Konkurs za izradu dizajnerskih rješenja zvaničnih dokumenata Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE RASPISUJE

KONKURS

ZA IZRADU DIZAJNERSKIH RJEŠENJA

1. Diploma,

2. Zahvalnica,

3. Vjenčanih listova,

4. Nagrada,

6. Smrtovnica.

Cilj Konkursa je standardizacija zvaničnih dokumenata Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Dokumenti treba da sadrže vizuelne motive koji predstavljaju Islamsku zajednicu u BiH, Islamsku zajednicu Bošnjaka u Sjevernoj Americi, Bosnu i Hercegovinu i Ameriku.

Za idejno rješenje uzeti jedan od gore navedenih dokumenata ili više, koji će biti razmatrani u fazi odabira najboljih rješenja.

Znak i logotip moraju u potpunosti biti usaglašeni sa odredbama Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i IZBSA, te pratiti standarde i zaštitne boje Islamske zajednice.

Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike stiče pravo da od autora izabranog rješenja zatraži izmjene i prilagođavanje dokumenata administrativno-tehničkim potrebama, te izradu preostalih dokumenata navedenih u konkursu.

Autor idejnog riješenja se odriče u korist Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike svih autorskih prava intelektualne svojine na svim materijalima koje je uradio za IZBSA.

Nakon odabira pobjednika potpisuje se ugovor koji potvrdjuje da je IZBSA jedini nosilac prava korištenja dokumenata i grafičkih uradaka.

Za pobjednika konkursa predviđena je novčana nagrada u iznosu od $3,000.00.

Prijave se šalju putem e-maila na adresu: mail@icnab.com

Konkursni materijal se ne vraća i ostaje u arhivi IZBSA.

Konkurs ostaje otvoren do 15. juna 2019. godine.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3