanje umranskog tavafa. Nije potreban nijet jezikom, dovaljan je nijet srcem. Kada dođe do Hadžerul-esveda, okrenut će se prema njemu i dižući ruke kazati: Bismillahi vallahu ekber .

Stavit će dlanove na Hadžerul-esved i poljubiti ga ukoliko je u mogućnosti, a ako nije u mogućnosti da ga poljubi, dodirnut će ga rukom i poljubiti ruku, ako nije ni to u mogućnosti, onda će samo pakazati na njega rukom. Okrenut će lijevo rame prema Kabi i početi tavafiti. Telbiju prestaje učiti nakon stupanja u obavljanje tavafa. Muškarci će, ukoliko su u mogućnosti, kaskati prva tri kruga, dok žene neće. Vadžib je tavafiti iza Hidžri Ismaila.[67] U toku tavafa treba svako za sebe da zikri izgovarajući Subhanallah, Elhamdu lillahi, Allahu ekber, la ilahe illallah i druge zikrove, ili će učiti Kur’an ili upućivati dove Allahu, dž.š., kada bude kod Ruknul-jemanija ( to je rukn, ćošak, prije Hadžerul-esveda ). Dodirnut će ga rukom ukoliko je u mogućnosti, a neće pokazivati na njega rukom ako ga ne može dodirnuti. Između ovog ćoška i Hadžerul-esveda uči se:

Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina ‘azabennar

Gospodaru naš, podari nam dobro i na ovom i na onom svijetu i spasi nas džehennemske vatre!

Kada dođe do Hadžerul-esveda, opet će podići ruke okrenuvši se prema njemu i kazati Bismillahi vallahu ekber. Ako može da ga poljubi, poljubit će ga, a ako ne može, postupit će kako je prethodno objašnjeno. Nije dozvoljeno guranje i ezijećenje drugih u namjeri da se poljubi ili dodirne Hadžerul-esved. Ovako se postupa u svih sedam krugova. Kada hadžija bude završavao sedmi krug, neće pokazivati na Hadžerul-esved, nego će samo proći. Kada završi tavaf, stat će iza Mekami-Ibrahima ukoliko je u mogućnosti i klanjati dva rekata. Ova dva rekata može obaviti na bilo kojem mjestu ako ih, zbog gužve, ne može obaviti iza Mekami-Ibrahima. Srcem će zanijetiti da obavlja dva rekata umranskog tavafa. Na prvom rekatu poslije Fatihe učit će Kul ja ejjuhel kafirun, a na drugom Kul Huvallahu Ehad. Nakon toga napit će se zemzem-vode i uputiti ka Safi da obavi umranski sa‘j.

Način obavljanja Sa‘ja

Sa‘j se sastoji od sedam hodanja između Safe i Merve (dva brežuljka). Počinje se od Safe a završava sa Mervom. Kada bude blizu Safe, hadžija će proučiti ajet:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شعائر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيم[68]

A kada se popne na Safu, okrenut će se prema Kabi, dići ruke i proučiti tri puta:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir, la ilahe illallahu vahdehu endžeze va‘dehu ve nesare ‘abdehu ve hezemel-ahzabe vahdehu

Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On sve može. Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji svoje obećanje ispuni i roba Svoga pomaže, i sve protivnike Sam porazi!

Između ovog zikra može se učiti bilo koja dova. Ovako se postupa svaki put kada se nađe na Safi. Nakon toga sići će se sa Safe i uputiti prema Mervi. Kada bude stigao do zelenog svjetla, muškarac će trčati do drugog zelenog svjetla. Ovo će raditi tokom svih hodanja. Kada stigne do Merve, popet će se i okrenuti prema Kabi, dići ruke i proučiti isto ono što je učio na Safi. Ovo će raditi svaki put kada bude na Mervi. Nakon toga nastavit će sa hodanjem između Safe i Merve dok ne obavi sedam hodanja. Od Safe do Merve računa se jedno hodanje a od Merve do Safe drugo, tako da hadžija sedmo hodanje završava sa Mervom. Kada bude obavljao zadnje, sedmo, hodanje, neće stajati na Mervi nego će samo proći. Time je završen sa‘j.

Čistoća od malog i velikog hadesa nije uvjet za valjanost sa‘ja.

Nakon sa‘ja hadžija će obrijati glavu ili potkratiti kosu i time se osloboditi svih prethodnih zabrana. Osobi koja obavlja temettu’ hadž bolje je da se ošiša nakon umre, a da brijanje glave ostavi kada bude obavljao hadž. Važno je napomenuti da nije dovoljno potkraćivanje kose samo sa pojedinih mjesta.

Ženi je obavezno potkraćivanje kose za dužinu jagodica na prstima i nije joj dozvoljeno brijanje glave.

Poslije šišanja hadžiji je lijepo da se okupa i obuče čistu odjeću.

Hadžija u mekanskom haremu ne smije loviti i ubijati životinje, osim prethodno spomenutih životinja.[69] Isto tako, ne smije trgati rastinje, kao što ne smije ni ezijetiti ljude.

Treba napomenuti da se hadžija treba što više kloniti grijeha, jer je kazna za grijehe počinjene u Meki znatno veća.

Treba što više vremena provoditi kod Kabe i što više činit tavaf, kao što treba obavljati i druge ibadete, a čuvati se ružnog i bespotrebnog govora. Hadžija će tako boraviti u Meki sve do osmog zul-hidždždeta.

Šta treba raditi osmog dana zul-hidždždeta

(jevmu-ttervije)

Osmoga dana zul-hidždžeta treba zanijetiti hadž. Hažije uglavnom nijete u hotelima.Prije nego što se zanijeti, treba se pripremiti radnjama koje je lijepo učiniti prije nijeta. Ove radnje su spomenute kada je bilo riječi o nijetu za umru. Kada se okupa ili uzme abdest, hadžija će opet obući ihramsku odjeću i osloboditi se šivene odjeće i zanijetit će ovako:

اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني

Allahumme inni uridul -hadždže fe jessirhu li ve tekabbelhu minni.

Gospodaru moj, ja odlučih, da u ime Tebe obavim hadž, pa mi ga olakšaj i primi ga od mene.

ili

لبيك اللهم حجا

Lebbejkellahumme hadždžen.

Gospodaru moj odazivam Ti se hadžom.

Nakon toga će proučiti telbiju.

Kada hadžija prouči telbiju, zanijetio je hadž i ušao u ihramske zabrane. Tako mu ponovo postaje zabranjeno sve što mu je bilo zabranjeno kada je zanijetio umru.

Bedeli nijete ovako:

Allahumme inni uridul –hadždže bedelen an( spomene ime osobe za koju obavlja hadž) fe jessirhu li ve tekabbelhu minni,

Gospodaru moj, ja odlučih, da u ime Tebe obavim hadž za ( spomene ime osobe za koju obavlja hadž), pa mi ga olakšaj i primi ga od mene.

ili

Lebbejkellahumme hadždžen bedelen an( spomene ime osobe za koju obavlja hadž).

Gospodaru moj odazivam Ti se hadžom za(spomene ime osobe za koju obavlja hadž)

Telbija se uči u situacijama koje su spomenute kada je bilo govora o nijetu za umru.

Nakon izlaska sunca hadžija će se uputiti na Minu.

Na Mini boravi taj dan i noć i obavlja pet namaza (podne, ikindiju, akšam, jaciju i sabah devetog dana zul-hidždžeta).

Ovaj boravak na Mini je sunnet.

Deveti dan zul-hidždžeta

(boravak na Arefatu)

Devetog dana zul-hidždžeta hadžija će učiniti sljedeće:

– nakon izlaska sunca uputit će se ka Arefatu

– nakon nastupanja podnevskog vremena klanja se podne i ikindija spojeno i skrćeno sa jednim ezanom i dva ikameta

– vođa puta će održati govor u kojem će upoznati hadžije šta im prethodi od obreda do jedanaestog zul-hidždžeta

– hadžija će nastojati da boravi u blizini Džebelu- Rahmeta, ako se neće izgubiti, a ako hadžija ne poznaje mjesto, najbolje mu je da boravi gdje boravi njegova grupa

– ne treba se penjati na Džebelu-Rahmet radi boravka, pogotovo ako se to radi s ubjeđenjem da to ima posebne sevape i ako se miješaju muškarci i žene[70]

– hadžija za vrijeme boravka na Arefatu treba što više vremena da provodi u ibadetu, učeći telbiju, upućujući razne dove Allahu, dž.š., moleći Ga da oprosti grijehe njemu i njegovim bližnjim, da mu primi hadž itd., učeći zikr (Suhanallah, Elhamdu lillahi, Allahu ekber, la ilahe illallah i druge zikrove) i ne treba provoditi vrijeme igrajući se pijeskom, u bespotrebnoj priči, ispijanju kahvi i pušenju cigareta

Okrenuće se prema kibli za vrijeme upućivanja dove.

– najbolja dova na dan Arefata je:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir.

Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On sve može.

– na Arefatu, tj.u njegovim granicama, obavezno je(vadžib) boraviti sve do poslije zalaska sunca

Granice Arefata su obilježene tablama.

– nakon zalaska sunca, hadžija će se uputiti ka Muzdelifi.

Prilikom odlaska na Muzdelifu treba što više učiti telbiju, zikr Suhanallah, Elhamdu lillahi, Allahu ekber, la ilahe illallah i donositi salavat i selam na Poslanika, s. a. v. s.

Na Muzdelifi

Nakon dolaska na Muzdelifu hadžija će učiniti sljedeće:

– odmah nakon izlaska iz autobusa klanjat će akšam i jaciju u jacijskom vremenu spojeno, skraćeno, sa jednim ezanom i dva ikameta

– sunnet je da hadžija ovu noć boravi na Muzdelifi i da ne izlazi van njenih granica

Granice Muzdelife obilježene su tablama.

– lijepo je na Muzdelifi nakupiti sedam kamenčića za sutrašnje bacanje

Deseti danzul-hidždžeta

Desetog dana zul-hidždžeta treba učiniti sljedeće:

– kada nastupi zora klanjati sabah na Muzdelifi u prvo vrijeme

– lijepo je , nakon obavljenog namaza, boraviti na brdu Kuzeh, ako se u mogućnosti, a ako nije, onda u njegovoj blizini, a ako ni to nije u mogućnosti, onda bilo gdje na Muzdelifi

– okrenuti se prema Kibli i spominjati Allaha, dž. š, upućuvati Mu dove sve dok se dobro ne razvidi

– kada se dobro razvidi, uputiti se ka Mini prije izlaska sunca

Prilikom odlaska na Minu treba što više učiti telbiju, zikr Suhanallah, Elhamdu lillahi, Allahu ekber, la ilahe illallah, donositi salavat i selam na Poslanika, s. a. v. s.

Boravak na Muzdelifi desetog zul-hidždžeta nakon nastupanja zore pa do izlaska sunca je vadžib.

Na Mini

Hadžija će, nakon dolaska na Minu, prvo baciti sedam kamenčića na Veliko džemre (Džemretul-‘akabe), zatim će zaklati kurban, a onda će obrijat glavu ili se podšišati.

1. Bacanje kamenčića

Kada stigne do Velikog džemreta (džemre najbliže Kabi),hadžija će se okrenuti prema džemretu tako što će desno rame okrenuti Mini a lijevo Kabi, uzet će kamenčić u desnu ruku, između kažiprsta i prsta, izgovoriti “Allahu ekber” i baciti kamenčić. Ovako će postupiti prilikom bacanja svih sedam kamenčića.

Svaki kamenčić mora upasti u korito.

Spomenuti način bacanja je sunnet i to treba primijeniti ukoliko je osoba u mogućnosti, a ako nije u mogućnosti zbog gužve, onda će bacati kako je u mogućnosti s tim da kamenčiće mora ubaciti u korito.

Telbiju prestaje učiti sa bacanjem prvog kamenčića. Deseti dan kamenčići se bacaju samo na Veliko džemre.

Vrijeme bacanja kamenčića desetog zul-hiždždeta:

Dozvoljeno je, ali i mekruh bacati kamenčiće nakon nastupanja zore do izlaska sunca i od akšama pa sve do prije zore sljedećeg dana.

Sunnet je bacati kamenčiće nakon izlaska sunca pa do podne.

Dozvoljeno je i nije mekruh bacati kamenčiće od podne do zalaska sunca.

2. Klanje kurbana

Nakon bacanja kamenčića na Mini, hadžija koji obavlja temettu’ hadž, mora zaklati kurban. Međutim, danas je to teško izvesti zato što su klaonice daleko i teško ih je naći. Zbog toga hadžije danas uplate kurbane i to za njih obave drugi.

3. Brijanje glave ili šišanje

Nakon klanja kurbana hadžiji je vadžib da obrije glavu ili potkrati kosu. Brijanje je sevapnije. Važno je napomenuti da je obavezno potkratiti svu kosu i nije dovoljno potkraćivanje kose na pojedinim mjestima.

Ženi je obavezno potkraćivanje kose za dužinu jagodica na prstima i nije joj dozvoljeno brijanje glave.

Nakon šišanja ili brijanja hadžija se oslobađa svih zabrana, osim spolnog općenja sa ženama i njegove predigre.

Slijed obavljanja spomenutih obreda ( bacanje kamenčića, klanje kurbana i brijanje ili šišanje) je vadžib kod hanefijskih pravnika. Tako, ako bi neko promijenio ovakav slijed obavljanja obreda, morao bi zaklati kurban, npr. ako bi se obrijao ili podšišao prije bacanja kamenčića ili klanja kurbana, ili zaklao kurban prije bacanja kamenčića. Međutim, danas redoslijed između klanja kurbana i šišanja predstavlja problem jer hadžije i ne vide kurbane, a kamoli da ih oni zakolju i to poslije bacanja i prije šišanja. Zbog toga smatramo da danas treba izdati fetvu da slijed između klanja kurbana i šišanja nije vadžib nego sunnet, kao što je to u mezhebu drugih pravnika.

Nakon šišanja ili brijanja glave hadžija će otići u hotel, okupati se, obući šivenu odjeću, potkratiti nokte i dlake sa stidnih mjesta, namirisati se i uputiti se Kabi radi obavljanja hadžskog tavafa ( tavafuz-zijare ).

4. Tavafuz-zijare ( hadžski tavaf )

Od Hadžerul-esveda, hadžija će zanijetiti obavljanje hadžskog tavafa. Vadžib je da hadžija bude pod abdestom, ukoliko ga sljeduje, ili da se okupa, ukoliko je obavezan to učiniti. Ovaj tavaf se obavlja kao i umranski tavaf, tako da će hadžija u toku obavljanja hadžskog tavafa raditi sve što je radio tokom obavljanja umranskog tavafa, s tim da neće otkrivati desno rame. Kaskaće prva tri kruga.

Ovaj tavaf dozvoljeno je obavljati od nastupanja zore desetog dana zul-hidždžeta pa sve do kraja života, s tim da ga je vadžib obaviti u prva tri dana Kurban- bajrama i to od nastupanja zore desetog dana zul hidždžeta do zalaska sunca trećeg dana Kurban-bajrama ( dvanaestog zul-hidždžeta) po mišljenju imama Ebu Hanife. Njegova dva učenika Ebu Jusuf i Muhammed zastupaju mišljenje da tavafuz-zijare nije obaveza obaviti u ova tri dana i da njegovo obavljanje nema određen krajnji rok. Ako bi hadžija obavio tavafuz-zijare nakon trećeg dana, morao bi zaklati kurban, po mišljenju Imama a po mišljenju učenika nije obavezan. Smatramo da fetvu treba davati po mišljenju Imamovih učenika zbog velikih gužvi.

Nakon tavafa treba klanjati dva tavafska rekata iza Mekami-Ibrahima ili na nekom drugom mjestu, kao i poslije umranskog tavafa.

Kada klanja dva rekata, napit će se zemzemvode, ako je u mogućnosti, i uputiti se ka Safi i Mervi radi obavljanja hadžskog sa‘ja.

5. Hadžski sa‘j

Hadžija će srcem zanijetiti obavljanje hadžskog s’aja nakon dolaska na Safu.

Hadžski sa‘j se obavlja kao i umranski, tako da će hadžija u toku obavljanja hadžskog sa‘ ja raditi sve što je radio prilikom obavljanja umranskog sa‘ja.

Nakon obavljenog sa‘ja hadžiji postaje dozvoljeno i spolno općenje sa ženom.

Nakon sa‘ja hadžija se upućuje na Minu da tamo boravi naredne dvije noći. Boravak na Mini je sunnet kod hanefijskih pravnika.

Jedanaesti dan zul-hidždžeta

Jedanaestoga dana zul-hidždžeta vadžib je baciti po sedam kamenčića na sva tri džemreta.

Vrijeme bacanja:

Dozvoljeno je bacati kamenčiće od nastupanja podnevskog vremena pa do sabaha sljedećeg dana.

Sunnet je bacati kamenčiće između podne i akšama.

Dozvoljeno je, ali je mekruh bacati od akšama do sabaha.

Zabranjeno je bacati kamenčiće prije podne.[71]

Način bacanja:

Kada stigne do prvog džemreta ( Džemretus-sugra ), hadžija će se okrenuti prema Kabi, s tim da mu veći dio džemreta ostane s desne strane. Bacit će sedam kamenčića, kao što je bacio prvi dan. Nakon bacanja proći će ispred džemreta, okrenuti se prema Kabi i uputiti dovu Allahu, dž.š., tražiti oprosta, učiti zikrove i donositi salavat i selam na Poslanika, s.a. v.s.

Nakon toga doći će do sljedećeg džemreta ( Džemretul-vusta ) i baciti sedam kamenčića onako kako je bacio na prethodno džemre. Nakon bacanja kamenčića na ovo džemre,proći će ispred njega i uputit će dovu Allahu, dž.š., tražiti oprosta te učiti zikrove i donositi salavat i selam na Poslanika, s.a. v.s.

Zatim će doći do posljednjeg džemreta i baciti na njega sedam kamenčića onako kako je bacao prvog dana. Nakon ovog džemreta nema upućivanja dove.

Dvanaestidan zul-hidždžeta

Dvanaestog dana zul-hidždžeta hadžija je obavezan baciti po sedam kamenčića na sva tri džemreta.

Način i vrijeme bacanja isti su kao i jedanaestog dana.

Ako bi kamenčiće bacio prije akšama, hadžija nije obavezan bacati trinaestog dana, a ako bi ih bacio poslije akšama, obavezan je bacati i trinaestog dana. Trinaestog dana baca se na sva tri džemreta po sedam kamenčića, kao prethodna dva dana.

Neke napomene oko bacanja kamenčića

Bacanje kamenčića je vadžib.

Obaveza je ubaciti svaki kamenčić u korito.

Ukoliko bi bilo propušteno bacanje jednog dana, bacat će se sljedećeg dana, ali s nijetom nadoknađivanja. Prvo će baciti na sva tri džemreta za propušteni dan, pa onda za dan koji ga sleduje.

Tavaful-vedda‘

( Oproštajni tavaf )

Prije odlaska kući a nakon hadžskog tavafa vadžib je obaviti oproštajni tavaf. Dovoljno je zanijetiti obavljanje tavafa, a ne mora se nijetiti obavljanje oproštajnog tavafa. Ovaj tavaf se obavlja kao i svi drugi tavafi, s tim da u njemu nema otkrivanja desnog ramena i kaskanja. Nakon tavafa klanjaju se dva rekata iza Mekami-Ibrahima ili na nekom drugom mjestu, kao i poslije svakog tavafa. Žene koje imaju hajz i li nifas nisu dužne obaviti ovaj tavaf.[72]


KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3