Hadž u organizaciji ICNAB-a za 2018. / 1439 h.g.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike po šesnaesti put po redu organizuje odlazak na hadž, peti islamski šart.

Odlazak na hadž ove 2018. godine, tj. 1439. hidžretske godine, je planiran, ako Bog da, za 15. avgust, dok je povratak planiran za 30. avgust 2018. godine. Kao i prošle godine, i ove godine je obezbijedjen izvrstan aranžman za hadž. Putuje se direktnim letom iz Washington D.C. za Džidu, a cijena aranžmana iznosi $8,600.

Smještaj je u hotelima uz hareme džamija (Mekka – Royal Dar Al Aiman, Medina – Dallah Taibah), uključuje dva obroka, i transport sa luksuznim autobusima. I ove godine u ponudi ICNAB-a je da se tokom boravka u Mekki neće boraviti u Aziziji, nego će se noćiti u hotelu, sem tokom obaveznog boravka na Arefatu.

Prijave su u toku i mogu se po navedenoj cijeni vršiti do ramazana ili do popune mjesta. Za dodatne informacije pogledajte poster, a ostale informacije vezane za hadž se mogu dobiti kod Ismet ef Zejnelovića na telefon 678-614-3999 ili email h.ismetef@gmail.com

“Hadž i umru u ime Allaha izvršavajte!“ (El-Bekare: 196).

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu