Islamic Cultural Center of Bosniaks in Syracuse, Inc

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamic Cultural Center of Bosniaks in Syracuse

Imam: Muris ef. Neimarlija

Ulica: PO BOX 87

Grad: E. Syracuse

Federalna Država: NY

Poštanski Broj: 13057

Država: USA

Telefon: 315-627-0727

Fax:

DŽEMATSKI WEBSITE

Opis:

Islamski Kulturni Centar Bošnjaka u Syracuse NY (I.K.C.B.S.) je organizacija Bošnjaka na podru?ju grada Syracuse i velikog broja prigradskih naselja. Sama ideja o formiranju I.K.C.B.S. kao orgazacije je zapo?ela krajem 2003 i po?etkom 2004 godine a sama registracija je izvršena 2005 godine. Zahvaljuju?i velikom broju Bošnjaka, I.K.C.B.S. od sredine 2008 godine posjeduje objekat u svom vlasništvu. Samim time stvorili su se uslovi da organizacija preraste u mnogo efikasniju jedinicu koja može da doprinese poboljšanju suživota medu Bošnjacima na ovim prostorima. Glavni ciljevi organizacije su vjersko obrazovanje mladih i sa?uvanje Bošnjacke tradicije i kulturnih vrijednosti kod svih Bošnjaka koji žive na ovom podru?ju pa i šire.
– Broj džematilija (porodica-?lanova) – 144 (2008)
– Broj djece koja poha?aju ?asove vjeronauke – 80 (2009)

Vršioc dužnosti Imama Nedžad Deli?

Odbor

Predsjednik – Suad Omerovi?

Podpredsjednik – Nedžad Deli?

Sekretar – Mirzet Hajdarevi?

Blaganjik – Emir Alemi?

Blagajnik – Mevlid Memiševi?

?lan – Mirsad Rami?

?lan – Nesib Huki?

Aktivnosti

Džemat Syracuse nakon kupovine objekta i rješenog problema prostora u kojem se mogu obavljati sve vjerske manifestacije, ima odre?ene programe koji se sprovode svake sedmice.
DŽUMA NAMAZ – Svakog Petka u 1:00PM
VJERONAUKA – Svake Nedjelje od 11:00 AM do 1:00 PM.
Planirane aktivnosti:
– Okupljanje omladine radi formiranja omladinske sekcije
– u?enje Ilahija i Mevluda
– Mjese?no okupljanje svih Bošnjaka sa našeg podru?ja
– druženje i razmjena informacija.

Ako si putnik namjernik i sudbina te nanese na nase krajeve dodji i posjeti nas,naša vrata su otvorena za sve Bošnjake sa dobrim namjerama i vjerom u srcu. Bujrum.

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.