Humanizam na djelu – Američki Islamski Centar Čikago

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Trojica aktivista Američkog Islamskog Centra iz Čikaga jutros nakon sabah-namaza u džematu, na temperaturi od -16C, krenuli su u potragu za beskućnicima. Pronašli su ih pod čikaškim mostovima. Slike govore više od riječi! Alvir je finansirao projekat, a izvršioci ovog dobrog djela su: Hasan, Senad i Halim.

Također, Američki Islamski Centar je učestvovao u akciji sakupljanja sredstava za dovođenje vode u jedno naselje na Haitiju. Ispod, možete vidjeti slike sa obadvje gore navedena akcije.

“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga!” (Ez-Zilzal, 7-8.)

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3