Hadžije IZBSA dobile hadž vize

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sve hadžije koje putuju na hadž u organizaciji Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) dobile su hadž vize. Na hadž će otputovati 6. avgusta 2019. direktnim letom Washington, DC – Džedda. Hadžije će u Mekki i Medini biti smješteni u komfornim hotelima u neposrednoj blizini harema, uz dva obroka hrane. Stručni vodič je Ismet Zejnelović, rukovodilac Ureda za hadž i umru. Povratak je planiran za 20. avgust, 2019., ako Bog da.

Spisak svih putnika na hadž (26 žena i 25 muškaraca):

Phoenix, AZ: Ćamila Omanović

Sunnyvale, CA: Šehida Starčević

Milpitas, CA: Rajifa Mešinović

Hartford, CT: Hakija i Ajša Čelebić, Rezija Osmanović, Naza Muškić

Pinellas Park, FL: Zula Sulejmanović

St. Petersburg, FL: Bemir Tufekčić

Atlanta, GA: Ibrahim Maksumić i Ismet Zejnelović

Waterloo, IA: Aldin Alibašić

Urbandale, IA: Mensur i Fata Ljutić

Chicago, IL: Bulka Hodžić, Čelebija Menzil, Hasija Salihović, Hasidin Mavrić, Nusret Lelić, Muša Omerović, Senija Smajlović, Zahidas Ahmetović

Bowling Green, KY: Sulfadin i Mubina Nuhanović, Mevludin Velić i Kada Zlotrg

armington Hills, MI: Safet Krijestorac

Fraser, MI: Halid i Sadeta Mahmutović

Mineapolis, MN: Hatidža Konjarić

St. Anthony, MN: Mumin i Tehvida Pilipović

St. Louis, MO: Albin Lolić, Fahra Dedić, Nurija i Šefika Klinčević, Smail Sahanić, Zuhdija i Hiba Selimović, Amer Suhonjić, Ramo Vuković, Hajrudin i Hankija Tanković

Liverpool, NY: Suad i Mehdija Omerović

Syiracuse, NY: Rašid Baltić

Richmond, VA: Munib i Tahira Alić

Linwood, WA: Adnan Salaka i Nusreta Habul

Greenfild, WI: Sead Plavulj.

Svim putnicima na hadž IZBSA želi zdravlje, sreću i hadž mebrur!

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.