Kasim Delalić

Kasim Delalić rođen je 1963. godine u Gacku.  Završio Drugu Gimnaziju u Sarajevu.  Studirao na Elektrotehničkiom fakultet u Sarajevu, odsijek za Informatiku.  Radio u GP Bosna u Sarajevu do 1992. godine kao finansijski i materijalni računovođa.  Rat proveo u Sarajevu.

Član je džematskog odbora Association of Bosniaks of Delaware Valley Philadelphia od osnivanja džemata. Trenutno obnaša dužnost predsjednika džemata. Član je nadzornog odbora 3. medžlisa ICNAB-a, a od  2016. godine je član Upravnog odbora ICNAB-a.

Trenutno živi u državi Pensilvannia a radi na poziciji Facility Manager  u New Jersey Hospital Association u gradu Princeton, država New Jersey. Oženjen je i ima jedno dijete i jedno unuče.