Hadž u organizaciji IZBSA za 2020. / 1441 h.g.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike po osamnaesti put po redu organizuje odlazak na hadž, peti islamski šart.

Odlazak na hadž ove 2020. godine, tj. 1441. hidžretske godine, je planiran, ako Bog da, za 24. jul, dok je povratak planiran za 8. avgust 2020. godine. Kao i prošle godine, i ove godine je obezbijedjen izvrstan aranžman za hadž. Putuje se direktnim letom iz Njujorka. za Džedu, a cijena aranžmana iznosi $9,150.

Smještaj je u hotelima uz hareme džamija (Mekka – Royal Dar Al Aiman, Medina – Dallah Taibah), uključuje dva obroka, i transport sa luksuznim autobusima. I ove godine u ponudi ICNAB-a je da se tokom boravka u Mekki neće boraviti u Aziziji, nego će se noćiti u hotelu, sem tokom obaveznog boravka na Arefatu.

Vodič je Ismet ef Zejnelović, a prijave su u toku i mogu se po navedenoj cijeni vršiti do popune mjesta, a najkasnije do 15. juna 2020. godine. Za dodatne informacije pogledajte poster, a ostale informacije vezane za hadž se mogu dobiti kod Ismet ef Zejnelovića na telefon 678-614-3999, kod Jasmin ef. Suljkanovića na 651-308-2534 ili na email hadz@izbsa.com

Zainteresovani trebaju ispuniti formular koji se nalazi na ovom linku, te ga potpisati i poslati Ismet ef. na email hadz@izbsa.com .

“Hadž i umru u ime Allaha izvršavajte!“ (El-Bekare: 196).

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu