Hutba: Naš odnos prema vjeri u iskušenjima

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hvaljen neka je Allah dž.š, Gospodar svih svjetova, Onaj koji upravlja svime.

Salavat i selam neka su na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s, Njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede savršenu vjeru islam do sudnjega dana.

Molimo Allaha dž.š da spoznamo naše blagodati kroz njihovo trajanje, i molimo Allaha dž.š da nas sačuva dana kada ćemo neku blagodat spoznati kada ona ode iz naših života.

Uzvišeni Stvoritelj nam poručuje u Svojoj Knjizi u suri (Et-Tahrim-8)

“O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo,…”

Allah dž.š je El-Kahhar, Onaj koji sve nadvladava. Allah dž.š stavlja u iskušenje one koje On Uzvišeni voli, i time testira svoje robove. Muhammed s.a.v.s je rekao: ‘’Ko se sjeti Allaha dž.š u blagostanju, Allah će se njega sjetiti u nedaćama i iskušenjima’’.

Naš Gospodar vlada nebesima i zemljom i Njemu pripada sve. Danas se nalazimo u iskušenju u obliku virusa koji se proširio (Korona virus- Covid-19). Vidimo kako su se neki ljudi ubacili u stanje panike, i vidimo zaista šta znači iskušenje. Jer Allah dž.š je ovim virusom cijeli dunjaluk stavio na iskušenje.

Poznat nam je ajet u kojem Allah dž.š kaže: ‘’Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je: život, kad bi samo oni znali! (Ankebut-64)

Čovjek kada malo razmisli o ovom ajetu, vidi da je dunjaluk zaista prolazan, da je dunjaluk igra i zabava kako kaže naš Gospodar u Svojoj knjizi.

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Muhammed s.a.v.s rekao: “Allah nije spustio ni jednu bolest, a da za nju nije spustio jedan (njen) lijek’’Kako ćemo ovo prebroditi, kako će dunjaluk kroz ovo proći… to je do nas.

Kada se vjernik uzda uz svog Gospodara, Gospodar mu olakša njegovo stanje. Zadnje što nam treba u ovim teškim trenutcima i iskušenjima jeste da zaboravimo svoga Gospodara, Onoga koji nam je dao sve što imamo i posjedujemo. Ne smijemo se ponašati kao da nama ništa ne može naškoditi i da se nama ništa ne može desiti. Vjernik mora da čuva svoju vjeru u svakoj situaciji, i da bude poslušan naredbama viših organa, te da čini stvari koje su preventiv protiv korone virusa. Sama priprema za namaz(abdest) mi peremo naša lica i naše ruke, a poznato nam je danas da je to najvažnije činiti kako bi se sačuvali virusa.

Moramo biti svjesni da Allah upravlja svime, pa i ovim virusom. Uzdajmo se uz Njega, čuvajmo naše namaze, i opominjimo naše najbliže jer nam to Allah Uzvišeni nareduje u Kur’anu:‘’I opominji rodbinu svoju najbližu’’ (Šu’ara-214)

Napravimo od naših kuća mesdžide, pogledajmo sa djecom našom koristan video o islamu, upoznajmo našu djecu sa Allahom dž.š. Trudimo se da što više Allaha spominjemo, i da Kur’an učimo. Jer je Kur’an (šifa’a) lijek za sve.

Kao vjernici, moramo gledati svaku situaciju na pozitivan način, ovaj virus je u nekoj mjeri vratio humanost u ljude, ovaj virus je neke ljude vratio Gospodaru svjetova, i time je Allah usadio u srca ljudi da dove Allahu, i da se Njemu obraćaju. Ovaj virus je sabrao mnoge porodice u kuće, da zajedno sjede i da pričaju što je danas nažalost rijetkost. Ovaj virus je naučio ljude higijeni, i kako da se održava čistoća. Onako kako je radio naš Poslanik Muhammed a.s prije 1400 godina.

Vjera je čovjeku svetinja, ako vjeru budemo čuvali kao individualci i zajednica, Allah će nas čuvati. Iskoristimo ove dane koje provodimo u našim kućama da se približimo i da spoznamo našeg Gospodara. Jer ćemo svi na Kijametskom danu pred Allaha stati. Morat ćemo Gospodaru svjetova dati odgovor za naše namaze, za naše porodice, za našu djecu, za naša djela.

Onaj koji je svjestan Allaha, on će raditi na tim stvarima, a onaj koji je labav u vjeri, pa Allahova milost je neograničena. Kako nam Allah dž.š poručuje u suri A’raf 156 ajet:‘’..Moja milost obuhvaća sve’’

Radimo onoliko koliko možemo, jer samo ostajanje u kućama mi pomažemo zajednici da se virus ne širi. Održavajmo našu higijenu, i uzdajmo se uz Gospodara svih svjetova.

Molimo Allaha dž.š da se smiluje nama i našim porodicama, molimo Allaha dž.š da se smiluje cijelom ummetu Muhammeda s.a.v.s. I molimo Uzvišenog da nam oprosti naše grijehe, i da nas sve zajedno nastani u lijepi džennet. Amin!

Hatib: Salih-ef. Đonlić

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3