Interni konkurs za imama u džematu Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Džemat Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle

raspisuje

(I N T E R N I)   K O N K U R S 

(Za imame Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike)

Za prijem imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu:

Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle, WA

Pored općih, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

 1. Završena jedna od priznatih medresa u BiH,
 2. Završen islamski fakultet u Sarajevu ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na FIN-u,
 3. Tečno govori i piše bosanski jezik,
 4. Solidno govori i piše engleski jezik,
 5. Poznavanje rada na računaru,
 6. Radno iskustvo u džematu i sa mladima,
 7. Da posjeduje komunikacijske, liderske i organizacijskesposobnosti i spremnost na rad u dinamičnom okruženju i saomladinom,
 8. Mogućnost dobijanja dekreta Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Napomena: Uz molbu sa biografijom kandidat treba da priloži i sljedeću dokumentaciju:

 • Kopije diploma o školskoj spremi,
 • Ocjenu i mišljenje o radu i karakteru od ranijeg poslodavca,
 • Plan i program rada sa omladinom na godišnjem nivou. 


Ponuda Džemata:

 • Plata prema pravilniku,
 • Pomoć pri dolasku i obezbjedjivanju neophodnih aspekata potrebnih za uspješan početak u novoj sredini.
 • Imamska kuća.


Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 425–420–4242, Nihad Đozić.

Islamic Community of Bosniaks in Washington – Seattle je džemat prve kategorije sa oko 350 familija (aktivnih članova), preko 120 učenika u mektebu, izgrađenom džamijom i pratećim objektom za smještaj imamske porodice.

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i džematski odbor će razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa. Prijave slati putem e-maila na obje adrese: mail@izbsa.com i icbw@izbsa.com.

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3