HUTBA: Dan ašura

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hvala Allahu, dž.š. na nimetima kojima nas svakodnevno obasipa. Hvala Allahu koji nas je uputio ka nuru Islama, i koji nas je učinio muslimanima.

Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.

Draga braćo i sestre.

Allahova, dž. š., je odredba da je danom stvaranja nebesa i Zemlje, odlučio da se vrijeme računa sa dvanaest mjeseci, među kojima je posebnu počast dao za četiri sveta mjeseca.

Božiji poslanik, Muhammed, a.s., u hadisu pojašnjava koja su to četiri mjeseca: „Vrijeme kruži, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od čega su četiri sveta: tri, jedan za drugim: zu-l-ka’de, zu-l-hidždže i muharrem i redžeb, koji je između džumade-l-uhra i ša’bana!“ (Buharija)

Ibn Abbas, r. ‘a., smatra da je Allah, dž. š., dao za ova četiri mjeseca posebno mjesto, time što se u njima grijesi uvećavaju, ali i dobra djela. Zbog toga u ovim mjesecima trebamo mnogo ozbiljnije paziti na svoja djela.

Brate i sestro, postavimo sebi pitanja: Da li se naše ponašanje i život u ovim mjesecima razlikuju od ostalih mjeseci.

Da li mnogi od nas imamo ikakvo znanje o ovome i da li nas se uopšte tiču ova četiri sveta mjeseca?

Često zaboravljamo da smo obični smrtnici, koji će na Sudnjem danu odgovarati za svaki svoj korak, djelo i nedjelo!

Braćo i sestre! Ne dozvolimo da budemo zavarani prolaznim dunjalučkim ukrasima i da njima damo prednost u odnosu na vječnost nakon zvozemaljskog života! Razmišljajmo o Danu polaganja računa, kada će se sve tajne objelodaniti i kada će protiv nas svjedočiti organi našeg tijela, a usta će nam biti zapečaćena!

Razmišljajmo o Danu u kojem neće biti advokata, niti će biti odgađanja rasprava! Razmišljajmo o Danu u kojem se niko od nas, kao što stoji u hadisu, neće moći pomjeriti sa svoga mjesta dok ne budemo odgovorili na četiri pitanja:

1. u što smo život proveli,

2. kako smo mladost iskoristili,

3. da li smo se po onome što smo naučili vladali i

4. na koji način smo sticali i trošili naše imetke!

U ova četiri sveta mjeseca ubraja se i mjesec muharrem, čiji je deseti dan „Jevmu-ašura”.

O vrijednosti posta mjeseca muharrema, kao i obavljanja noćnog namaza, govori slijedeći hadis: Prenosi se da je Poslanik, a. s., rekao: „Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije farz namaza je noćni namaz!“ (Muslim)

Kako stoji u predajama, Poslanik, a.s., je za vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je Jevreje kako poste ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja:

Prenosi Ibn Abbas, r. a.: „Došao je Poslanik, a. s., u Medinu i vidio je Jevreje kako poste ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, a. s., sa Benu Israelćanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio.” Rekao je: „Meni je Musa bliži od vas!“ – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a.,: “Nisam vidio Poslanika, a.s., da sa više želje posti neki dan od ašure i ovoga mubarek mjeseca (tj. ramazana).” (Buharija)

U imam Ahmedovoj zbirci se nalazi hadis u kojem se kaže: „Post ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!“ (Muslim).

Prenosi se da je Poslaniku, a.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste ašuru rečeno: „O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i kršćani!“ Na to je Poslanik, a.s., odgovorio: „U narednoj godini ćemo inša-Allah postiti i deveti dan!“ Poslanik, a.s., nije dočekao narednu godinu, jer je te godine preselio na ahiret.“ (Muslim).

Posteći deveti dan muharrema, muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od Jevreja.

Islamski učenjaci su kazali da imaju tri stepena posta ašure:

1) Oni koji poste samo deseti dan, što je u suprotnosti sa onim što je Poslanik, a.s., kazao: „Ako doživim slijedeću godinu, postiću i deveti dan.“;

2) Da se posti dan prije ili dan poslije desetog muharrema;

3) Da se posti i dan prije, dan ašure i dan poslije.

Na taj način, posteći tri dana od mjeseca muharrema, izvršavamo sunnet Poslanika, a.s., koji je od svakog mjeseca postio po tri dana, nekada na početku, sredini ili kraju mjeseca, a posebno Bijele dane, 13., 14. i 15. dan hidžretskih mjeseci.

Braćo i sestre! Deseti muharrem je u utorak, 11. oktobra. Pred nama je još jedna prilika da zaradimo koje dobro djelo i očistimo se od grijeha, pa je iskoristimo! Ne propustimo priliku da ovim postom zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, dž. š., da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost!

Molim Allaha, dž. š., da nas učini svojim iskrenim robovima, koji slijede sunnet svoga Poslanika, a.s., da nas sačuva iskušenja, da nam bude milostiv!

Biografija Ismet ef. Zejnelovića

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3