Search
Close this search box.

hadži Samir Agić

Hadži Samir Agić rođen je 1971. godine u Bosanskoj Dubici. Srednju školu pohađao i završio u Bosanskoj Dubici. Oženjen je i ima dva sina.

Od 1999. godine je član džematskog odbora džemata Bošnjački Islamski Kulturni Center (BICC) iz Grand Rapidsa, savezna država Michigan, a od 2011. godine obnaša dužnost predsjednika BICC-a. Dužnost člana izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike obnašao je od 2011. godine do 2015. godine. Na funkciju člana Izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike izabran je ponovo 2018. i 2023. godine. 

Predsjednik je organizacinog odbora Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Svetu islamsku dužnost hadždža obavio je 2000. i 2006. godine, a umru 2014. godine.