Hutba Muriz ef. Mešića

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hutba – Primjer u usklađivanja znanja od Allaha i odgoja iz Kur’ana!

Svaka hvala pripada Allahu, donosimo salavat na posljednjeg Božijeg Poslanika, na njegovu porodicu, čestite ashabe i sve one koji ih slijede vjerujući i čineći dobro.

Dvije stvari se kod svakog čovjeka najviše vrednuju, one su obrazovanje i odgoj.

Allah, dž. š., u Kur’anu nam navodi primjer da je On taj Koji je poučio čovjeka imenima stvari, pa kaže: ”I On Adema pouči nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: “Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!” “Hvaljen neka si” – rekoše oni – “mi znamo samo onočemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri.”(El-Beqare, 30)

Nadalje, On je taj Koji od čovjeka traži da nastavi sa učenjem i istraživanjem pa u svojoj posljednjoj Objavi od cijelog čovječanstva to zahtijeva: ‘‘Citaj, uci, u ime svoga Gospodara Koji sve stvara…” (El-‘Aleq, 1)

Najbolje znanje je znanje koje je došlo od Allaha, koje su dobijali Božiji poslanici i po njemu postupali i nama naređivali da po tome postupamo. Allah Uzvišeni u 65. ajetu sure En-Nisa kaže: ”I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.”

A najbolji odgoj je odgoj onog roba kojega je Allah Kur’anom odgojio, pa tako Aiša, r.a., kaže: ‘‘Njegov odgoj bio je Kur’an”

Najbolji primjer onoga koji je uskladio svoje znanje sa odgojem poslan je čovječanstvu u zadnjem dobu dunjalučkog života. On je Muhammed, sin Adbullaha i Amine.

Najbolji čovjek koji je posjedovao ove obje osobine bio je Muhammed, a.s., koji je rođen i preselio istog datuma, 12. rebi’ul-ewwela.

Kur’an o ovom čovjeku kazuje: “I, zaista si ti (Muhammede) najljepše ćudi.” (El-Kalem, 4.)

Kur’an nas upućuje na ovog čovjeka pa tako Uzvišeni Allah kaže: ”Vi u Allahovu Poslaniku imate najljepši uzor, za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji mnogo Allaha spominje. (Al-Ahzab, 21)

Šta je to s čime je došao ovaj čovjek? On je ljudima došao sa jednostavnom ponudom! On, naime, ljudima nudi Allaha za Gospodara! One ne nudi materijalizam, niti kapitalizam, vec Istinu! Tako Allah kazuje: ’’Reci: “Ja vam ne kažem: ’U mene su Allahove riznice’ , niti: ’Meni je poznat nevidljivi svijet’, niti vam kažem: ’Ja sam melek’ – ja slijedim samo ono što mi se objavljuje…’’(El-En’am, 50)

Znajmo da ono što je dato Muhammedu, dato je i nama i to su blagodati koje moramo iskoristiti. Tako Džabir ibn Abdullah, ra.., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome prije mene: 1) Potpomognut sam strahom neprijatelja od mene na udaljenosti mjesec dana hoda. 2) Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, pa gdje god nekog čovjeka od moga ummeta zadesi namaz neka klanja. 3) Dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) prije mene. 4) Dat mi je šefa’at (zalaganje za vjernike). 5) I svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!” (Buhari)

Gospodar svih svjetova, Allah Uzvišeni, dao je nekim stvarima prednost u odnosu na druge stvari, i uzdigao je spomen na njih više nego na druge stvari. Tako je i sa Njegovim stvorenjima. Tako je Džibrila uzdigao nad drugim melekima, Mekku nad drugim mjestima na Zemlji, Kur’an nad drugim knjigama, ramazan nad drugim mjesecima, petak nad drugim danima u sedmici, Noć kadr nad drugim noćima, a poslanika Muhammeda uzdigao je nad drugim poslanicima, nad svim drugim ljudima i konačno, nad svim drugim stvorenjima. Otuda je Muhammed najbolje Allahovo stvorenje!

Alija, r.a., u jednoj svojoj hutbi je ovako opisao Allahovog Poslanika: ’’Njegovo mjesto prebivanja je najbolje od svih mjesta, a njegov rod je najplemenitiji od svih rodova…Srca čestitih ljudi su gajila sklonost prema njemu, a oči su im se upravljale njemu. Pomoću njega je Allah pokopao uzajamnu pakost i ugasio žar pobuna. Preko njega On im je dao ljubav kao braći i rastavio one koji su bili skupa (u nevjerovanju). Putem njega On je podario čast čovjeku iz donjeg sloja i ponizio gordost nevjerništva. Njegov govor je jasan, a šutnja inspiriše kao jezik. Kada je postao Poslanik Božiji, a potom i vladar muslimanske države i dalje je bio običančovjek, ravan u svemu najobičnijim ljudima. Nije imao dvoraca ni palača, nije bio bogat. Živio je u kućici sazidanoj od nepečene cigle, spavao je na hasuri koja se ucrtavala u njegovom tijelu. Nosilac je istine, pravde i dobrote. Jednostavan i pristupačan u komunikaciji sa ljudima. Nije u svojoj misiji koristio sredstva vladara ili kraljeva, a ni zavodnička sredstva misionara. Moć njegove misije bila je u istini i dobroti. Uspjehe je postizao jasnim prenošenjem istine, iskazom nesebične ljubavi prema ljudima, te snagom svoga duha, uvjerenja i istinitog poziva. Ljudima je najveće zadovoljstvo bilo da budu s njime, blizu njega, u njegovome društvu, da ga slušaju, da uče od njega ili da ga bar samo gledaju. To im je bila najveća počast, jer su znali i vjerovali da je on Allahov, dželle šanuhu, Poslanik. On je čovječanstvo darovao ljepotom Vjere i snagom Nade, uzvišenoću ljubavi i ponosa. To je prvoj generaciji muslimana davalo snage da mu budu poslušni i vjerni, predani i iskreni. Vjerovali su mu da je njegov poziv -Božiji poziv, da je njegov put put koji vodi Bogu. To im je udahnjivalo povjerenje u donesenu odluku da budu pravi muslimani i iskreni sljedbenici Allahovog, dželle šanuhu, Poslanika. Zahvaljujući tome oni su gradili pravedniji svijet i otvarali perspektive za bolji život. Stoga su njegovi ashabi postali najbolja generacija od kada postoji svijet: Gospodar njihov zadovoljan je bio njima, a i oni su bili zadovoljni Njime.’’

Mi smo počastvovani da smo sljedbenici najodabranijeg Allahovog stvorenja, stoga donesimo salavat na ovog Božijeg miljenika koji u tom smislu kaže: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata i izbriše mu deset grijeha i uzdigne ga za deset stepeni!”

hfz. Muriz ef. Mešić, Imam of BICC Chicago – Džemat ’’Western’’

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.