Interni konkurs za imama u džematu The B&H Islamic Center of Pennsylvania – Mechanicsburg, PA 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE

Džemat The B&H Islamic Center of Pennsylvania

raspisuje

I N T E R N I   K O N K U R S

Za imame Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Za prijem imama, hatiba i muallima u stalni radni odnos u džematu:

The B&H Islamic Center of Pennsylvania – Mechanicsburg, PA

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

  1. Završena jedna od priznatih medresa u BiH,
  2. Završen islamski fakultet u Sarajevu ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na FIN-u,
  3. Tečno govori i piše bosanski jezik,
  4. Solidno govori i piše engleski jezik,
  5. Poznavanje rada na računaru,
  6. Radno iskustvo rada u džematu,
  7. Mogućnost dobijanja dekreta Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Napomena: Uz molbu sa biografijom kandidat treba da priloži i sljedeću dokumentaciju:

-Kopije diploma,

-Dokaz o kretanju u službi,

-Ocjenu i mišljenje o radu i karakteru od ranijeg poslodavca,

Ponuda džemata:

– Plata prema pravilniku uzimajući u obzir stručnu spremu i radno iskustvo,

– Zdravstveno osiguranje,

– Ostale beneficije prema pravilniku o radu imama IZBSA.

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike i džematski odbor će razmotriti sve prispjele molbe i obavijestiti kandidate o svojoj odluci najkasnije 15 dana nakon zatvaranja konkursa. Prijave slati putem e-maila na obje adrese: mail@izbsa.com i bhicpa@izbsa.com.

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3