Hatme dova u ICC Bošnjak u Des Moines, IA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dana 07. Maja 2017 god. u džematu Islamski i Kulturni Centar ,, Bošnjak“, održana je svečanost povodom završetka hatme i završetka mektebske 2016/ 2017 godine.Kao i svake godine, tako i ove, u IKC-Bošnjak, je proučena hatma od strane polaznika kursa Kur’ana Časnog. U programu hatmi pored polaznika kursa Kur’ana, učešće u program su uzeli i polaznici mekteba, kao i hor džemata “Bošnjak”.

Program je započeo učenjem Kur’ana od Šejh Esada mujezinom džamije Ebu Hanife iz Bagdada. Nakon proučenog ašereta, hor Bošnjak se predstavio sa dvije ilahije, a zatim su polaznici mekteba izveli nekoliko ilahija i recitacija.

Uvodnu riječ uzeo je Imam IKC-Bošnjak h.hfz. Nermin ef. Spahić, koji je predstavio kandidate i predstavio program svečanosti ovogodišnjih hatmi. Ovo su ujedno 12 po redu hatme koje se održavaju u IKC-Bošnjak.

U prepunoj džamiji predstavilo se 27 učača Kur’ana, sa svojim odlomcima iz Kur’ana.Pored ovih 27 učača Kur’ana, imamo i 11 učača Kur’ana odraslih. Nakon završenog učenja odlomaka iz Kur’ana, od strane učesnika hatmi, proučene su zadnje sure Kur’ana i dova. Dovu je proučio hadži Redžep Malić.

Nakon proučene dove, sa vazu nasihatom se obratio hadži Sulejman ef. Čaušević, Imam džemata u Waterloo, Iowa. U svome govoru osvrnuo se na značaj odgoja, a pogotovo na značaj učenja Kur’ana. U svom obraćanju Sulejman ef. je istakao važnost učenja i podučavanja vještini Kur’ana te obavezi koju preuzimaju današnji učesnici hatmi. Pohvalio je sve kandidate ističući visoki nivo pokazanog znanja i vještine učenja Kur’ana. Čestitke je uputio i imamu džemata kao i roditeljima.

Uslijedila je i dodjela diploma učesnici hatmi, kao i odraslim polaznicima kursa Kur’ana. Lijepo je bilo vidjeti suze radosnice roditelja, kao i običaj da se svim učesnicima hatmi od strane džematlija udijeli hedija, za njihov trud i vrijeme koje su uložili da bi proučili hatmu. Nakon toga upriličen je ručak za sve prisutne i muhabet sa gostima koji su došli da uveličaju ovaj događaj.

Naime, u protekloj 2016/17 godinu, polaznici kursa Kur’ana Časnog su svakog ponedjeljka, utorka i srijede naveče dolazili, kako bi proučili svoj dio Kur’ana i time omogućili da se i ove godine prouči hatma, koja se na kraju pokloni za bereket mjesta u kojem živimo, moleći

Uzvišenog Allaha dž.š., da bude garant Islama i Imana u našim srcima, da nam bude od pomoći u odgoju naše djece i da nam Kur’an bude zagovornik na Sudnjemu danu.

Mektebska nastava odvija se nedjeljom i djeca su raspoređena u tri grupe.

Sa prvom grupom polaznika mekteba, nastavu su izvodili – Elma Berbo

Sa drugom grupom polaznika mekteba, nastavu su izvodili – Sanela Palić, Lejla Tepić i Samira Čavčić

Sa trećom grupom polaznika mekteba nastavu su izvodili: hafiz Nermin ef. Spahić i dr. Rima El-Herte

Program kursa halke Kur’ana obuhvata; – učenje sufare, učenje Kur’ana i kurs tedžvida.

U nastavnom procesu ovog programa učestvuju sljedeči Muallimi:

· Hafiz Nermin ef. Spahić

· Hadži Kasim Husejnović

· Dr. Rima El-Herte

· Samira Čavčić

Imena polaznika kursa Kur’ana mektebske 2016/ 17 godine:

1. Adilović

Adina

2. Bečirović

Amina

3. Begić

Edin

4. Begić

Nail

5. Čavčić

Amina

6. Čavčić

Alem

7. Čehić

Aldin

8. Čehić

Armin

9. Dedić

Edin

10. Goretić

Šejla

11. Hasanagić

Medina

12. Hodžić

Nedim

13. Hodžić

Bilal

14. Husejnović

Hazim

15. Muhamedagić

Daniel

16. Muhamedagić

Edison

17. Muhammad Yahya

Salaam

18. Muhammad Ya’qub

Salaam

19. Mujkanović

Ajzela

20. Musić

Mustafa

21. Palić

Adna

22. Palić

Minela

23. Palić

Ilhana

24. Šehić

Denis

25. Sivac

Ajdina

26. Vatreš

Mirnes

27. Zukaj

Anesa

Imena odraslih polaznika kursa Kur’ana mektebske 2016/ 17 godine:

1

Bečirović

Nekir

2

Bešić

Fatima

3

Bešić

Lejla

4

Dedić

Midhet

5

Delahmet

Sena

6

Goretić

Erzumane

7

Hodžić

Zaim

8

Hodžić

Edina

9

Husejnović

Kasim

10

Palić

Halida

11

Palić

Sanela

Od ovih polaznika većina njih je već savladala učenje Kur’ana i prešli su u fazu savlađivanja Tedžvida ( pravilnog učenja Kur’ana)

Imena polaznika kursa Tedžvida:

1. Bečirović Amina

2. Bešić Lejla

3. Čavčić Alem

4. Čehić Armin

5. Čehić Aldin

6. El- Herte Rima

7. Husejnović Kasim

8. Husejnović Hazim

Na hatmama su dodijeljene i diplome najboljim polaznicima koji su ove godine osvojili prva tri mjesta iz prve, druge i treće grupe polaznika mektebske nastave

Imena pobjednika mekebskog takmičenja koje je održano 30. Aprila 2017 godine, su sljedeča:

Pobjednici ovogodišnjeg mektebskog takmičenja iz općeg znanja, za prvu grupu, su sljedeča:

1. Mjesto – Amina Čavčić ( prva grupa polaznika od 6-8 godina) Muallim Sanela Palić, Lejla Tepić, Samira Čavčić

2. Mjesto – Emina Fetić ( prva grupa polaznika od 6-8 godina) Muallim Sanela Palić, Lejla Tepić, Samira Čavčić

3. Mjesto – Aydean Bejtović ( prva grupa polaznika od 6-8 godina) Muallim Sanela Palić, Lejla Tepić, Samira Čavčić

Pobjednici ovogodišnjeg mektebskog takmičenja iz općeg znanja, za drugu grupu, su sljedeča:

1. Mjesto – Alem Čavčić ( druga grupa polaznika od 9-11 godina ) Muallim hafiz Nermin Spahić I dr. Rima El-Herte

2. Mjesto – Amina Bečirović ( druga grupa polaznika od 9-11 godina ) Muallim hafiz Nermin Spahić I dr. Rima El-Herte

3. Mjesto – Šejla Goretić ( druga grupa polaznika od 9-11 godina ) Muallim hafiz Nermin Spahić I dr. Rima El-Herte

Pobjednici ovogodišnjeg mektebskog takmičenja iz općeg znanja, za treću grupu, su sljedeča:

1. Mjesto – Adna Palić ( treća grupa polaznika od 12-16 godina ) Muallim hafiz Nermin Spahić I dr. Rima El-Herte

2. Mjesto – Nail Begić ( treća grupa polaznika od 12-16 godina ) Muallim hafiz Nermin Spahić I dr. Rima El-Herte

3. Mjesto – Mayda Pudić ( treća grupa polaznika od 12-16 godina ) Muallim hafiz Nermin Spahić I dr. Rima El-Herte

Pobjednici i nosioci prvih mjesta stiču parvo učestvovanja na mektebskom takmičenju koje će se održati na nivou Medžlisa II- MIDWEST u Chicagu od 20-21 maja 2017 godine.

Na kraju želim da se zahvalim Uzvišenom Allahu dž.š., koji nam je omogućio da na ovom mjesto živimo i odgajamo svoju djecu u vjeri Islamu. Velika je to čast i emanet!

Želim da se zahvalim svojim saradnicima – muallimima, bez kojih bi veoma teško bilo pripremiti i voditi ovu djecu. Njihovo zalaganje, trud, posvećenost i predanost, vrijedan je pomena.

Želim se zahvaliti hadži Kasimu Husejnoviću, dr. Rima El-Herte, Saneli Palić, Lejli Tepić, Samiri Čavčić i Elmi Berbo.

I na kraju, naljepša zahvala pripada Allahu dž.š., koji nam je podario svoju uputu i okrene naša srca Islamu. Njemu se svojim dovama obračamo, da nam bude garant Islama i Imana u našim srcima i našem porodu. Amin!

U prilogu dostavljamo galeriju slika sa svečanosti povodom hatmi 2017 godine

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3