Humanizam na djelu – Američki Islamski Centar Čikago

Trojica aktivista Američkog Islamskog Centra iz Čikaga jutros nakon sabah-namaza u džematu, na temperaturi od -16C, krenuli su u potragu za beskućnicima. Pronašli su ih pod čikaškim mostovima. Slike govore više od riječi! Alvir je finansirao projekat, a izvršioci ovog dobrog djela su: Hasan, Senad i Halim.

Također, Američki Islamski Centar je učestvovao u akciji sakupljanja sredstava za dovođenje vode u jedno naselje na Haitiju. Ispod, možete vidjeti slike sa obadvje gore navedena akcije.

“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga!” (Ez-Zilzal, 7-8.)

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.