Interni konkurs za imama u džematu Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Džemat Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle

raspisuje

(I N T E R N I)   K O N K U R S 

(Za imame Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike)

Za prijem imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu:

Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle, WA

Pored općih, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

 1. Završena jedna od priznatih medresa u BiH,
 2. Završen islamski fakultet u Sarajevu ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na FIN-u,
 3. Tečno govori i piše bosanski jezik,
 4. Solidno govori i piše engleski jezik,
 5. Poznavanje rada na računaru,
 6. Radno iskustvo u džematu i sa mladima,
 7. Da posjeduje komunikacijske, liderske i organizacijskesposobnosti i spremnost na rad u dinamičnom okruženju i saomladinom,
 8. Mogućnost dobijanja dekreta Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Napomena: Uz molbu sa biografijom kandidat treba da priloži i sljedeću dokumentaciju:

 • Kopije diploma o školskoj spremi,
 • Ocjenu i mišljenje o radu i karakteru od ranijeg poslodavca,
 • Plan i program rada sa omladinom na godišnjem nivou. 


Ponuda Džemata:

 • Plata prema pravilniku,
 • Pomoć pri dolasku i obezbjedjivanju neophodnih aspekata potrebnih za uspješan početak u novoj sredini.
 • Imamska kuća.


Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 425–420–4242, Nihad Đozić.

Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle je džemat prve kategorije sa oko 350 familija (aktivnih članova), preko 120 učenika u mektebu, izgrađenom džamijom i pratećim objektom za smještaj imamske porodice.

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i džematski odbor će razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa. Prijave slati putem e-maila na obje adrese: mail@izbsa.com i icbw@izbsa.com.

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.